Moderná krajina potrebuje viac žien – podnikateliek. Zoznámte sa s iniciatívami, ktoré im pomáhajú

  • V slovenskom aj európskom meradle tvoria ženy podnikateľky v porovnaní s mužmi podnikateľmi menšinu
  • Rovnako menšinový je aj podiel žien podnikateliek v udeľovaní patentov
  • Slovenská sporiteľňa sa snaží danú situáciu aktívne zmeniť k lepšiemu
Slovenská sporiteľňa
  • V slovenskom aj európskom meradle tvoria ženy podnikateľky v porovnaní s mužmi podnikateľmi menšinu
  • Rovnako menšinový je aj podiel žien podnikateliek v udeľovaní patentov
  • Slovenská sporiteľňa sa snaží danú situáciu aktívne zmeniť k lepšiemu

Konkrétne čísla hovoria jasne. Napriek tomu, že ženy tvoria v priemere 52 % európskej populácie, vo svete podnikania a biznisu tvoria v porovnaní s mužmi len jednu tretinu, zhruba 34,4  % celého odvetvia. Čísla počtu podnikateliek síce stále stúpajú, avšak ide iba o malý percentuálny nárast.

Tvrdenie, že ženy sú vo svete podnikania skôr prehliadané a menšinové, potvrdzuje aj fakt, že v iba 8,3 % patentov, ktoré udeľuje Európsky patentový úrad, je pridelených ženám. Situácia na Slovensku je komplikovaná aj ďalším faktorom.  Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat iba tretina firiem podnikajúcich na Slovensku sa snaží prinášať nové prototypy, zlepšenia, inovácie, a vlastné patenty posúvajúce biznis vpred.

Slovenská sporiteľňa sa k zlepšeniu danej situácie snaží prispieť vlastnými iniciatívami a aktivitami. Ukážkou je napríklad rozvoj programu Krok za krokom. Jeho primárnym cieľom je neustále rozvíjať finančnú stabilitu a prosperitu nášho regiónu. S týmto poslaním poskytuje Slovenská sporiteľňa bankové služby šité presne na mieru začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám, prinášajúcim inovatívne nápady aj pracovné miesta. Program Krok za krokom je Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) umiestnený na mapu najväčších slovenských inovátorov.

Ešte užšie špecializované projekty vyvíja Slovenská sporiteľňa v spolupráci s coworkingovým projektom Impact HUB. Pôjde o programy zamerané priamo na začínajúce podnikateľky. Bližšiu predstavu o pripravovaných aktivitách môže poskytnúť aj rozbiehajúci sa projekt Women Digital, ktorý ponúka špičkové školenia a workshopy v oblasti digitálneho marketingu.

Obe aktivity predstavujú kroky vpred k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku, k prinášaniu výsledkov na medzinárodnej úrovni a tiež k búraniu zažitých stereotypov. Ženy patria do hlavných úloh vo svete úspešného a moderného podnikania rovnakou mierou, ako muži. Majú na to všetky predpoklady, nápady aj vytrvalosť, preto je hlavnou hrdinkou najnovšieho spotu Slovenskej sporiteľne práve mladá a ambiciózna žena.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK