Nice­rep­ly dosia­hol už 2 mili­ó­ny spo­koj­ný­ch zákaz­ní­kov

Tomáš Kahn / 27. apríla 2015 / Tools a produktivita

Iba 5 rokov sta­či­lo slo­ven­ské­mu star­tu­pu Nice­rep­ly, aby zís­kal 2 mili­ó­ny spo­koj­ný­ch zákaz­níc­ky­ch ohod­no­te­ní. Po dosia­hnu­tí toh­to míľ­ni­ka sa tak môže pochvá­liť ďal­ším úspe­chom.

 

 

K celej tejto udalosti vydal Nicereply aj prehľadnú infografiku, ktorú môžete vidieť nižšie. Ako si môžete všimnúť, tak aj v tomto prípade zafungovalo Paretovo pravidlo, keď 1 milión spokojných zákazníkov dosiahli za 4 roky svojej existencie. Zdvojnásobiť toto číslo sa Nicereply podarilo už iba za 1 rok. V infografike môžete nájsť cenné informácie o správaní aj vašich zákazníkov.

Napríklad: vedeli ste, že umiestnenie vášho miesta podnikania môžem mať vplyv na celkovú spokojnosť vašich zákazníkov? Dávajú zákazníci väčšinou zlý alebo dobrý feedback? Aký je rozdiel medzi hodnotením od anonymného zákazníka a zákazníka, ktorého poznáte? Ako sa zákazníci správajú a čo ich ovplyvňuje? Odpovede na tieto otázky a ešte omnoho viac nájdete v priloženej infografike od Nicereply.

Aj nás úspech Nicereply veľmi potešil a veríme, že sa mu bude dariť aj naďalej. :)

 

 

zdroj: nicereply.com

Pridať komentár (0)