Mic­ro­soft roz­dáva 100GB zadarmo

Tomáš Kahn / 21. februára 2015 / Business

Mic­ro­soft a Drop­box asi nebudú veľmi dob­rými pria­teľmi, keďže sa týmto kro­kom snaží Mic­ro­soft pri­lá­kať zákaz­ní­kov na svoju stranu.

Mic­ro­soft roz­dáva vo svo­jom cloude 100GB zadarmo, avšak iba zákaz­ní­kom Drop­boxu. Len tak pre porov­na­nie, Drop­box vám ponúkne 2GB pries­toru, takže OneD­rive od Mic­ro­softu ho 50-násobne pre­výši

Ak chcete využiť túto ponuku, je treba ove­riť si vás Drop­box účet. Po ove­rení vám následne Mic­ro­soft potvrdí váš účet a 100GB je vašich. Takže, v prí­pade, že aj vás nalá­kala táto ponuka od Mic­ro­softu, overte svoj účet a vitajte vo vašom novom cloude. 

Ove­rujte TU.

Pridať komentár (0)