Naši susedia si v EÚ riadne zavarili. Môžu prísť o miliardy z eurofondov

  • Európsky parlament oznámil, že Maďarsku musí zmraziť finančné prostriedky
  • Nepomôže mu ani 17 nápravných opatrení, o ktorých rokoval s komisiou
Orbán za vlajkou európskej únie a Maďarska hľadí zarmútene
TASR/AP, Darko Vojinovic
  • Európsky parlament oznámil, že Maďarsku musí zmraziť finančné prostriedky
  • Nepomôže mu ani 17 nápravných opatrení, o ktorých rokoval s komisiou

Vo štvrtok prijal Európsky parlament (EP) uznesenie. Upozorňuje, že systémové riziko pre finančné záujmy EÚ v Maďarsku nebude dostatočne vyriešené ani pomocou 17 nápravných opatrení, o ktorých rokovala Európska komisia a Maďarsko. Nestane sa tak ani vtedy, ak sa tieto nariadenia v plnej miere implementujú.

Za uznesenie, týkajúce sa prideľovania eurofondov Maďarsku, zahlasovalo 416 poslancov, 124 bolo proti a 33 sa zdržalo hlasovania.

Poslanci v ňom vyzvali členské štáty EÚ, aby prijali navrhované opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti „s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku“ a aby ich zrušili až potom, ako maďarské nápravné opatrenia budú mať udržateľný účinok.

Pokiaľ ide o plán obnovy a odolnosti Maďarska, europoslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že z dôvodu vládnych opatrení sa finančné prostriedky na obnovu stále nedostali k maďarským občanom. Podľa EP pretrváva riziko zneužitia týchto finančných prostriedkov a eurokomisia by nemala schváliť maďarský plán obnovy a odolnosti, kým Budapešť v plnej miere nesplní všetky odporúčania v oblasti právneho štátu a všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Opatrenia v súvislosti s inými porušeniami právneho štátu

Poslanci vyzvali eurokomisiu a Radu EÚ, aby nepodľahli tlaku, ktorý na nich Maďarsko vyvíja tým, že blokuje kľúčové rozhodnutia EÚ, ako je makrofinančná pomoc pre Ukrajinu či globálna dohoda o minimálnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb.

Parlament zdôraznil, že koneční príjemcovia finančných prostriedkov EÚ by nemali byť zbavení podpory z dôvodu nedostatočnej spolupráce ich vlády, a vyzval eurokomisiu, aby našla spôsoby na prerozdelenie finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom miestnych samospráv a mimovládnych organizácií.

Nakoniec EP vyzval exekutívu EÚ, aby voči Maďarsku prijala opatrenia aj v súvislosti s inými porušeniami právneho štátu, najmä tými, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva.

Komisia 18. septembra navrhla zmraziť finančné prostriedky EÚ pre Maďarsko vo výške 7,5 miliardy eur, pričom poukázala na obavy, týkajúce sa korupcie a priebehu verejného obstarávania potom, ako v apríli spustila mechanizmus podmienenosti právneho štátu voči Maďarsku. Maďarsko po rokovaniach s eurokomisiou predložilo 17 nápravných opatrení, tie však podľa uznesenia EP nie sú dostatočné na riešenie existujúcich rizík. Rada EÚ musí do 19. decembra prijať rozhodnutie v tejto veci kvalifikovanou väčšinou.

Maďarsko odmieta úver EÚ na pomoc Ukrajine, poskytne pomoc z vlastných zdrojov

Maďarská vláda rozhodla, že svoj podiel 187 miliónov eur z pomoci Európskej únie Ukrajine, ktorú Brusel rieši úverom v celkovej výške 18 miliárd eur, poskytne Maďarsko priamo Ukrajine bez čerpania úveru, a to z vlastných rozpočtových zdrojov. Uviedol to vo štvrtok na Facebooku politický riaditeľ úradu premiéra Balázs Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Maďarsko je pripravené pomôcť Ukrajine, ale výhradne na bilaterálnej báze, pretože spoločné čerpanie úveru neznamená nič iné než spoločné zadlžovanie sa a stratu finančnej suverenity. Spoločný dlh teda nie je riešením!“ varoval Balázs Orbán.

Podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur na rok 2023 schválili poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok. Tento najnovší úver musí byť teraz schválený jednomyseľne v Rade EÚ 6. decembra, prv než eurokomisia osloví finančné trhy. Sľúbenú podporu vyplatí Európska komisia začiatkom roka 2023.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá