Najk­raj­šie foto­gra­fie z dro­nov z tých najk­raj­ších kútov sveta

Dárius Polák / 19. augusta 2016 / Tools a produktivita

Pozri sa na tieto fotky a pre­svedč sa sám, prečo sa foto­gra­fo­va­nie z dro­nov stáva čoraz popu­lár­nej­šou akti­vi­tou.

Toto sú naj­lep­šie fotky uve­rej­nené na Dro­nes­ta­gram-e, sociál­nej sieti, zame­ra­nej na zdie­ľa­nie fotiek z dro­nov.

Drony sa stá­vajú neus­tále sa zvy­šu­jú­cim spô­so­bom zís­ka­va­nia nových per­spek­tív na svet. V súčas­nosti doslova neexis­tujú žiadne fyzické hra­nice toho, z akého miesta môžete fotiť.“ – Eric Dupin, CEO Dro­nes­ta­gram-u.

  • Socha Ježiša Krista, Rio de Jane­iro, Bra­zí­lia.
1
  • Záliv Amalfi, Talian­sko.
2
  • Stra­tený ostrov, Tahaa, Fran­cúz­ska Poly­né­zia.
3
  • Mont Saint Michel, Nor­man­dia, Fran­cúz­sko.
4
  • Vodná nádrž Xiwei, Zou­cheng, Shan­dong, Čína.
5
  • Para­catu, Bra­zí­lia.
6
  • Ťavia závodná dráha, Al Mar­moun, Spo­jené Arab­ské Emi­ráty.
7
  • Maringa, Parana, Bra­zí­lia.
8
  • Jazero Tur­go­yak, Miass, Rusko.
10

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)