Na Slovensku rastie výnimočné „Silicon Valley“. Ide zabrániť ťažkému problému, ktorý zmieta krajinu

  • Na Slovensku vzniká nové Silicon Valley
  • Iniciatíva Danube Tech Valley môže pomôcť rozvoju Bratislavy, tvrdí jej výkonná riaditeľka
Bratislava a pracujúca žena
Ilustračný obrázok, Unsplash/@martinkatler, Unsplash/@thisisengineering
  • Na Slovensku vzniká nové Silicon Valley
  • Iniciatíva Danube Tech Valley môže pomôcť rozvoju Bratislavy, tvrdí jej výkonná riaditeľka

Slovensko zaostáva v rozvoji inovácií a ani Bratislava nie je známa ako mesto, ktoré by bolo magnetom pre talenty. Aj preto vznikla na pôde organizácie GLOBSEC iniciatíva Danube Tech Valley, ktorá má za cieľ zlepšiť postavenie dunajského regiónu na inovačnej mape sveta.

Bližšie o jej cieľoch, aktivitách aj možnostiach ako môže DTV pomôcť rozvoju Bratislavy, rozpráva v relácii Metropola Katarína Cséfalvayová, výkonná riaditeľka Danube Tech Valley.

Zmapovaný región

„DTV je iniciatíva, ktorá je zameraná na posilnenie inovačného potenciálu dunajského regiónu. Keď hovoríme o dunajskom regióne, myslíme pomerne veľký geografický priestor, ktorý sa tiahne naozaj od prameňa rieky Dunaj až po jej ústie až po Čierne a Jadranské more. To znamená, že pokrýva buď celé, alebo čiastočné územie až 14 štátov,“ ozrejmila Cséfalvayová.

Cséfalvayová priblížila aj ciele DTV, ktoré sú špecifické. „Cieľom iniciatívy je poskytnúť akúsi platformu, ktorá bude prepájať hlavných kľúčových aktérov inovačných ekosystémov, startupov, podnikov cez investorov, štát, politickú zložku, mestá, mestské samosprávy, univerzity, rôzne inkubátory, akcelerátory a iné podporné systémy, ktoré existujú.“

Jedným z plánovaných projektov, ktorý už DTV rozbehla, je Danube Innovation Tracker. „Je to online platforma, ktorú sme vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Dealroom, čo je holandský startup, ktorý sa zaoberá zberom a administráciou údajov o inovačných ekosystémoch,“ vysvetlila Cséfalvayová.

„Bežný občan si na webovej stránke, kde nájde mapu celého regiónu, môže kliknúť na jednotlivé štáty alebo regióny a uvidí, aké tam sú startupy, iné podniky alebo tzv. unicorns – najúspešnejšie startupy,“ doplnila. Ak si teda zvedavý na to, čo sa v regióne deje napríklad v oblasti klimatických, finančných alebo poľnohospodárskych technológií, na stránke to ide jednoducho vyfiltrovať.

Významný impulz 

Slovensko v rozvoji inovácií zaostáva, čo však DTV chce zmeniť. Veľkú úlohu zohráva v tomto aj naše hlavné mesto. „Bratislava je jedným z mála miest, ktoré sa inováciám venuje. Inovácie však zatiaľ berie z pohľadu inovovania nejakých politík alebo bežného života,“ ozrejmila Cséfalvayová.

„Je to ale solídny základ na to, aby sa začalo pozerať aj na tú vonkajšiu dimenziu a na to, ako podporiť inovácie, ako podporiť startupové komunity v našom meste v Bratislave,“ doplnila.

O spoluprácu s DTV prejavila záujem aj vláda Slovenskej republiky. „Boli sme oslovení vládou SR, ktorú zaujíma spolupráca z pohľadu posilnenia inovácií a z pohľadu aktivít v rámci plánu obnovy. Prebiehajú rokovania aj na tejto úrovni a uvidíme, ako sa nám podarí nakoniec všetko finalizovať,“ uviedla Cséfalvayová.

Jedným z najväčších problémov, ktorý trápi nielen Slovensko, je odlev mozgov a odlev talentov. „Potrebujeme zabrániť mozgom, aby odchádzali, ale aj my sa potrebujeme stať atraktívnou destináciou pre talenty, či už tie domáce, regionálne alebo aj z tretích krajín,“ vysvetlila.

„Významným impulzom by bolo práve to, keby nejaká svetová technologická univerzita, konkrétne Georgia Tech University, prišla a priniesla svoje know-how, svojich učiteľov, výskumníkov a pracovala tu spoločne s našimi univerzitami a akadémiami vied v celom regióne,“ doplnila Cséfalvayová.

Zdroje: SIU, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá