Ochráňte svoj startup: #2 Ako na autorské práva

  • Pokračujeme v sérii článkov, v ktorých ti radíme, ako si právne ochrániť svoj nápad a podnikateľský zámer, od samého začiatku.
image_1426001828.jpeg
  • Pokračujeme v sérii článkov, v ktorých ti radíme, ako si právne ochrániť svoj nápad a podnikateľský zámer, od samého začiatku.

 

V minulej časti sme sa venovali základom o autorských právach. V dnešnej časti si povieme viac o zmluvách, ktorými zabezpečíte, že len ty, alebo tvoja firma, vlastní všetky práva k vášmu programu.

Ak si svoj počítačový program celý vyrábaš sám, je situácia pre teba pomerne jednoduchá. Ako sme písali v predchádzajúcej časti, ako autor vlastníš všetky práva k počítačovému programu, teda všetky osobné práva a aj všetky majetkové práva. Práve majetkové práva ti umožňujú s programom nakladať podľa vlastného uváženia, a to najmä vytvoriť rozmnoženinu diela, dielo, alebo rozmnoženinu rozširovať, spracovať, upravovať a modifikovať, alebo inak používať.

Ak však pre tvoj startup vytvára počítačový program aj niekto iný, je potrebné zabezpečiť, aby len ty alebo tvoja firma, bola oprávnená s programom nakladať.

 

 

Zamestnanecké dielo:

Ako sme spomínali v predchádzajúcom článku, majetkové práva k programu má štandardne autor, ale je možné zabezpečiť, aby tieto práva od počiatku mala aj iná osoba. Všetky diela, ktoré vytvorí zamestnanec pre svojho zamestnávateľa ako súčasť svojho pracovného záväzku, majú povahu zamestnaneckého diela. Teda všetky majetkové práva k takémuto dielu má od počiatku len zamestnávateľ, ak sa nedohodli so zamestnancom inak. Na to, aby si mal práva k tvojmu programu, ktorý pre teba vytvoril niekto iný, stačí autora zamestnať a nechať ho program vytvoriť ako súčasť jeho pracovného záväzku.

Treba však myslieť na to, že zamestnaneckým dielom je len program, ktorý bol vytvorený počas pracovného pomeru, nie pred ním alebo po ňom. Rovnako daj pozor na to, že režim zamestnaneckých diel sa uplatňuje len pri pracovných pomeroch, neuplatňuje sa pri prácach vykonávaných na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

 

Zmluva o vytvorení diela:

Zmluvou o vytvorení diela sa autor diela zaväzuje vytvoriť dielo pre objednávateľa. Objednávateľom môžeš byť ty alebo tvoja firma. Zmluvu uzatváraš s autorom diela, ktorý je povinný dielo vytvoriť osobne. V prípade počítačových programov je režim majetkových práv obdobný ako pri zamestnaneckých dielach, a teda objednávateľ, rovnako ako zamestnávateľ, získava všetky majetkové práva k počítačovému programu priamo ich vytvorením.

Zmluva však musí byť uzatvorená priamo s autorom diela, nie s iným subjektom, napr. inou spoločnosťou, a to aj pokiaľ patrí autorovi diela. Ak nie je zamestnanie autora diela z akéhokoľvek dôvodu pre teba prijateľné, môžeš sa s autorom dohodnúť, že dielo bude vytvárať ako dodávateľ na základe zmluvy o vytvorení diela.

 

 

Licenčná zmluva:

Licenčnou zmluvou udeľuje autor diela, alebo vlastník majetkových práv k dielu, súhlas s použitím diela spôsobom, v rozsahu, na čas a za odmenu, ako sa v zmluve dohodnú. Licenčná zmluva je univerzálny spôsob, ako je možné získať právo použiť dielo, ku ktorému má majetkové práva niekto iný. Rozsah a spôsob použitia diela sa dá individuálne dohodnúť a je možné ho obmedziť len na určitý spôsob použitia diela.

Licenčnú zmluvu využiješ vtedy, ak ti dielo vytvára iný dodávateľ, ktorý nie je priamo autorom diela, ako napr. iná softvérová spoločnosť, ale tiež ak budeš chcieť svoj program komerčne predávať a poskytovať ďalej iným osobám.

Licencia môže byť daná ako výhradná, alebo nevýhradná. Výhradná licencia musí byť udelená písomnou zmluvou.  Autor, alebo vlastník majetkových práv sa ňou zaväzuje, že nikomu inému už rovnakú licenciu neudelí a ani sám nebude dielo používať spôsobom, na ktorý ti udelil licenciu. Ak nie je priamo v zmluve uvedené, že licencia je výhradná, má sa za to, že licencia nie je výhradná.

Pripraviť kvalitnú licenčnú zmluvu nie je jednoduché a určite ju treba zveriť do rúk odborníkom. Zmluva by mala byť presne šitá na mieru situácií, ktorú potrebuješ upraviť a mala by ti zabezpečovať maximálnu ochranu a práva k dielu.

Nezabúdaj na to, že nápad a myšlienka prenesený do nového inovatívneho produktu je kapitál, ktorý sa oplatí chrániť. Preto si nabudúce povieme viac o patentoch a ochrane tvojich vynálezov.

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM… STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY.

 

Autor: Michal Martinák, advokát – Fox Martens, advokátska kancelária

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech