„Ministri, zasiahnite.“ Desaťtisíce Slovákov žiadajú úplný zákaz lovu vlka

  • Aj tento rok mimovládne organizácie poslali ministrovi pôdohospodárstva a ministrovi životného prostredia výzvu na zastavenie lovu vlka
  • Zastavenie jeho lovu žiada momentálne 31 mimovládnych ochranárskych organizácií
vlk
TASR/DPA
  • Aj tento rok mimovládne organizácie poslali ministrovi pôdohospodárstva a ministrovi životného prostredia výzvu na zastavenie lovu vlka
  • Zastavenie jeho lovu žiada momentálne 31 mimovládnych ochranárskych organizácií

Už pred rokom sa 29 mimovládnych organizácií obrátilo na bývalú ministerku Matečnú a bývalého ministra Sólymosa a žiadalo, aby sa vlk prestal loviť. Výzvu organizácií podporilo aj 51 835 občanov, no aj tak nebola vypočutá.

Ochranári sa preto opäť obracajú na nových šéfov rezortov a žiadajú o zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne 2020/2021. V júni 2020 už požiadavku legislatívnej zmeny týkajúcej sa celoročnej ochrany vlkov vzniesol LZ VLK v rámci pripomienkovania Návrhu zákona o poľovníctve.

Vlk je síce plachý, no zároveň veľmi zvedavý. Presvedčil sa o tom aj náš filmár Karol, ktorý tatranské vĺčatá pekne…

Gepostet von Arolla Film am Mittwoch, 14. November 2018

„Sme presvedčení, že v súvislosti s úlohou vlkov pri udržiavaní funkčnosti lesných aj nelesných ekosystémov a ich pozitívnym vplyvom na zdravie populácií kopytníkov, ako aj z dôvodu vysokých škôd, ktoré spôsobujú kopytníky v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, je potrebné zaviesť celoročnú ochranu vlka na Slovensku,“ píšu vo verejnej výzve.

Len Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hlási ročne škody na plodinách spôsobené poľovnou zverou v desiatkach miliónov eur. Za rok 2017 dosiahli škody podľa komory 16,8 milióna eur, za rok 2018 až 19,8 milióna eur. 

„Zastavenie lovu vlkov a zavedenie ich úplnej a dôslednej ochrany na celom území Slovenska zvýši pozitívny vplyv vlkov na zdravotný stav diviakov a jeleňov, prirodzeným spôsobom prispeje k likvidácii prírodných ohnísk moru v populácií diviakov a tiež k predchádzaniu hospodárskych škôd,“ objasňujú.

Reštart akcie vlk 🐺🐺🐺Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom 082 13 Tulčík 310, týmto zasiela podnety k…

Gepostet von Lesoochranárske zoskupenie VLK am Donnerstag, 18. Juni 2020

Podľa oficiálnych štatistík užívatelia poľovných revírov nedokázali lovom znížiť početnosť diviakov. Ako upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa SR, poľovníci neprispeli podľa jej požiadaviek ani k monitorovaniu šírenia ochorenia.

Od roku 2000 poľovníci na Slovensku v rámci legálnych možností usmrtili takmer 1800 vlkov. „Lov vlkov pritom negatívne zasahuje do celej jeho populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne i správanie vlčích svoriek, s vplyvom na spôsob lovu a výber potenciálnej koristi,“ dodávajú.

Problémom je tiež nelegálny lov, ktorý negatívne ovplyvňuje rozširovanie vlkov mimo súčasný areál ich trvalého výskytu. V ďalších krokoch preto žiadajú prepracovanie Programu starostlivosti o vlka a jeho zaradenie medzi celoročne chránené živočíchy.

Populácia vlka dravého v našej krajine je podľa Slovenskej poľovníckej komory v priaznivom stave, zvyšuje sa jeho početnosť a rozširuje sa územie jeho pôsobenia. SPK zdôrazňuje, že je preto nevyhnutný správny manažment a aktívna ochrana, ktorá zohľadní rovnováhu spolužitia vlka a človeka.

„Dôležité je uvedomovať si aj fakt, že vlk je dravec, ktorý zabíja hospodárske zvieratá, ako sú napríklad ovce, kozy, hydinu či hovädzí dobytok. V niektorých prípadoch, ako tomu bolo napríklad v minulosti, ohrozil aj génovú rezervu Karpatského jeleňa. Vlci na Slovensku každoročne podľa oficiálnych štatistík zabijú každoročne stovky hospodárskych zvierat. Podľa vyjadrení samotných chovateľov ide o tisícky, keďže neraz so sebou telo ovce, či kozy stiahnu a preto nie je možné od MŽP SR žiadať odškodné. Stav vlkov je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať ho v zdravej kondícii,“ dopĺňa SPK.

Zdroje: slovakia.panda.org, ekoforum.sk, SPK, WWF Slovakia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech