Najvzácnejšie slovenské lesy zrejme neprežijú rok 2020. Slováci chcú prírodný masaker ihneď zastaviť

  • Mapovanie pralesov na Slovensku ukázalo, že sa v našej krajine zachovalo 10 180 ha pralesov a pralesových zvyškov
  • Až 31 % z tejto rozlohy však nie je chránených 5. najvyšším stupňom ochrany prírody
drevo tazba lesy
TASR/Oliver Ondráš
  • Mapovanie pralesov na Slovensku ukázalo, že sa v našej krajine zachovalo 10 180 ha pralesov a pralesových zvyškov
  • Až 31 % z tejto rozlohy však nie je chránených 5. najvyšším stupňom ochrany prírody

Znamená to, že takmer tretine našich pralesov hrozí poškodenie alebo zničenie ťažbou dreva či výstavbou. Len za posledných 10 rokov bolo na Slovensku vyťažených takmer 200 ha pralesov.

Sú medzi nimi vzácne lokality naprieč Slovenskom – od Malých Karpát, cez Štiavnické i Kremnické vrchy, Malú či Veľkú Fatru, Poľanu, až po Nízke Tatry, Vihorlat, Revúcku vrchovinu či Slánske vrchy. Celkom ide o 96 lokalít, kde chýba prísna ochrana.

Lokality v 1. až 4. stupni ochrany nie sú chránené dostatočne, pretože tento stupeň ochrany umožňuje ťažbu dreva, výstavbu ciest i ďalšie aktivity.

Mimovládne organizácie WWF Slovensko a Prales o.z. sa dlhodobo usilujú o záchranu klenotu našej krajiny. Výsledkom rokovaní so zástupcami ministerstiev a štátneho podniku Lesy SR bol doteraz verejný prísľub, že kým sa nepodarí dosiahnuť dohodu na návrhu rezervácie, nebudú lesníci v lokalitách ťažiť drevo. 

Podľa aktivistov a ochranárov však prísľub nestačí. Pripravili preto projekt ochrany prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, ktorý zabezpečí našim najvzácnejším lesom skutočnú protekciu. Spustená bola aj verejná petícia, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby pralesy Slovenska získali najvyšší 5. stupeň ochrany prírody.

Je dôležité si uvedomiť, že pralesy sú naše najcennejšie prírodné lesy zatiaľ nedotknuté alebo takmer nedotknuté ľudskou činnosťou. Ich význam podčiarkuje fakt, že predstavujú len 0,5 % všetkých lesov Slovenska. Sú domovom množstva druhov rastlín a živočíchov, z ktorých niektorým už u nás hrozí vyhynutie. Prísna ochrana pralesov je teda kľúčová pre záchranu pôvodnej bohatej biodiverzity našich lesov.

„Zachovanie pralesov je dôležité i pre výskum prírodných zákonitostí v lesných ekosystémoch, čo má mimoriadny význam pre prechod na prírode blízke obhospodarovanie lesov a voľbu správnych opatrení na zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny,“ objasňujú aktivisti.

Stále málo ľudí pritom vie, že lokality pralesov sa nachádzajú na celom území Slovenska. Presný zoznam a opis jednotlivých lokalít nájdeš na stránke  občianskeho združenia PRALES.

Návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, ktorý zahŕňa zachovalé lokality pralesov bez najprísnejšej ochrany, má Ministerstvo životného prostredia SR k dispozícii.

Ďalší postup je v jeho kompetencii a je na jeho zodpovednosti, či svoje právomoci využije a vykoná kroky na to, aby návrh predložilo Vláde SR. Vláda SR je totižto jediná, kto má právomoc nariadením vyhlásiť prírodnú rezerváciu.

Zdroj: WWF Slovakia

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá