Noví užívatelia sociálnych sietí, ktorí sú mladší ako 16 rokov, budú od budúceho roka potrebovať súhlas rodiča

  • 25. mája 2018 vstúpi do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov
  • Užívatelia sociálnych sietí mladší ako 16 rokov budú pri registrácii potrebovať súhlas rodiča
  • Tento súhlas bude prevádzkovateľ informačných služieb povinný overiť
  • Noviniek je však viac a už v deň schválenia podliehal zákon kritike zo strany opozície
annie-spratt-34992
pixabay.com
  • 25. mája 2018 vstúpi do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov
  • Užívatelia sociálnych sietí mladší ako 16 rokov budú pri registrácii potrebovať súhlas rodiča
  • Tento súhlas bude prevádzkovateľ informačných služieb povinný overiť
  • Noviniek je však viac a už v deň schválenia podliehal zákon kritike zo strany opozície

Teenageri mladší ako 16 rokov od mája budúceho roku už na sociálnych sieťach len tak ľahko nezaregistrujú. Slovenský parlament totižto schválil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý v sebe pri tejto registrácii zahŕňa nutnosť súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu. NRSR tak využila hornú vekovú hranicu (ktorá mohla byť až 13 rokov, čo je tiež hranica, kedy napríklad Facebook umožňuje založenie účtu), ktorú navrhuje nariadenie Európskej únie.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo: „Zvláštnu ochranu osobných údajov si zasluhujú deti, pretože sú si v menšej miere vedomé rizík a dôsledkov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, a to najmä v prípade, ak je záujem získavať ich osobné údaje prostredníctvom internetu.“ A to je úplne v poriadku. Otázkou však zostáva, aká je možnosť overenia tohto súhlasu. Niekoľko pripomienok má k novinkám v zákone aj opozícia. Niekto v ňom nevidí veľký význam, kritike podlieha aj výška pokút za nedodržanie zákona, samotná veková hranica, ktorá nesúvisí so spôsobilosťou na právne úkony ani vydávaním občianskych preukazov alebo názor, že zákon sa bude často porušovať, dokonca vytvorí likvidačné prostredie.

Vynovený zákon sa však nebude týkať len spomínanej vekovej hranice. Upresniť by sa mali aj práva dotknutých osôb. Tie sú prispôsobené elektronickej dobe a sú v nich nastavené aj podrobné postupy, ako môže tieto práva dotknutá osoba uplatniť. Prichádza teda jasné, presné, a pre obe strany výhodné nastavenie reklamačných poriadkov. A keďže sa zákon vzťahuje na všetky fyzické osoby pôsobiace na Slovensku, každý by mal v oblasti posilnenia svojich práv a kontroly nad svojimi údajmi získať prehľad a zmenu pocítiť.

Novinkou je aj právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému v prípade, že je to možné a sú splnené zákonné podmienky. Tiež možnosti prevádzkovateľov, ako deklarovať dodržiavanie štandardov ochrany osobných údajov. Na konci budúcej jari teda firmy a inštitúcie budú musieť svojich zákazníkov žiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov po novom. Pravidlá hovoria, že v prípade, že si súhlas v termíne nezaistia, budú musieť údaje svojich klientov z databáz jednoducho vymazať, inak ich čakajú spomínané vysoké pokuty.

Hoci je téma spracovávania osobných údajov často diskutovaná, podľa môjho názoru je tiež ťažko uchopiteľná. Online svet je z hľadiska legislatívy ešte stále veľmi podceňovaným priestorom a medzery sú v nej stále. Kým budú naše údaje v úplnom bezpečí, zrejme ešte prejde veľa času, a možno k tomu ani nikdy nedôjde. Nuž, ale buďme optimisti. :)

Zdroj: etrend.sk, irozhlas.cz, hlavnespravy.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech