Malý ruský Sherp ťa zachráni aj počas apo­ka­lypsy

Kristína Šuvadová / 10. februára 2016 / Tech a inovácie

Jed­ného dňa to určite príde. Už dlho sa zahrá­vame s ohňom a je len otáz­kou času, kedy matke prí­rode prasknú nervy a príde nejaká apo­ka­lypsa.

No aj keby prišla, v Rusku sú na ňu pri­pra­vený už teraz. Mladí chlapci totiž vymys­leli vozidlo, v kto­rom sa dosta­neš všade. A keď píšem všade, mys­lím tým úple všade. Áno aj do vody.

truckTIT

Toto malé roz­to­milé vozidlo sa nazýva Sherp. Je to terénne vozidlo, ktoré dokáže pre­ko­nať aj met­rové pre­kážky. Pre­káž­kou nie je ani zamrz­nutá (polo-roz­to­pená) voda. Naj­lep­šie na tom však je, že toto super­man­ské vozidlo môže byť tvoje už za niečo okolo 60 000 eur!

No nekúp to.

ob1

Výzo­rovo sa svo­jími veľ­kými kole­sami podobá na hračku z dielne Wil­liho Wonky. Váži skoro tonu a pol, má 44 koní a poháňa ho 1,5 lit­rový díz­lový motor.

Jeho maxi­málna rých­losť je niečo cez 45 km za hodinu a vo vode je to skoro až 6 km/h. Všetko však závisí od terénu.

Šerp

S 57 lit­ro­vou nádr­žou sa nemu­síš báť, že ti po celo­den­nom “behaní” po teréne dojde palivo.

Tak načo ešte čakáš? Zober si svo­jích 60 000 eur (s plnou výba­vou aj sto) a bež si objed­nať toto super auto! Koniec sveta sa blíži.

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)