Nemáš opti­ma­li­zo­va­ný web? Goog­le ťa už tak ľah­ko nenáj­de

Michal Králik: Sketcher.sk / 28. marca 2015 / Tools a produktivita

Pod­ľa vyjad­re­ní Goog­le web­mas­te­rov by malo vyhľa­dá­va­nie na mobil­ný­ch zaria­de­nia­ch dostá­vať rele­van­tné výsled­ky, bez ohľa­du na to, či sú infor­má­cie na opti­ma­li­zo­va­ný­ch web strán­ka­ch ale­bo apli­ká­ciá­ch.

 

Keďže čím ďalej tým viac ľudí využíva mobilné zariadenia na používanie internetu, v Google sa rozhodli zmeniť vyhľadávací algoritmus a prispôsobiť ho tomuto trendu. V minulosti už urobili zmeny, aby sa uistili, že stránky sú správne nastavené a prehliadateľné na moderných zariadeniach. Zjednodušili užívateľom vyhľadávanie “mobile-friendly” stránok a predstavili aj indexovanie aplikácií.

Teraz však predstavujú dve podstatné zmeny, aby pomohli užívateľom objaviť viac optimalizovaný obsah.

 

 

Viac optimalizovaných stránok v mobilnom vyhľadávaní

Od 21.04.2015 sa bude prenášať využívanie optimalizovanosti stránok aj do rankingu. Táto zmena poznamená primárne mobilné vyhľadávanie pre všetky svetové jazyky, ale nebude to mať účinok na vyhľadávanie pre desktop. Užívatelia na mobilných zariadeniach budú tak dostávať relevantnejšie a kvalitnejšie výsledky vyhľadávania optimalizované pre nich.

 

Relevantnejšie hľadanie aj v aplikáciách

Od 26.02.2015 začali využívať informácie z indexovaných aplikácií ako faktor v rankingu pre prihlásených užívateľov, ktorí si aplikáciu nainštalovali. Toho dôsledkom je, že indexované aplikácia sa objavia lepšie vo vyhľadávaní. Aby ste zistili ako implementovať indexovanie aplikácií pozrite si tento guide.

 

zdroj: googlewebmastercentral.blogspot.sk

Pridať komentár (0)