Na MIT vyriešili problém s hmlovými senzormi v autonómnych vozidlách

  • Skupina vedcov z MIT objavila spôsob, ktorým sa dajú zlepšiť senzory používané aj v autonómnych vozidlách.
  • V teste použili super hustú hmlu, hustejšiu než na ktorú sú vodiči bežne zvyknutí.
  • Nová technológia by mohla v budúcnosti znížiť počet úmrtí na cestách.
road-2626041_1280
Pixabay
  • Skupina vedcov z MIT objavila spôsob, ktorým sa dajú zlepšiť senzory používané aj v autonómnych vozidlách.
  • V teste použili super hustú hmlu, hustejšiu než na ktorú sú vodiči bežne zvyknutí.
  • Nová technológia by mohla v budúcnosti znížiť počet úmrtí na cestách.

Progres v oblasti autonómnych vozidiel a ich schopností sa v priebehu posledných pár rokov postupne zlepšuje. Od systémov schopných odhaliť predmety či osoby blokujúce jazdnej dráhu vozidla, po inteligentné senzory spôsobilé na čítanie zvislých a vodorovných dopravných značení, autonómne vozidlá toho v dnešnej dobe dokážu možno viac, ako sa od nich pred rokmi očakávalo. Avšak existuje jedna z oblastí, z ktorej majú konštruktéri autonómnych vozidiel strach, zlé počasie spojené s hmlou.

Väčšina senzorov použitých v súčasných automobiloch využíva senzory založené na svetle. V prípade pekného počasia dokážu vodiča informovať o blížiacom sa riziku takmer bezchybne. V prípade zlého počasia a hlavne hmly sa ale schopnosti súčasných senzorov značne zhoršia. Hustá hmla rozptýli svetlo a senzor má následne problém správne diagnostikovať situáciu, čo znamená, že môže senzor na situáciu zareagovať oneskorene alebo dokonca vôbec.

Tento problém sa ale snaží riešiť výskumný tím vedcov z americkej univerzity MIT v štáte Massachusetts. Skupina vedcov Camera Culture na MIT objavila spôsob, ktorým by sa presnosť senzorov v zlom počasí dokázala zlepšiť na hodnoty, ktoré prevyšujú aj zdravý ľudský zrak.

Použitím špeciálneho kamerového systému, ktorým na základe rýchlosti svetla odmerali čas letu svetelného signálu medzi kamerou a objektom, dokázali simulovať hmlu hustejšiu než na ktorú sú vodiči bežne zvyknutí.

Výsledky testu sa vedcom podarilo získať prostredníctvom štatistiky, konkrétne gama rozdelením. Vedci skúmali závislosť času, za ktorý sa svetlo odrazí od častíc hmly bez ohľadu na hustotu hmly a získali tak určitý štatistický vzor, ktorým potom dokázali pretvoriť na výsledný systém. Na konci sa tak vedcom podarilo vytvoriť systém schopný vidieť aj vo veľmi zlých viditeľných podmienkach bez akýchkoľvek problémov.

V teste bola použitá tzv. „superhmla“. Senzorom sa podarilo rozoznať obrysy objektov až do vzdialenosti 57 centimetrov. Pri takejto hustej hmle by dokázalo ľudské okolo vidieť iba do vzdialenosti približne 36 centimetrov. Za normálnych okolností je vodič schopný vidieť v hmlistom počasí do vzdialenosti približne 30 až 50 metrov.

Nový objav tak dáva nádej nielen autonómnym vozidlám, ale aj osobným automobilom. Nové a lepšie senzory by tak v budúcnosti dokázali vodičom pomôcť pri hroziacom nebezpečenstve a znížiť počet úmrtí za volantom.

zdroj: techspot.com / news.mit.edu / imeche.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech