Má vôbec mladý človek šancu kúpiť si v Bratislave pekný byt bez státisícov eur na účte?

  • Podľa úda­jov Euros­tatu až 53,7 % Slo­vá­kov vo veku 25-34 ro­kov býva u svo­jich ro­di­čov
  • Slo­ven­sku v tomto smere patrí ne­li­cho­tivé druhé miesto v ce­lej Európ­skej únii
  • Z hľa­diska štruk­túry bý­va­nia však máme štvrtý naj­vyšší po­diel ľudí ži­jú­cich vo vlast­nej ne­hnu­teľ­nosti, za­tiaľ čo v Ra­kúsku každý druhý platí ná­jom
mall
pexels.com, bytymalacky.sk
  • Podľa úda­jov Euros­tatu až 53,7 % Slo­vá­kov vo veku 25-34 ro­kov býva u svo­jich ro­di­čov
  • Slo­ven­sku v tomto smere patrí ne­li­cho­tivé druhé miesto v ce­lej Európ­skej únii
  • Z hľa­diska štruk­túry bý­va­nia však máme štvrtý naj­vyšší po­diel ľudí ži­jú­cich vo vlast­nej ne­hnu­teľ­nosti, za­tiaľ čo v Ra­kúsku každý druhý platí ná­jom

Jed­ným z naj­vý­raz­nej­ších prob­lé­mov, ktorý sa týka mla­dých ľudí na Slo­ven­sku, je aj ci­teľná ne­do­stup­nosť vlast­ného bý­va­nia. Ak by si mal čerstvý ab­sol­vent poc­tivo za­ro­biť na menší bun­ga­lov nie­kde na okraji mesta, mu­sel by naň šet­riť aj 10 ro­kov. Tí, ktorí by ne­radi pod­ľahli hypotéke, rad­šej pre­fe­rujú mama ho­tel alebo „rozhadzujú“ peniaze za nájom.

Bývanie mimo Bratislavy, no stále blízko nej 

Väčšina mladých ľudí si jednoducho nemôže dovoliť kúpu nehnuteľnosti v hlavnom meste, aj keď tu pracujú. Preto čoraz viac z nich vyhľadáva bývanie v satelitoch okolo hlavného mesta. Na dopyt reagujú aj developeri, ktorí vedia, že túto cieľovú skupinu neoslovia, ak im ponúknu 4-izbový penthouse za stovky tisíc eur alebo 3-izbák za 200 tisíc eur. Predsa len, ak by si v súčasnosti chcel mladý človek zobrať hypotéku vo výške 200-tisíc eur, po novom musí mať našetrené aspoň 10 % z tejto sumy, čiže až 20-tisíc eur. 

A aké sú ďalšie možnosti, ak sa rozhodneš pre nehnuteľnosť v takzvaných satelitoch Bratislavy? My sme sa pozreli na priemerné ceny 2-izbových bytov s rozlohou okolo 55 m2. Taktiež sme zisťovali, koľko trvá cesta z týchto miest rôznymi dopravnými prostriedkami v bežný pracovný deň, počas hlavnej dopravnej špičky o 7 ráno. Toto sú výsledky:

Ako dobrý príklad ponuky bývania pre mladých môže poslúžiť projekt s názvom Macek – byty Malacky. V tomto projekte sú momentálne v ponuke aj
štartovacie ceny na prvých desať bytov. Byty sú špecifické nízkymi mesačnými nákladmi, ktoré mladí ľudia obzvlášť ocenia.

zdroj: Projekt Macek

Cena 2-izbového bytu sa pohybuje na úrovni 85-tisíc eur. Do centra Bratislavy sa pri bežnej premávke dostaneš po dialnici za 28 minút. Nový byt s rovnakou rozlohou v Bratislave bežne nekúpiš pod 120-tisíc eur. Prečo sú v cenách bytov v Malackách a v Bratislave tak veľké rozdiely, sme sa opýtali aj samotného developera bytov pre mladé rodiny.

„Je to spôsobené najmä tým, že Bratislava ako hlavné mesto ponúka bohaté možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia, a tiež širokými možnosťami uplatnenia sa na trhu práce, z čoho vyplýva zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach a ich následná vyššia cena,“ hovorí pre Startitup.sk developer projektu.

zdroj: Macek- byty Malacky

V prípade Malaciek ide o príjemnú alternatívu ku kúpe bytu vo veľkom meste a to v tom prípade, ak vyslovene túžiš po vlastnom bývaní, nechceš to mať ďaleko do Bratislavy a hľadáš niečo cenovo prijateľné vzhľadom na bežné cenové pomery na trhu. 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Qh Macek.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK