Nie sme v stredoveku! O telách žien sa rozhodovať nemá, riadené interrupcie porušujú ich ľudské práva

  • Návrh zákona, ktorý má zaviesť nové obmedzenia týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva sú podľa Amnesty International a iniciatívy Nebudeme ticho absurdným krokom späť
  • Ženy sa minulý týždeň zhromaždili pred NR SR a verejne dali najavo svoj postoj
interrupcie (1)
Amnesty International Slovakia, TASR/AP Photo/Mosa'ab Elshamy
  • Návrh zákona, ktorý má zaviesť nové obmedzenia týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva sú podľa Amnesty International a iniciatívy Nebudeme ticho absurdným krokom späť
  • Ženy sa minulý týždeň zhromaždili pred NR SR a verejne dali najavo svoj postoj

Poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky musia odmietnuť tvrdý návrh zákona, ktorý by zaviedol nové obmedzenia prístupu k interrupciám a ohrozil tak zdravie a psychickú pohodu žien a dievčat, uviedla Amnesty International pred začiatkom plenárneho zasadnutia parlamentu, na ktorom sa bude o tomto legislatívnom návrhu rokovať.

Musia uviesť osobné dôvody

Schválenie zákona by vytvorilo ďalšie prekážky pre ženy a dievčatá, ktoré sa rozhodnú umelé prerušenie tehotenstva podstúpiť, keďže predložený návrh zbytočne zdvojnásobuje čakacie doby, zavádza nové požiadavky na povolenie vykonania interrupcie zo zdravotných dôvodov a tiež povinnosť uviesť osobné dôvody na požiadanie o interrupciu.

Proti sprísňovaniu slovenskej legislatívy v oblasti reprodukčných práv vystupuje iniciatíva Nebudeme ticho, ktorú dlhodobo podporuje aj Amnesty International Slovensko.

Je dôležité ozvať sa vždy, keď sú ohrozované a porušované ľudské práva – a to platí aj počas pandémie. Keďže rešpektujeme platné protiepidemické opatrenia, rozhodli sme sa spolu s partnerskou iniciatívou Nebudeme ticho zaplniť verejný priestor spoločne a zodpovedne, s využitím online komunikačných nástrojov. Amnesty International Slovensko pripravila aj výzvu, v rámci ktorej môžu ľudia napísať e-mail alebo list poslancom a poslankyniam parlamentu a dať tak najavo, že s navrhovaným oklieštením reprodukčných práv žien nesúhlasia. Zároveň zbierame podpisy pod petíciu, ktoré budeme do Národnej rady počas trvania septembrovej schôdze pravidelne posielať,“ hovorí Alexandra Demetrianová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

zdroj: Protesty pred NR SR proti sprísňovaniu interrupčného zákona. FOTO: Amnesty International

Skupina predkladateľov a predkladateliek nového právneho predpisu navrhuje zdvojnásobiť povinnú čakaciu dobu na vykonanie interrupcie na požiadanie, zo 48 na 96 hodín.

Navrhujú zaviesť aj novú požiadavku na povolenie vykonania interrupcie zo zdravotných dôvodov až na základe dvoch lekárskych posudkov, a tiež povinnosť uviesť dôvody pre požiadanie o interrupciu a ďalšie súkromné informácie.

Tieto informácie by sa potom odosielali do Národného centra zdravotníckych informácií.

Ponižujúce zaobchádzanie

V deň otvorenia parlamentnej schôdze 16. septembra sa „aktivistky za práva žien na celom Slovensku [postavili] proti zákonu, ktorý by ohrozil ich zdravie a psychickú pohodu, narušil ich súkromie a vystavil ich ďalšej stigmatizácii a ponižujúcemu zaobchádzaniu,“ hovorí Monica Costa-Riba, kampaňová koordinátorka Amnesty International pre práva žien v Európe.

Zavádzanie náročných požiadaviek, odďaľovania prístupu k zdravotnej starostlivosti a nových úrovní lekárskych povolení poruší práva žien na telesnú autonómiu, súkromie a dôstojnosť,“ dodáva.

Návrh zákona tiež obmedzuje prístup k informáciám, ktoré môžu zdravotnícki pracovníci a pracovníčky verejne poskytovať o interrupciách, a to zákazom takzvanej „reklamy“ na umelé prerušenie tehotenstva.

Takýto zákaz by obmedzil možnosti zdravotníckeho personálu poskytovať ženám odborné informácie o interrupciách, ako aj o tom, kde možno takúto starostlivosť na Slovensku legálne vyhľadať.

zdroj: Nebudeme ticho! Foto: Amnesty International Slovakia

Na skutočnosť, že aktuálny návrh zákona, ktorý čaká na prerokúvanie počas prebiehajúceho septembrového zasadania NR SR, nie je v súlade so záväzkami z oblasti ľudských práv, upozornila predsedov a predsedníčky predmetných parlamentných výborov listom aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović.

Aby odmietli navrhované, medicínsky neopodstatnené právne úpravy, ktoré by neviedli k zníženiu počtu interrupcií ani k významnému zvýšeniu pôrodnosti, zato by obmedzili včasný prístup žien k bezpečnej interrupčnej starostlivosti, všetkých poslancov a poslankyne vyzvala aj Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO).

Opatrenia v tomto nebezpečnom návrhu zákona ohrozujú ľudské práva žien a nespĺňajú žiadny lekársky účel. Naopak, sú v rozpore s usmerneniami o osvedčených lekárskych postupoch a sledujú výlučne politické ciele. Poslanci a poslankyne musia takýto škodlivý zákon odmietnuť a namiesto toho sa usilovať o odstránenie už existujúcich prekážok v prístupe k bezpečným interrupciám a zabezpečenie ochrany práva každého človeka na rozhodovanie o svojom tele a reprodukčnom zdraví,“ dodala Demetrianová.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK