Nedá sa, neviem, nechcem. Úradnícky čin roka chce oceniť úradníkov, ktorí pracujú inak

  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle, vyhlásili prvý ročník ocenenia pre úradníkov
  • Ocenia takých, ktorí sa snažia budovať lepšiu spoločnosť
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle, vyhlásili prvý ročník ocenenia pre úradníkov
  • Ocenia takých, ktorí sa snažia budovať lepšiu spoločnosť

Slovenské úrady nemajú medzi miestnymi obyvateľmi nielen na Slovensku, ale ani v zahraničí zrovna najlepšie meno. Už si to určite zažil aj ty sám, dlhé čakanie, neprehľadný systém, prehadzovanie si zodpovednosti a keď sa konečne dostaneš k tomu správnemu okienku, teta ti oznámi, že má pauzu na obed.

Ty len znechutene prešľapuješ z nohy na nohu a dúfaš, že sa ti všetko podarí vybaviť pred treťou, lebo potom už nikto nepracuje. Avšak aj byrokracia sa dá robiť inak, uvedomelo a s ohľadom na obyvateľov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle sa rozhodli tento rok prvýkrát oceniť administratívnych pracovníkov, ktorí sa neboja občas zamakať a ľuďom chcú naozaj pomôcť.

Úradnícky čin roka ocení tých najsvedomitejších úradníkov, ktorí aj malými činmi posúvajú spoločnosť vpred. Nominácie na úradnícky čin roka sú rozdelené do troch kategórií, a to; ústredná štátna správa (napríklad ministerstvá), miestna štátna správa (napríklad okresné úrady) a samospráva (župy, mestá a obce).

„Chceme oceniť tímy a kolektívy, ktoré významným spôsobom prispievajú k zvýšeniu kvality verejných služieb, zlepšovaniu života ľudí na Slovensku a napĺňaniu verejného záujmu,“ vyjadrili sa organizátori na stránke ocenenia.

Na úradnícky čin roka môžeš niekoho nominovať aj ty. Organizátori chcú oceniť úradnícke činy, ktoré myslia na pohodlie a záujmy používateľov verejných služieb,  majú hmatateľné výsledky, vznikli a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce a sú inovatívne, moderné a reagujú na vývoj v spoločnosti i vo svete.

„Nominovaný môže byť celý úrad, jeho časť, ktorá je organizovaná a má vlastné vedenie, alebo skupina úradníkov, ktorí sa na čine podieľali v oficiálnej kapacite (teda tiež medziodborová alebo medzirezortná skupina) Nominovaný môže byť projekt, ktorý bol ukončený (dosiahol svoj cieľ) alebo významne prispel k verejnému záujmu v čase od 1. januára 2018 do 15. apríla 2019. Projekt musí byť popísaný s ohľadom na kritériá posudzovania, s uvedením členov tímu a kontaktnej osoby pre prípad potreby doplnenia informácií,“ upresnili.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Na stránke Startlab zároveň zbierajú finančnú podporu, ktorá by im pomohla usporiadať slávnostné podujatie a umožnila im celý projekt spopularizovať. Ak získajú aspoň 8-tisíc eur na odovzdávanie ocenenia pozvú aj Sama Trnku.

Úradníkom vystrúha netradičnú poklonu – vtípkami na ich účet. Všetci podporovatelia získajú voľný vstup. Víťazné príbehy plánujú spracovať do formy e-zošitov, ktoré potom rozpošlú úradom po celom Slovensku, aby tak motivovali aj ostatných kolegov. Všetky peniaze, ktoré sa podaria získať, budú navyše odložené na budúci rok a z ocenenia sa môže stať každoročná záležitosť.

Zdroj: Úradnícky čin roka, Startlab

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech