Nie, biznis plán nie je žiadna zbytočnosť

  • To, že máš startup, neznamená, že nepotrebuješ biznis plán. Podniklateľské plány už prestali byť v móde a píšu sa pomaly len k žiadostiam o dotáciu z úradu práce. Stratili na popularite a väčšina podnikateľov, hlavne tých nových, sa domnieva, že sa dostane z 0 na 100 aj bez plánu. Mnohé firmy a ich produkty nemajú plán ani príbeh, každý člen tímu má inú predstavu o chode firmy a jej napredovaní. Samozrejme, nie vždy je plán nutný a niekedy veci skvele vypália aj samé od seba, ale rozhodne to nie je pravidlom a plán vám určite na škodu nebude.
whiteboard-sketching-design-planning (1)
  • To, že máš startup, neznamená, že nepotrebuješ biznis plán. Podniklateľské plány už prestali byť v móde a píšu sa pomaly len k žiadostiam o dotáciu z úradu práce. Stratili na popularite a väčšina podnikateľov, hlavne tých nových, sa domnieva, že sa dostane z 0 na 100 aj bez plánu. Mnohé firmy a ich produkty nemajú plán ani príbeh, každý člen tímu má inú predstavu o chode firmy a jej napredovaní. Samozrejme, nie vždy je plán nutný a niekedy veci skvele vypália aj samé od seba, ale rozhodne to nie je pravidlom a plán vám určite na škodu nebude.

Aj menšie či chudobnejšie firmy potrebujú biznis plán

Poslaním biznisplánu je dať každému vo firme vedieť, aké máte plány, či idú správnym smerom a či plnia, to čo majú plniť. Aj pri malej firme je dôležité napredovať alebo aspoň plniť krátkodobé či dlhodobé ciele a nebyť stratový. Biznis plán nemusí byť komplikovaný. Môžeš začať s pár stranami, ktoré budú obsahovať nasledujúce veci:

  • Čo je tvoj produkt, čo robí a s akým cieľom
  • Tvoju stratégiu uvedenia produktu na trh
  • Detaily finančného plánovania, očakávané tržby a výnosy
  • Ciele a míľniky
  • Metódu, ktorú použiješ, ak náhodou zlyháš
  • Cieľovú skupinu a zákazníkov pre tvoj produkt
  • Tvoje finančné náklady, čo všetko potrebuješ zo zisku pokryť

man-writing-in-notebook

Nemaj stres z toho, či si svoje ciele a nároky nepremrštil. Je lepšie mať vyšší cieľ a vyššie očakávania zisku, aspoň to teba aj tvoj tím bude viac motivovať. Na prvý krát nemusí byť plán úplne dokonalý, dôležité je začať. Môžeš ho postupne vylepšovať a písať ďalšie. Hlavné je, aby bol plán krátky, stručný a prehľadný. Ak tvoj plán presiahne 10 strán, pravdepodobne bude dosť komplikovaný a možno bude na úvod ťažké ho udržať a zmanažovať. Ak ho píšeš po prvýkrát, mal by byť pri tom aj tvoj pracovný tím, prípadne spoločník alebo ktokoľvek, kto bude s tebou spolupracovať a rozhodovať o chode firmy. Toto je vaša šanca zistiť rozdiely vo vnímaní firmy a jej cieľov jednotlivými členmi tímu.

Môžete spoločne analyzovať, diskutovať , priniesť nový pohľad na veci a pomôcť správne definovať startup, či stanoviť a časom dosiahnuť reálne ciele. Tvoj biznis plán je koncept, ktorým sa bude riadiť celá firma, preto je dôležité, aby sa k nemu mohli vyjadriť aj ostatní. Pokiaľ si jediný zakladateľ a nemáš zatiaľ ľudí, s ktorými budeš pracovať, môžeš si k písaniu prizvať niekoho kto má v tejto oblasti väčšie skúsenosti a komu veríš.

colleagues-having-business-meeting-in-coffee-bar

Tvorba plánu je tímové cvičenie

Startupový tím by mal pracovať na biznis pláne aj priebežne. Nie je to dokument, ktorý sa dokončí a odhodí. Je to niečo, na čo by ste sa mali pozerať a pracovať na tom každý mesiac.  Touto činnosťou sa uistíte, že nejdete mimo určeného smeru, a že sa sústredíte na to, čo je potrebné. Navyše nikto nestratí prehľad o tom, čo má byť vykonané a čomu sa má v rámci svojej práce venovať.

 

Ak si sa dostal do bodu, že tvoj plán zahŕňa všetky potrebné informácie, vytiahni ho každý mesiac na firemnej porade, vždy s odstupom aspoň 30 dní a opýtaj sa otázky:

– Nasledujeme tento plán?

– Ak nie, je na to dobrý dôvod, ktorý nám vie ukázať chybu v pláne?

– Aké ciele sme už dosiahli?

– Čo sa zmenilo v našej stratégii?

– Reprezentuje tento plán ešte stále našu spoločnosť?

schedule-planning-startup-launching

 

Upustiť od biznis plánu vie byť celkom nebezpečné, najmä v začiatkoch podnikania. Existuje mhoho podnikateľov, ktorí majú prečítaných niekoľko kníh s najnovšími startupovými nápadmi, ale nerozumejú základom podnikania. To je akoby stáli v kuchyni a snažili sa uvariť komplikovaný recept, ale stále nevedia ako zapnúť sporák. S takýmto prístupom nemajú veľkú šancu uspieť, keďže aj startup je len biznis a potrebujú pri ňom uplatniť aspoň základné pravidlá, aby bol výnosný. Možno máš roky funugjúcu spoločnosť a nikdy si sa základy neučil, ale pre dnešných mladých začínajúcich podnikateľov môžu byť tieto informácie prínosné a užitočné, aby sa nezaradili k množstvu krachnutých startupov. Nebudú musieť zbytočne tápať. Biznis plán pre nich bude kľúčovým dokumentom, pretože jeho písanie a analýza ich posúva vpred a s jasnejšou víziou o svojej spoločnosti a produkte to ide ľahšie.

Tetovania na krku

Zdroj: medium.com, zdroj fotiek: allthefreestock.com, www.demotivacia.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK