Najúspešnejší právnici na Slovensku: Koronakríza je pre mladých ľudí príležitosť

Snímka obrazovky 2020-05-13 o 7.42.27-min
Havel & Partners

Súčasná náročná situácia s pandémiou vírusu Covid-19 sa dotkla určite aj advokátskych kancelárií. Mnohí biznismeni, podnikatelia, zamestnávatelia, teda aj vaši klienti, sú nútení reagovať na tento stav a tiež plniť všetky nariadenia štátnych orgánov. Pociťujete túto mimoriadnu situáciu aj vo vašej spoločnosti?

Samozrejme, toto mimoriadne náročné obdobie sa nás významne dotýka. Aj našou najvyššou prioritou je zdravie našich klientov a kolegov, preto sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby sme ich ochránili.

Na druhej strane sa snažíme kontinuálne poskytovať všetkým klientom čo najkvalitnejšie služby a poradenstvo vo všetkých vzniknutých otázkach v právnej a daňovej oblasti a ad hoc reagujeme na každodenné nové opatrenia, ktoré ohlasujú štátne orgány.

Čo sa týka právneho trhu, tak v nasledujúcich mesiacoch bude táto mimoriadna situácia  naďalej vyvolávať celý rad právnych otázok, budú sa vytvárať nové právne vzťahy, no najmä bude dochádzať k novému prerokúvaniu a úprave tých existujúcich.

zdroj: Havel & Partners

Všeobecne platí, že v kríze tohto typu, kedy sa naruší výrazne aj medzinárodný obchod, je dopyt u firiem po službách tých najlepších miestnych právnických firiem a u menších spoločností a občanov potom po tých najlacnejších službách.

V súvislosti s tým môže dôjsť k ďalšej redukcii pobočiek niektorých medzinárodných kancelárií a k ich odchodu zo Slovenska či z ČR, ako tomu bolo po ekonomickej kríze v rokoch 2008-2012. Ak by k tomu došlo, tak verím, že by išlo skôr o kancelárie, ktoré v strednej Európe nepatria medzi lídrov.

Pre právny trh je prítomnosť elitných medzinárodných firiem vždy prínosom, podľa môjho názoru trh aj výrazne kultivujú. Ostatne podstatná časť našich partnerov, vrátane mňa, v takýchto firmách pracovala. 

zdroj: Havel & Partners
 

Ako to teda vyzerá v súčasnosti v advokátskej kancelárii? Chodia vaši zamestnanci do práce, stretávajú sa s klientmi?

Ako najväčšia právnická firma v strednej Európe sme plne vybavení na riešenie krízových situácií a vďaka robustnej technológii sme boli schopní zo dňa na deň plne prejsť na vzdialené poskytovanie služieb.

Nielen našich 220 právnikov a daňových poradcov, ale aj celý back office bol a stále je schopný pracovať z domova v podstate rovnako efektívne ako z kancelárie.

Klientské stretnutia a rokovania prebiehajú formou konferenčných hovorov a videokonferencií, ale s  postupným uvoľňovaním opatrení sa pomaly vraciame do kancelárií a na stretnutia s klientmi za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Pandémia len potvrdila, že moderné technológie sú naším veľkým pomocníkom, ale tiež to, že nie sú schopné nahradiť osobný prístup, ktorý je v advokácii – tak ako ju robíme my – mimoriadne dôležitý.

V poslednej dobe sme sa taktiež sústredili na digitalizáciu našich služieb, vrátane marketingu. Našim klientom ponúkame online komplexný informačný servis ku kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu, zapojili sme sa do niekoľkých bezplatných on-line poradní, máme vlastný blog a firemnú stránku na LinkedIn, kde pravidelne prinášame najaktuálnejšie informácie.

Nové vládne nariadenia a opatrenia pribúdajú každým dňom, mimo toho si pandemická situácia vyžaduje aj ďalšie riešenia, ktoré firmy a podnikatelia musia neodkladne riešiť. Je bezpochyby náročné rýchlo sa orientovať v množstve nových informácií. Stíhajú plniť vaši právnici a poradcovia zvýšený dopyt po vašich službách?

Určite áno. V súvislosti s krízovým stavom a radom vládnych opatrení pomáhame klientom v tom najširšom rozsahu. Od prvého dňa poskytujeme intenzívne poradenstvo top manažérom, majiteľom a investorom, bankám, poisťovniam, sme oporou pre interných právnikov našich klientov pri posudzovaní mimoriadnych situácií a opatrení. Aktuálne najviac riešime dopady „vyššej moci“ na ich podnikanie.

Mnohé podnikateľské subjekty utrpia veľké finančné straty. Viacerí sú vo veľmi zložitej ekonomickej situácii a obávajú sa o svoje prežitie. Prihliada vaša kancelária aj k týmto okolnostiam?

Samozrejme. Od polovice marca tiež poskytujeme právne služby za zníženú hodinovú sadzbu 100 EUR/hod.  pre klientov, ktorí hneď na začiatku plnenia služieb požiadajú o zľavu. Zdvojnásobili sme objem služieb Pro Bono i našu finančnú pomoc.

Musím tiež vyzdvihnúť obrovskú vlnu solidarity a podporu, ktorú mnoho našich právnikov poskytuje samo za seba. A v neposlednom rade – zriadili sme špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa venuje opatreniam spojeným s pandémiou COVID-19.

Poďme sa pozrieť konkrétnejšie, čo v týchto dňoch v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vaši klienti riešia najviac.

Našich klientov zaujímajú predovšetkým dopady krízy a opatrení  na  vzťahy medzi nájomcami a prenajímateľmi, na pracovnoprávne vzťahy, ako aj na dodávateľsko-odberateľské vzťahy alebo na plnenie regulatórnych požiadaviek.

V posledných dňoch sme v kontakte s veľkým množstvom retailových klientov, ktorí s nami riešia otázky nájomných zmlúv alebo situáciu so zamestnancami.

Často sa nás pýtajú, či môže byť koronavírus dôvodom na zníženie či zvýšenie predtým dohodnutej ceny za tovar či službu, či môže byť dôvodom na neplnenie zmluvných povinností, alebo môže byť prípadne zrušená zmluva, ak je dôvodom pandémia a mnoho ďalších právnych otázok, ktoré súvisia väčšinou priamo s ďalšou existenciou firiem.

Z pohľadu zamestnávateľa  sa musia klienti vysporiadať s tým,  ako po právnej stránke zabezpečiť home office, hlavne po stránke GDPR.

Pandémia vírusu Covid-19 je kritická a ojedinelá situácia v celom svete, ktorá zaskočila a postihla nejakým spôsobom úplne všetkých. Dá sa vôbec na niečo takéto pripraviť?

Advokátska kancelária Havel & Partners je  najväčšou nezávislou právnickou firmou v Strednej Európe a sme plne vybavení na riešenie krízových situácií. Vždy u nás platí, že rady, ktoré klientom dávame, musíme sami vedieť aj zrealizovať.

Overili sme si naše schopnosti počas globálnej ekonomickej krízy v rokoch 2008 – 2012, kedy sme dokázali pomôcť mnohým klientom krízu prekonať. My sami sme krízu so zásadným dopadom na ekonomiku očakávali už dlhšiu dobu a cca pred 18 mesiacmi sme sa na ňu začali pripravovať, najmä z hľadiska našich služieb, dôsledného finančného riadenia a samozrejme aj vytvorením dostatočnej finančnej rezervy.

Zvýšili sme zásadne podiel služieb pre klientov z anticyklických odborov, celkovú efektivitu aj výkon na právnika.

Preto veríme, že aj súčasnú neobvykle náročnú situáciu zvládneme vďaka nášmu strategickému uvažovaniu, dynamike, individuálnemu prístupu a rozsiahlemu know-how.

zdroj: Havel & Partners

Často sa teraz mladí ľudia, a nielen oni, zaujímajú, ako je to napríklad so zrušenými koncertmi, festivalmi, športovými podujatiami, dovolenkami, na ktoré si zakúpili lístok alebo za ne zaplatili rezervačný poplatok. Mohli by ste im dať krátku radu, ako majú postupovať?

V prípade zrušenia koncertu, festivalu, športového podujatia zo strany organizátora má zákazník právo na vrátenie vstupného. Nakoľko sú však podujatia zrušené z dôvodu hrozby z pandémie koronavírusu, t.j. nie z vôle organizátora, nie je možné vylúčiť, že niektorí organizátori budú mať vo svojich všeobecných podmienkach upravené, že v prípade takéhoto zrušenia sa vráti zákazníkovi len časť vstupného.

Pri zmluvách s cestovnými kanceláriami prichádza do úvahy zmena zmluvy o zájazde alebo odstúpenie od zmluvy pred začatím zájazdu. Zmenou môže byť napríklad posunutie termínu zájazdu alebo zmena miesta zájazdu. Cestujúci ale nemusí tento návrh na zmenu zmluvy akceptovať a môže od zmluvy odstúpiť.

V tom prípade nemusí platiť odstupné a cestovná kancelária mu musí vrátiť všetky platby.  Aj sám cestujúci môže odstúpiť od zmluvy o zájazde pred jeho začatím bez uvedenia dôvodu. Väčšina cestovných kancelárií vyžaduje zaplatenie odstupného, tzv. storno poplatok, ktorý si započítajú voči už zaplateným platbám.

Odstupné by cestujúci nemal platiť, ak sú v cieľovom mieste prijaté opatrenia v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu do cieľového miesta.  Ak od zmluvy odstúpi cestovná kancelária, musí vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré prijala.  

Vašou cieľovou skupinou sú prevažne ľudia z mladšej generácie. Sú medzi nimi i mladí začínajúci podnikatelia, súčasná situácia musí byť pre nich veľmi náročná. Čo by ste im poradili, aké hlavné kroky by mali urobiť, aby sa pokúsili zastabilizovať aspoň tie najdôležitejšie veci vo svojich firmách či živnostiach?

Mladým ľuďom odporúčam vnímať túto krízu ako príležitosť – aby sa firmy pokúsili inovovať svoje obchodné modely, diverzifikovali služby, začali viac využívať nové technológie a digitalizáciu pri riadení svojich firiem, vrátane marketingu a komunikácie. Rozhodne by nemali čakať, kým sa kríza skončí. Reagovať musia okamžite.

Ďalej by som im poradil zamerať sa predovšetkým na úsporu nákladov, pozrel by som sa na efektívnosť kľúčových operácií a hľadal možnosti, ako zlepšiť produktívnosť, pokiaľ im to situácia dovolí. Prioritným cieľom by malo byť zabezpečiť dostatok prevádzkového cash-flow na udržanie základných činností firmy.

Na udržanie cash-flow by som odporučil mladým ľuďom využiť opatrenia z balíka na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou, ktoré pripravila vláda na pomoc zamestnancom,  podnikateľom a živnostníkom.

Vaša kancelária zvíťazila v 8. ročníku súťaže Právnická firma roka 2020, a to hneď v troch kategóriách. Cenu v kategórii Najlepšie klientské služby vám udelili priamo klienti a toto ocenenie získavate pravidelne aj v Českej republike. Okrem toho ste získali i prestížne ocenenie Chambers Europe Awards. Ako vnímate tento úspech?

Víťazstvo v kategórii Najlepšie klientské služby, o ktorom rozhodujú spokojní klienti, je pre nás tým najdôležitejším ocenením a odkazom našich klientov, že sú s našimi službami spokojní a zároveň je ocenením odbornosti nášho tímu.

Taktiež sme hrdí  na víťazstvo v súťaži Právnická firma roka v odbornej kategórii Fúzie a akvizície, keďže naša kancelária je už viac ako 10 rokov lídrom na trhu a uskutočnili sme viac ako 600 transakcií za vyše 27 miliárd EUR. 

Prvenstvo sme získali aj v kategórii Energetika a energetické projekty, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce špecializácie našej kancelárie.

Tento rok si pripísala kancelária i úspech na medzinárodnej scéne. Prestížna britská ratingová agentúra Chambers & Partners ju vo svojom medzinárodnom hodnotení Chambers Europe Awards ocenila ako Najlepšiu právnickú kanceláriu pôsobiacu v ČR pre rok 2020.

zdroj: Havel & Partners

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech