Má iba 23 a z peňazí z You­Tube si kúpil dom v Hol­ly­wo­ode za 4,5 mili­óna

Rišo Néveri / 11. októbra 2015 / Tools a produktivita

You­tu­ber Cap­tainS­park­lez alebo ako ho blízki poznajú — Jor­dan Maron si práve zaob­sta­ral slušný dom­ček na Sun­set Strip v Hol­ly­wo­ode, o kto­rom môže väč­šina iba sní­vať.

Ak sa práve sna­žíš roz­be­hnúť úspešný kanál na You­Tube a pri­vy­ro­biť si, ale každý naokolo do teba hustí, že to je nere­álne, ukáž im tento člá­nok. Peniaze z You­Tube sú reálne. A veľmi. Cap­tainS­park­lez alebo Jor­dan Maron to práve doká­zal celému svetu. Na You­Tube má 8,8 mili­óna odbe­ra­te­ľov, pre­slá­vil sa hra­ním a natá­ča­ním hry Minec­raft a zaro­bil si tak slušne, že si v Hol­ly­wo­ode mohol dovo­liť tento nád­herný dom za 4,5 mili­óna dolá­rov.

Dom má tzv. nekon­čiaci bazén, vlastný bar, von­kajší krb, 3 spálne, 5 kúpeľní, a nád­herný výhľad na Tichý oceán. Navyše je pomerne blízko k miestu, kde býva tvorca Minec­raftu Mar­kus ‘Notch’ Pers­son — vďaka kto­rému sa vlastne Cap­tainS­park­lez pre­slá­vil (okrem svo­jej osob­nosti a tvr­dej práce prav­daže).

Zdroj: unilad.co.uk

Pridať komentár (0)