Ministerstvo životného prostredia: Slovensko sa už musí vymaniť z pozície večného dobiehania európskych krajín

  • Minister životného prostredia dnes predstavil takzvané protiplastové opatrenie
  • Protiplastové opatrenie začne platiť už 1. januára 2021
  • Teda minimálne pol roka pred návrhom Európskej únie
vol
pixabay.com
  • Minister životného prostredia dnes predstavil takzvané protiplastové opatrenie
  • Protiplastové opatrenie začne platiť už 1. januára 2021
  • Teda minimálne pol roka pred návrhom Európskej únie

Podľa analytikov z Ministerstva životného prostredia sa ročne na Slovensko dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Pritom narozdiel od iných plastových výrobkov je jednoduché ich nahradiť ekologickejšími alternatívami napríklad z papiera alebo výrobkami na viacnásobné použitie.

Antiplastové opatrenie sa bude týkať jednorazových plastových tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, nádob na potraviny vyrobených z expandovaného polystyrénu, nápojových obalov vyrobených z expandovaného polystyrénu a pohárov na nápoje vyrobených z expandovaného polystyrénu.

„Protiplastové opatrenie sme zapracovali do novely zákona o odpadoch. Legislatíva prešla interným pripomienkovým konaním a v najbližších dňoch vstúpi do medzirezortného pripomienkového konania. Ak bude postup tak, ako sme ho nastavili v rámci harmonogramu, tak novela sa dostane na vládu na jeseň tohto roku, pretože materiál predtým musí prejsť vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, teda na úrovni Európskej únie,“ doplnil riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP Peter Šimurka.

Ministerstvo životného prostredia za posledné tri roky spravilo viacero krokov v boji proti zbytočným plastom. Okrem spoplatnenia ľahkých plastových tašiek, slovenský zelený rezort ako prvý v strednej Európe úspešne zavádza zálohovanie PET fliaš.

Samotná analýza Ministerstva životného prostredia, na ktorej legislatíva stojí, si získala pozornosť aj za hranicami. O jej preklad prejavili záujem viaceré európske krajiny, vrátane Rakúska. Zákon o zálohovaní už úspešne prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.

„Zavedenie zálohovania si bude vyžadovať vstupné investície približne na úrovni 80 miliónov eur. Najväčšiu časť predstavujú náklady na nákup a servis strojov, ktoré budú prijímať plechovky a plastové fľaše,“ podotýka riaditeľ Inštitútu environmentálne politiky Martin Haluš.

Podľa jeho slov však množstvo vyzbieraných PET presiahne 90 % z počtu, ktorý je uvedený na trh. V súčasnosti sa darí vyzbierať približne 60 percent. Rozdiel by sa podľa Martina Haluša zmestil na Námestie slobody v Bratislave, tak, že by sa naplnilo do výšky 22 metrov.

Ministerstvo vo februári presadilo na vláde aj Program predchádzania odpadu. V rámci programu si rezort kladie za cieľ v dohľadnej dobe vytvoriť metodiku podpory pre bezobalové obchody na Slovensku a spoplatniť už všetky druhy plastových tašiek.

zdroj: minzp.sk, MŽP, MŽPSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech