Najvzdelanejší Slováci žijú v jednom kraji: Indikátor odhalil, ktorá časť krajiny je na tom najlepšie

  • Najnižšiu vzdelanostnú úroveň majú pracujúce osoby v Trnavskom kraji
  • Najvyšší podiel kresťanov zo všetkých krajov SR žije v Prešovskom kraji
Ilustračná foto
Ilustračná foto, Unsplash/Agefis Unsplash/Clay Banks
  • Najnižšiu vzdelanostnú úroveň majú pracujúce osoby v Trnavskom kraji
  • Najvyšší podiel kresťanov zo všetkých krajov SR žije v Prešovskom kraji

Hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder TASR informovala, že najvzdelanejší obyvatelia s trvalým bydliskom sú v Bratislavskom kraji. S najvyššou vzdelanostnou úrovňou dominujú hlavne okresy Senec a Pezinok. Na druhej strane spektra sú okresy Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Gelnica a Veľký Krtíš. 

Priblížila, že indikátor vzdelanostnej úrovne dosahuje v Bratislavskom kraji hodnotu 77. „Čo je približne o desať percent viac ako v ostatných krajoch, ktoré majú rovnakú vzdelanostnú úroveň,“ vysvetlila. Rovnako dosahuje kraj najvyššiu úroveň vzdelania aj z hľadiska osôb, ktoré v regióne pracujú.

Najnižšiu vzdelanostnú úroveň majú pracujúce osoby v Trnavskom kraji. Celkovo však podľa Stauder vzdelanostná úroveň obyvateľov Slovenska rastie. „Za posledných desať rokov mierne poklesla len v okrese Rimavská Sobota a Lučenec,“ skonštatovala.

Najvyššiu úroveň vzdelania majú pracujúce sily prichádzajúce do Bratislavského a Košického kraja. „Na druhej strane, najvzdelanejšie pracovné sily utekajú z Prešovského, Žilinského a Trenčianskeho kraja,“ doplnila hovorkyňa.

Bratislavský kraj je podľa nej špecifický tým, že síce doň prichádzajú osoby s najvyššou vzdelanostnou úrovňou, ale odchádzajúci majú taktiež vysokú úroveň vzdelania.

Najhoršie je na tom Trenčiansky kraj

„Najhoršiu situáciu vnímame v Trenčianskom kraji, z ktorého odchádzajú výrazne vzdelanejšie osoby, ako prichádzajú,“ zhodnotila Stauder. Jedine Košický a Bratislavský kraj je podľa nej schopný získať vzdelanejších pracovníkov z iných krajov.

„Bratislavský kraj je jediným krajom, do ktorého prichádza viac osôb za prácou, ako odchádza,“ poznamenala. Doplnila, že až 23 percent pracujúcich tu má trvalé bydlisko v inom kraji.

Kresťania a židia

Najvyšší podiel kresťanov zo všetkých krajov SR žije v Prešovskom kraji. K niektorej z kresťanských cirkví sa hlási 674 338 obyvateľov, čo predstavuje 83,4 percenta zo všetkých jeho obyvateľov. Vyplýva to zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

„V Bratislavskom kraji sa ku kresťanom hlási 358 850 obyvateľov (49,9 percenta zo všetkých obyvateľov v kraji), čo predstavuje najnižší podiel zo všetkých krajov SR,“ priblížila hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder. Vo zvyšných šiestich krajoch je podiel kresťanov v intervale od 63,5 percenta do 75,2 percenta.

Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási 3 733 783 obyvateľov (68,5 percenta).

K Židovskej náboženskej obci sa na Slovensku hlási 2 007 obyvateľov, čo predstavuje 0,04 percenta všetkých obyvateľov. Najviac obyvateľov sa prihlásilo v Bratislavskom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. 1.).

„Štatistické údaje o židovskej komunite ukazujú veľmi významné zníženie jej početnosti, ktoré bolo popri holokauste akcelerované najmä emigráciou a asimiláciou,“ uviedla.

Podľa sčítania ľudu v roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 140 681 obyvateľov, ktorí sa hlásili k židovskému náboženskému vyznaniu a predstavovali 5,7 percenta obyvateľstva. V porovnaní s ostatnými sčítaniami to bol podľa Stauder rok, v ktorom bolo zaznamenaných najviac obyvateľov hlásiacich sa tomuto náboženskému vyznaniu.

K židovskému náboženskému vyznaniu sa pri poslednom sčítaní prihlásilo v Bratislavskom kraji 839 obyvateľov, v Košickom kraji 311 obyvateľov a v Trnavskom kraji 210 obyvateľov. Najmenej sa ich prihlásilo v Trenčianskom kraji, a to konkrétne 95 obyvateľov.

„Na lokálnej úrovni má najviac obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu Bratislava – mestská časť Staré Mesto,“ doplnila hovorkyňa, podľa ktorej sa k nemu prihlásilo 245 obyvateľov.

K židovskej národnosti sa v roku 1930 prihlásilo na Slovensku 72 678 osôb. Podľa posledného sčítania žije na Slovensku 596 obyvateľov, ktorí majú židovskú národnosť. „Medzi päť obcí s najväčším počtom obyvateľov židovskej národnosti patria mestské časti Bratislavy a Košíc,“ spresnila Stauder.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá