Na Instagrame sa objavil tajomný profil. Sleduje aj teba?

  • Profil Štátnej bezpečnosti sa objavil na Instagrame pred približne dvomi týždňami
  • Sleduje bežných ľudí, ale aj influencerov
  • Profil premenoval Instagram na socialistickú sieť
STB
@statnabezpecnost
  • Profil Štátnej bezpečnosti sa objavil na Instagrame pred približne dvomi týždňami
  • Sleduje bežných ľudí, ale aj influencerov
  • Profil premenoval Instagram na socialistickú sieť

Pred dvoma týždňami sa na Instagrame objavil profil pod označením @statnabezpecnost, ktorý podobnosť so socialistickým nástrojom na ovládanie verejnosti a jednotlivcov, nepripomína len názvom. Jej vizuál sa nápadne podobá na spisy Štb, ale aj slovník a spôsob komunikácie.

„Sledovaná osoba @mcokajcek 2. októbra na bližšie nezistenom mieste v Bratislave ponúkala spoluobčanom obuv kapitalistickej značky. Takáto protisocialistická činnosť so západným kontrabandom je blízka živlom podsvetia, tzv. ‚vekslákom’. S podvratnou aktivitou sa sledovaný chválil aj na socialistickej sieti. Na získanie ďalších poznatkov je nutné pokračovanie v hĺbkovej previerke socialistickej siete,“ uvádza v súvislosti so sledovaním obľúbeného youtubera.

 

Profil upozorňuje na rôzne prehrešky proti socialistickému režimu, či už je to západná hudba, alebo nedovolené stretávanie. Prekvapivé je, že na profile nechýbajú ani oficiálne výzvy určené verejnosti, ktorá mala agentom pomáhať poľovať na nežiadúcich ľudí. Tragické bolo, že ŠtB neoperovala len s protištátnou činnosťou, ale jednotlivý agenti často ničili ľudí, pretože sa im túžili pomstiť.

„!!! Výzva verejnosti !!! Vážení občania, hľadáme u vás pomoc agentom v teréne. Potrebujeme identifikovať nepriateľské osoby nášho socialistického zriadenia, ktoré sú zachytené na fotodokumentácii,“ uvádza sa vedľa fotografie dvoch mužov.

 

Štátna bezpečnosť nepôsobila len vo veľkých mestách, ale po celom Slovensku a Ústav Pamäti národa jej správy rozdelil do troch častí ŠtB Bratislava, ŠtB Banská Bystrica a ŠtB Košice. Každý región obsahuje niekoľko desiatok až stoviek správ, pričom si treba uvedomiť, že ide len o fragment činnosti ŠtB, nakoľko bola veľká časť dokumentov skartovaná.

Monitorované za socializmu bolo aj cestovanie, na ktoré potrebovali občania cestovateľské doložky. Tie nechýbajú ani na spomínanom profile.

„Zo socialistickej siete sme získali poznatky, že občan Okajček, krycie meno @mcokajcek, pred časom na krátke obdobie navštívil Thajské kráľovstvo. V tomto prípade neevidujeme cestovnú doložku a ani devízový prísľub. Podľa získaných obrazových materiálov sa tam sledovaný venoval štúdiu východnej náuky. Je preto dôvodné podozrenie, že občan Okajčák po návrate vytváral protištátne materiály a šíril východnú náuku v Československej socialistickej republike. Nutné zabezpečiť aktívne sledovanie v teréne,“ píše sa na Instagrame.

Otázkou zostáva či ide o recesiu, alebo aktivitu spojenú s výročím Nežnej revolúcie/Novembra 89. Profil však poukazuje aj na fakt, že vďaka aktivite na sociálnych sieťach a v online prostredí celkovo je omnoho jednoduchšie si o nás zhromožďavať informácie.

Zdroj: Instagram, Ústav pamäti národa

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK