Najočakávanejšia električková trať do Petržalky bude stáť už v roku 2023

  • Hlavné mesto doposiaľ nevyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
  • Termín dokončenia výstavby stále platí do roku 2023
električka MHD
TASR / Pavol Zachar
  • Hlavné mesto doposiaľ nevyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
  • Termín dokončenia výstavby stále platí do roku 2023

Druhá etapa električkovej trate do Petržalky bude vybudovaná v plánovanom termíne, tvrdí magistrát Bratislavy. „Termín dokončenia výstavby stále platí do roku 2023,“ potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Mesto plánovalo vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby v auguste tohto roka, to sa však zatiaľ nestalo.

„V súčasnosti prebieha výkon 1. ex-ante kontroly na Ministerstve dopravy a výstavby SR – kontrola verejného obstarávania pred vyhlásením verejného obstarávania. Hneď po jej ukončení vyhlásime samotné verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,“ dodala Rajčanová. Stavbu musí mesto ukončiť do konca roka 2023, v opačnom prípade príde o nenávratný príspevok z európskych fondov.

Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor v Petržalke vo veľkej miere odbremení súčasnú dopravnú situáciu v najväčšej bratislavskej mestskej časti. Nová električková trať bude mať dĺžku 3,8 kilometra a sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty, po Janíkov dvor, cez centrálnu petržalskú os.

Súbežne s radiálou chce mesto vybudovať cyklotrasy, cesty aj chodníky k zastávkam. Projekt druhej etapy električkovej trate do Petržalky musí byť dokončený do roku 2023, kým trvá oprávnené obdobie pre financovanie projektov z európskeho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Spustená do roku 2023

Výstavba druhej etapy električkovej trate v bratislavskej mestskej časti Petržalka ráta s vybudovaním úrovňových križovatiek. Jednou križovatiek, ktoré majú byť úrovňové, je napríklad aj križovatka na Jungmannovej ulici. Podľa viceprimátorky Bratislavy Tatiany Kratochvílovej tento spôsob riešenia križovatiek nezahustí dopravu. „Podľa dopravno-kapacitného posúdenia by doprava mala byť plynulá,“ uviedla pre agentúru SITA Kratochvílová.

Od začiatku výstavby Petržalky sa počítalo s tým, že v tejto mestskej časti vznikne nosný dopravný systém.

Električka naprieč Petržalkou je kľučový infraštruktúrny projekt. Mám za to, že v tejto chvíli je úplne zásadné, aby sa druhá fáza dopravného systému vôbec stihla postaviť do roku 2023. V opačnom prípade nám Európska komisia nepreplatí náklady na jej vybudovanie,“ uviedol poslanec petržalského zastupiteľstva Juraj Kríž.

Nová električková trať bude mať dĺžku 3,8 kilometra a sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor, cez centrálnu petržalskú os. Súbežne s radiálou chcú vybudovať cyklotrasy, cesty i chodníky k zastávkam.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech