Najaktívnejší inves­to­ri v oblas­ti IoT za posled­ný rok

Ľudovít Nastišin / 7. mája 2015 / Lifehacking

Od SMART ter­mo­met­rov cez pre­po­je­né kuchyn­ské zaria­de­nia a mobil­né WiFi hots­po­ty v autá­ch, ekosystém Inter­net of Things sku­toč­ne ras­tie kaž­dým dňom vďa­ka novým apli­ká­ciám a tech­no­ló­giám. Na zákla­de inte­rak­tív­ne­ho hod­no­te­nia CB Insights bol vytvo­re­ný zoznam tých najaktívnejších VC a korporátnych inves­to­rov do IoT za rok 2014.

 

Intel Capital kraľuje tomuto zoznamu vďaka jedinečným dealom v roku 2014, za nimi nasleduje dobre známa Sequoia Capital a True Ventures. Ako môžete vidieť nižšie, prominentní IoT investori sú nie len technologické firmy ako Intel, Qualcomm a Cisco, ale aj VC spoločnosti ako Khosla Ventures a Kleiner Perkins Caufield & Byers, ktoré v tento rok uskutočnili exit u Nest Labs a Dropcam.

 

 

Pre viac informácií o financovaní IoT a exit údajoch, pozrite si CB Insights VC databázu.

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

Zdroj: www.cbinsights.com

 

Pridať komentár (0)