Naj­lep­ší slo­ven­skí dizaj­né­ri — časť 1.

Michal Králik: Sketcher.sk / 18. mája 2015 / Lifehacking

Na strán­ke Pile of pixels som sa dopra­co­val ku dizaj­né­rom zo Slo­ven­ska. Tak ako veľa iný­ch strá­nok sa aj táto sna­ží vybrať tých naj. V dobe písa­ní toh­to člán­ku obsa­hu­je slo­ven­ská časť 40 dizaj­né­rov zo všet­ký­ch rôz­ny­ch sfér dizaj­nu. Či už sú to ilus­trá­to­ri, logo dizaj­né­ri ale­bo art direk­to­ri. Pred­stav­me si teda prvú desin­ku.

 


Logoweb.sk  prvá logo galéria tvorby slovenských a českých dizajnérov.

 

13 Bytes

Prvé v zozname dizajnérov sa objavilo štúdio 13 Bytes. Toto štúdio založil Daniel Hutňan, administrátor a zakladateľ FB komunitnej stránky Slovenskí a českí dizajnéri!. Dano je zakladateľ, ale aj prevádzkovateľ portálu Logoweb.sk a navyše “danielhutňan” v programovaní je to presne 13 Bytov.

Špecializácia: programátor, webdizajnér
Základňa: Svidník

 

 

www.chameleon design

 

Chameleon Design

Ďalším v zozname je Chameleon design vedený Tomášom Vatehom. Jeho logá získavajú ocenenia po celom svete a jeho práce môžete nájsť v niekoľkých publikáciách venovaným logo dizajnu.

Špecializácia: logo dizajn, branding, grafický dizajn
Základňa: Stropkov

 

 

Freelnacer grafik webdesigner Tomáš Doležal

 

Tomas Doležal

Tomáš je absolventom ZSŠ Polygrafickej v Rači. Je to web dizajnér, ktorý má rád nové výzvy a snaží sa maximálne napredovať.

Špecializácia: web dizajn, branding a ilustrácie
Základňa: Šala

 

 

Dribbble  Rudolf Vychovaly

 

Rudolf Vychovaly

Rudolf je mladý, zato však veľmi šikovný a nadšený grafický dizajnér. Zaujímajú ho hlavne vektorové ilustrácie, športový branding a grafika.

Špecializácia: grafický dizajn, branding, ilustrácie
Základňa: Trenčín

 

 

Portfólio  Peter Bučan – graphic designer  grafické štúdio  grafik

 

Peter Bučan

Prvú päticu uzatvára Peter. Autor článkov o dizajne a grafický dizajnér, ktorý sa grafickému dizajnu venuje už viac ako 10 rokov. Podľa jeho slov rád pracuje na projektoch, ktoré si vyžadujú profesionálny prístup.

Špecializácia: grafický dizajn, branding, typografia, logo dizajn
Základňa: Senec

 

 

Dribbble  Dominik Fodora

 

Dominik Fodora

Dominik sa venuje hlavne grafickému dizajnu a to v akejkoľvek podobe. Od obalového dizajnu až po rôzne typy publikácií.

Špecializácia: grafický dizajn
Základňa: Trenčín

 

 

Jozef Kyselica

 

Jozef Kyselica

Jozef “Jofan” Kysela je mladý kreatívny dizajnér, ktorý sa venuje web dizajnu a tvorbe firemných identít. Rád navrhuje nové možnosti či zlepšenia.

Špecializácia: branding, logo dizajn, web dizajn
Základňa: Trenčín

 

 

marvin digital  grafický dizaj

 

Andrej Krajčir

Andrej je mladý UI / web dizajnér (nie hipster, ani Apple fanatik). Založil si digitálnu agentúru Marvin digital a sústredí sa najmä na tvorbu webov, branding a on-line marketing.

Špecializácia: web dizajn, UI dizajn, branding, on-line marketing
Základňa: Bánovce nad Bebravou

 

Marek Polakovic  Art Director Graphic Designer Illustrator Movies Lover

 

Marek Polakovič

Digitálny art direktor s posadlosťou pre ilustrácie, typografia a branding.

Špecializácia: ilustrácie, typografia, branding
Základňa: Bratislava

Martin Maričák  Designer s Journey

 

Martin Maričák

Prvú desiatku uzatvára Martin. Označuje sa za dizajnéra rozhraní (interface designer) alebo aj UI dizajnéra.

Špecializácia: UI dizajnér
Základňa: Košice

 

O týždeň si predstavíme ďalšiu desiatku najlepších slovenských dizajnérov podľa POP.

 

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

Zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)