Na stole je nový zákon o ochrane slovenskej prírody. V praxi ju však zrejme nijako neochráni

  • Nový zákon o ochrane prírody sa ochranou našich lesov nijako nezaoberá
  • Ochranári majú taktiež obavu, že kým zákon vstúpi do platnosti, na záchranu vzácnych prírodných oblastí môže byť už neskoro
cipp
Pixabay
  • Nový zákon o ochrane prírody sa ochranou našich lesov nijako nezaoberá
  • Ochranári majú taktiež obavu, že kým zákon vstúpi do platnosti, na záchranu vzácnych prírodných oblastí môže byť už neskoro

Polovica rozlohy národných parkov bez zásahov človeka či presun starostlivosti o územie v národných parkoch do rúk štátnych organizácií na ochranu prírody – to sú opatrenia, na ktoré verejnosť roky čaká. Nový zákon zmeny sľubuje, no kým by prišiel do platnosti, zo Slovenska by mohlo zmiznúť množstvo hektárov vzácneho lesa. Zmien by sme sa totižto mali dočkať až v januári 2022Máme obavu, že počas tohto obdobia dôjde k „vydrancovaniu“ lesov na území národných parkov.” varujú ochranári

Na potrebu lepšej ochrany najvzácnejších starých lesov Slovenska roky upozorňujeme, dodnes niektoré lokality nie sú dostatočne chránené a sú ohrozené ťažbou. Obávame sa, že ak zákon posunie platnosť kľúčových opatrení, akým je i presun správy týchto lokalít pod ochranu prírody, nová vláda si tieto záväzky nemusí osvojiť,“ povedala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Ochranárske organizácie však oceňujú ambíciu ministerstva. Návrh napríklad umožňuje povoliť pohyb turistov či cyklistov mimo vyznačených turistických trás a naopak, snaží sa prísnejšie regulovať vysádzanie či rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, prikrmovanie zveri či umiestnenie stavieb.

Dobrou správou je aj to, že rieši náhodnú a neplánovanú ťažbu, ktorá sa dnes vykonáva najmä po kalamite a často sa ňou ospravedlňujú zásahy v národných parkoch. Na túto ťažbu by mali lesníci po novom žiadať súhlas ochrany prírody. Chýba však napríklad zákazpoľovať či loviť ryby a to od  štvrtého stupňa ochrany.

Krokom vpred by mohlo byť aj zverenie kompetencie vyhlasovania chránené územia – prírodných rezervácií do rúk Ministerstvo životného prostredia. Odkedy to má totižto na pleciach vláda, na Slovensku sa podarilo vyhlásiť iba jedinú rezerváciu – Borsukov vrch. Nachádza sa v Národnom parku Poloniny a je na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Viaceré vzácne lokality na Slovensku na primeranú ochranu stále čakajú. Často ide aj o najvzácnejšie pralesy a územia s medzinárodným významom. Výsledky mapovania pralesov  na Slovensku potvrdili, že z celkovej rozlohy 10 580 hektárov pralesov nie je dostatočne chránených až 31 %, nie sú totiž v 5. stupni ochrany, kde platí zákaz ťažby dreva,“ vysvetlil Milan Janák z WWF Slovensko.

Ochranári taktiež upozorňujú, že zákon má v názve ochranu prírody a aj krajiny, no ochranou krajiny sa nijako nezaoberá. Navrhujú preto doplniť ustanovenie o ochrane krajinného rázu pred nezmyselnými zásahmi. Dodržiavanie by spadalo rovnako pod Štátnu ochranu prírody.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech