Mladý Slovák dokazuje, že zdigitalizovať systém samospráv sa dá aj bez miliónovej podpory

  • Tomáš Szabo je autorom webového portálu E-PRO - online systému pre samosprávy, ktorý slúži na vypracovanie a ďalšiu prácu so strategickými dokumentmi. Na Slovensku ide o unikátne riešenie, ktoré momentálne neponúka žiadna iná spoločnosť.
cover
archív Tomáša Szaba
  • Tomáš Szabo je autorom webového portálu E-PRO - online systému pre samosprávy, ktorý slúži na vypracovanie a ďalšiu prácu so strategickými dokumentmi. Na Slovensku ide o unikátne riešenie, ktoré momentálne neponúka žiadna iná spoločnosť.

Ahoj, Tomáš, na začiatok nám prezraď odkiaľ pochádzaš a kde študuješ?

Ahoj, som rodený Bratislavčan a vyštudoval som Slovenskú technickú univerzitu, odbor priestorové plánovanie. Veľa ľudí sa pýta, aká je to fakulta – aby som to uviedol na pravú mieru, nie je to fakulta, ale doslovne sa to volá Ústav manažmentu STU, odbor priestorové plánovanie. Ide o odbor zameraný na hlavne na urbanizmus (tvorba miest) a vytváranie rozvojových podkladov pre obce a mestá.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: archív:Tomáš Szabo

Okrem toho mám aspoň aké-také poznatky aj z ekológie, ekonómie a stavebníctva. Ide teda o taký multiodbor, ale hlavné zameranie je na územné plány a rozvojové dokumenty pre obce a mestá. Bohužiaľ, táto škola nie je vôbec známa, preto je úplne normálne, ak väčšina čitateľov o nej ešte nepočula (mimo tých, ktorí ju navštevujú).  No a mne sa zapáčila natoľko, že som sa rozhodol pokračovať na doktorandskom štúdiu, kde som teraz prvý rok. Pribudli mi nové povinnosti, ale zatiaľ si nesťažujem.

Si súčasťou tímu Prorozvoj, čomu sa v rámci tohto projektu primárne venujete?

V rámci spoločnosti PROROZVOJ, kde sme 3 zakladatelia (okrem mňa ešte 2 spolužiaci Martin Gregor a Mišo Fondrk) pomáhame samosprávam (rozumej obciam a mestám) s vytváraním rozvojových plánov do budúcna, čiže 5 a viac rokov. Odborne sa to volá strategické rozvojové dokumenty – ide o textové materiály, ktoré obsahujú kompletné zmapovanie obce/mesta, so všetkými užitočnými informáciami, ktoré sa môžu hodiť napr. aj obyvateľom. Situácia na Slovensku je ale bohužiaľ taká, že o týchto dokumentoch na jednej strane skoro nikto nevie a na druhej sú spracovávané rôznymi spôsobmi, spoločnosťami, príp. samotnou samosprávou a ich výsledná kvalita je veľmi rozdielna.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: archív:Tomáš Szabo

Často obsahujú (musia obsahovať) zbytočné texty, ktoré ľudí nezaujímajú, sú neaktuálne (situácia je v realite iná, ako je popísaná v dokumente) a navyše sa v nich ťažko orientuje. Toto sú hlavné problémy, na ktoré sme sa zamerali a dôvod, prečo sme postupom času vyvinuli niečo, ako je portál E-PRO. Veci okolo E-PRO (propagácia, dopĺňanie ďalších funkcií a pod.) sú grom našich aktivít, ale okrem toho sme sa začali venovať napr. aj europrojektom (spracovaniu žiadostí, ktoré sú podkladom pre čerpanie finančných zdrojov z Európskej únie). Tieto veci však chceli množstvo samoštúdia, keďže v škole sme sa im vôbec nevenovali.

Čo bolo prvotným impulzom na založenie E-PRO – online systému pre samosprávy?

Na túto otázku som už čiastočne odpovedal v predošlej – všetky problémy, s ktorými sme sa stretávali pri našich cestách po Slovensku a osobných stretnutiach so samosprávami sme postupne sumarizovali a začali sme rozmýšľať nad riešením situácie. Kládli sme si otázku, ako by sa dal celý spôsob vytvárania a práce s týmito rozvojovými podkladmi zjednodušiť a zároveň skvalitniť.

Keďže v súčasnej dobe je trendom všetko elektronizovať prostredníctvom internetu, rozmýšľali sme aj my nad vytvorením akejsi aplikácie, ktorá by čo najviac procesov automatizovala a odbremenila tak samosprávy od zbytočnej roboty. Potom sme začali hľadať, či niečo také už neexistuje (predpokladali sme, že áno), ale na naše prekvapenie sme nič také na Slovensku neobjavili – ale v Českej republike sme objavili podobnú aplikáciu OBCEPRO.CZ, ktorá sa nám stala inšpiráciou.

O čo sa v skratke jedná, aký hlavný benefit E-PRO poskytuje?

Hlavným benefitom tohto online systému (pre niekoho webová aplikácia, pre iného webový portál) je zautomatizovanie procesov pri tvorbe rozvojových dokumentov. Viem, znie to strašne komplikovane – zjednodušene povedané, celý proces od nastavenie strany, číslovania, formátovania, okrajov a pod. je automatizovaný. Portál obsahuje pripravené povinné texty zo zákona a rôzne formuláre. Namiesto zdĺhavého vytvárania tabuliek a zadávania údajov do každej z nich ich v našom systéme stačí vyplniť raz (pričom používateľ je presne nasmerovaný, kde) a vo výslednom dokumente sa zobrazia vo všetkých častiach, kde sú potrebné.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: obce-epro.sk

Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť riešenie, ktoré samosprávam ušetrí čas a zároveň zvýši kvalitu výsledných materiálov. Našimi hlavnými požiadavkami na programátora a grafika bolo, aby bol celý portál intuitívny, a aby jeho obsluhu zvládli aj ľudia, ktorí sa s počítačmi veľmi nekamarátia. Ku každej časti je vždy popis, čo by mala obsahovať, vzorové texty na inšpiráciu a zdroje údajov. Snažili sme sa a rôznymi ďalšími funkciami sa stále snažíme docieliť, aby prácu v portáli zvládol naozaj každý, aj ten, kto s týmito dokumentmi predtým nikdy nepracoval.

S kým si na celom tomto projekte spolupracoval?

Projekt som vytváral spolu s kolegami, spoluzakladateľmi našej firmy, ale bez programátora (s ktorým sa poznám od detstva) a jeho známeho grafika by sme to dokopy nedali. Išlo teda o súhru 5 ľudí, pričom každý prichádzal s novými nápadmi a výraznou mierou prispel k výslednému riešeniu.

Čo bolo najťažšie na exekúcii nápadu?

Náš nápad je niečo nové, čo na Slovensku predtým v takejto podobe nebolo – práve s týmto faktom boli a sú spojené isté komplikácie pri propagovaní portálu E-PRO. Mnoho ľudí si pod tým predstavuje niečo iné a inak ako osobnou formou a ukážkou nie je možné dostatočne jasne objasniť, o čo presne ide.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: obce-epro.sk

Ďalším problémom je, že v súčasných štruktúrach verejnej správy stále pracuje veľká skupina ľudí, ktorí nemajú radi zmeny a radšej fungujú v zabehnutých koľajách, hoci sa ponúka zmena k lepšiemu. Ako sme už zistili, zmena sa deje len veľmi pomaly, ale určite to nemienime vzdať ani príliš “tlačiť na pílu”, ale ísť krok po kroku za naším cieľom. A tým je zmena v spôsobe spracovania, vyhodnocovania a celej práce spojenej s týmito rozvojovými plánmi.

S akými reakciami si sa stretol zo strany obcí a miest na E-PRO?

Väčšinové reakcie zo strany obcí a miest, ktoré sú aktuálne cieľovou skupinou celého tohto projektu (aj keď pripravujeme nové funkcie aj na zapojenie bežných obyvateľov) boli pozitívne. E-PRO ocenili najmä tí, ktorí doteraz spracovávali dokumenty v rámci úradu svojpomocne bez takejto pomoci. Náročnejšie je vysvetliť a presvedčiť tých, ktorí si tieto dokumenty nechávajú spracovať niekým iným – väčšina výhod sa totiž ukáže, až keď daný človek začne portál aktívne využívať. Práve preto ponúkame každému bezplatnú možnosť, aby si náš portál najprv vyskúšal, dal nám svoju spätnú väzbu a až potom rokujeme o ďalšej spolupráci. V neposlednom rade je tu niekoľkonásobná finančná úspora oproti bežným dodávateľským spracovaniam týchto rozvojových dokumentov.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: archív:Tomáš Szabo

 

Získal si aj cenu za sociálnu inováciu na súťaži Slovak University Startup Cup 2017, čo pre teba toto ocenenie znamená?

Aby som upresnil, cenu sme získali ako celý tím, ktorí sa na tom podieľal a úspech patrí rovnako aj im. Je to super pocit, keď človek zistí, že jeho práca má zmysel a je ocenená ľuďmi, ktorí ani nepôsobia v tej oblasti a nie sú cieľovým používateľom nášho portálu. Osobne mám rád výzvy a zapájam nás do všetkých možných súťaží a programov, ktoré nás môžu posunúť ďalej, kde môžeme získať nové kontakty, nadobudnúť skúsenosti a pod. Okrem tohto ocenenia sme získali 3. miesto v celonárodnej súťaži Inovatívny čin roka 2016, vyhrali sme národné kolo súťaže EYESV4 a umiestnili sme sa medzi 8 najlepšími projektmi s pozitívnym spoločenským dopadom v súťaži Chivas the Venture už pár mesiacov po spustení portálu E-PRO. Všetky tieto úspechy sú pre mňa pozitívnymi impulzmi do ďalšej práce.

Aké sú tvoje plány do budúcna?

Hlavným cieľom je v priebehu 2-3 rokov rozšíriť E-PRO natoľko, aby sa stalo dominantným portálom a spôsobom, ako sa budú spracovávať dokumenty, zbierať a vyhodnocovať údaje a vďaka ktorému bude môcť verejnosť sledovať, čo sa v jej obci plánuje – a nielen sledovať, ale sa do tohto procesu aj aktívne zapojiť. Pomaly plánujeme aj pokus o expandovanie do zahraničia – aktuálne máme naplánované prvé stretnutie s jednou poľskou spoločnosťou, ktorá sa venuje podobným veciam u nich. Chceli by sme sa s nimi dohodnúť na spolupráci a prispôsobení nášho riešenia pre ich trh.

 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá