Ostáva 12 rokov, potom nás čaká katastrofa. Do roku 2030 musíme spraviť všetko pre to, aby sme spomalili globálne otepľovanie

  • Tematika klimatických zmien je na pretrase už niekoľko rokov
  • Významným medzníkom bol rok 2015, kedy sa v Paríži konala Klimatická konferencia krajín OSN
  • Výsledkom bola dohoda signatárov o snahe zastaviť globálne otepľovanie do roku 2100, v porovnaní s predindustriálnou érou na hranici 1,5°C – 2°C
globalwarming2030prez
Public Domain
  • Tematika klimatických zmien je na pretrase už niekoľko rokov
  • Významným medzníkom bol rok 2015, kedy sa v Paríži konala Klimatická konferencia krajín OSN
  • Výsledkom bola dohoda signatárov o snahe zastaviť globálne otepľovanie do roku 2100, v porovnaní s predindustriálnou érou na hranici 1,5°C – 2°C

Od roku 2015 podnikli mnohé krajiny rôzne kroky, ako tento dôležitý cieľ dosiahnuť. Najnovšia správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) hovorí, že ak chceme zabrániť extrémnym horúčavám, suchu, záplavám a nárastu chudoby, musíme konať do roku 2030.

12 rokov. Potom bude všetko stratené. S touto myšlienkou prichádza najnovšia správa Medzivládneho panelu o zmene klímy, vypracovaná tímom vedeckých odborníkov na globálne otepľovanie. Autori v správe tvrdia, že ak chce svet splniť ciele, pod ktoré sa v roku 2015 podpísal, musí okamžite konať. Ľudstvo musí zmeny vedúce k spomaleniu globálneho otepľovania, všetky, ktoré sú cenovo dostupné a realizovateľné, vykonať do roku 2030.

Celkom 91 autorov správy IPCC varuje, že oteplenie o 1,5°C oproti predindustriálnej ére, môže naša planéta dosiahnuť už v roku 2030, najneskôr však do polovice storočia. Do 12 rokov tak musí ľudstvo v čo najintenzívnejšom meradle znížiť svoj dopad na klimatické zmeny a pokúsiť sa tak spomaliť globálne otepľovanie planéty. Scenár, ktorý počíta s 1,5°C oteplením, znamená pre ľudstvo i planétu obrovské zmeny. Stále je však podstatne miernejší ako oteplenie o 2°C.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: Ilustračné (Pixabay)

V súčasnosti je naša planéta v priemere oproti predindustriálnej ére teplejšia o 1°C. Najnovšia správa širokého tímu autorov nemá ľudstvo vystrašiť, ale skôr varovať, motivovať a presvedčiť, že je nutné v problematike klimatických zmien urgentne konať. V správe porovnávajú scenár s 1,5°C a scenár s 2°C oteplením. Aj keď ide len o rozdiel 0,5°C i laikovi je pri ich argumentoch jasné, že ľudstvo musí do 12 rokov spraviť všetko preto, aby zabránilo ďalšiemu otepľovaniu.

1,5°C vs. 2°C

Pri oteplení planéty o 1,5°C bude nedostatku pitnej vody vystavených o 50% menej ľudí, ako pri oteplení o 2°C. Obmedzí sa aj rozsah populácie, ktorá bude v budúcnosti pre klimatické zmeny trpieť hladom a to až o niekoľko stoviek miliónov obyvateľov tejto planéty. Ak by sa podarilo splniť tento cieľ, zdvíhajúcej sa hladine svetového oceánu by „uniklo“ o 10 miliónov ľudí viac, ako pri oteplení o 2°C. Ešte viac ako ľudstvu, však obyčajných 0,5°C pomôže samotnej Zemi.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: Ilustračné (Pixnio)

Ak by sa oteplila planéta o 2°C biodiverzita rastlín sa oproti 1,5°C zníži o polovicu. Planéta tiež príde o 99% koralových útesov a rozsiahle ekosystémy hmyzu, ktorý je nenahraditeľnou zložkou kolobehu prírody. Arktída by pri 2°C ostávala bez morského ľadu v priemere raz za 10 rokov. Pri 1,5°C oteplení sa takýto extrém udeje len jedenkrát za storočie.

Ako zmierniť globálne otepľovanie?

Správa autorov pritom nepopisuje len dopady ľudskej činnosti na našu planétu, ale prináša i odporúčania jednotlivým vládam, ktoré by mali pomôcť udržať globálne otepľovanie na hranici 1,5°C. Autori uvádzajú, že urgentné zmeny treba docieliť najmä v týchto šiestich oblastiach: obrábanie pôdy, energetika, priemysel, budovy, doprava, mestá.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: Ilustračné (Wikimedia)

Podľa autorov je jedným z kľúčových krokov do roku 2030 rozsiahle opätovné zalesňovanie. Významnými krokmi sú i elektrifikácia dopravných systémov či zdokonalenie a rozšírenie technológií zachytávajúcich uhlík. Pre udržanie globálneho oteplenia planéty o 1,5°C je potrebné znížiť množstvo emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 45%, oproti roku 2010. Skleníkové plyny musíme prestať vypúšťať úplne do roku 2050.

Vedecká práca bude svetu oficiálne predstavená v decembri tohto roku na klimatickej konferencii v Katoviciach. Autori hovoria, že oni už svoju prácu odviedli. Priniesli rozsiahlu štúdiu opisujúcu dva scenáre s dvoma hodnotami oteplenia našej planéty. Poskytli vedecké argumenty pre dosiahnutie 1,5°C oteplenia i konkrétne odporúčania ako tento cieľ splniť. Ostáva už len jediné. Politická vôla, ktorú musia preukázať tí predstavitelia vlád, ktorí štúdiu v decembri na klimatickej konferencii dostanú do rúk.

Zdroj: interez.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK