Nico­le Bar­ro­vá: 12-roč­né diev­ča, kto­ré má vyš­šie IQ ako Albert Eins­te­in či Step­hen Hawking

Henrieta Balázsová, psych.interez.sk / 20. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: learning-mind.com

Môže to znieť ako­koľ­vek neuve­ri­teľ­ne, no diev­ča, kto­ré vidí­te na titul­nej fot­ke, má naozaj vyš­šie IQ ako Albert Eins­te­in či Step­hen Hawking. Má len 12 rokov a milu­je fut­bal a spie­va­nie. Vo svo­jom voľ­nom čase sa venu­je hre v škol­skom divad­le, pri­čom jej najob­ľú­be­nej­ším hra­mi sú tie od Sha­kes­pe­a­ra. Nico­le sa však od svo­ji­ch roves­ní­kov v jed­nej veci veľ­mi odli­šu­je. Hod­no­ta jej IQ je totiž vyš­šia, ako hod­no­ta 99% popu­lá­cie…

Rané detstvo Nicole nebolo jednoduché. Jej rodičia žili kočovným spôsobom života v karavane a veľa cestovali. Nicole tak školy striedala veľmi často. Jej talent si učitelia všimli až v Anglickom meste Harlow. Učitelia si vtedy uvedomili, aký obrovsky potenciál v sebe Nicole skrýva.

Jej otec, James Barr, hovorí: „Vždy milovala čísla a hádanky. Už ako malé dieťa bola výborná v matematike.“ Je to síce neuveriteľné, no jej otec taktiež prezradil, že Nicole dokázala samostatne počítať, už keď mala 2 roky. Vtedy však jej otec ešte netušil, že jeho dcéra v dvanástich rokoch predbehne v hodnote IQ 99% populácie.

foto: sk.wikipedia.org/en.wikipedia.org

Keď si James Barr uvedomil výnimočnosť svojej dcéry, nechal ju podrobiť IQ testom od Mensy. Výsledná hodnota šokovala každého, nakoľko bola vyššia, ako hodnota IQ Alberta Einsteina alebo Stephena Hawkinga. Išlo totiž o neuveriteľných 162 bodov.

Samotná Nicole sníva o kariére doktorky. O tom, že štúdium by pre ňu bolo hračkou, nemôžeme pochybovať. Združenie Mensa, ktoré združuje najinteligentnejších ľudí na svete, má 110 tisíc členov, z čoho 35% tvoria ženy a len 8% všetkých členov má menej ako 16 rokov.

zdroj: psych.interez.sk

Pridať komentár (0)