Ozna­čo­va­nie SD kariet po novom pre­zra­dí, či je kar­ta vhod­ná na prá­cu s apli­ká­cia­mi

Matúš Mitro / 24. novembra 2016 / Tech a inovácie

Momen­tál­ne sa dopyt po tom­to type roz­ší­re­nia pamä­te zní­žil kvô­li veľ­kým vnú­tor­ným pamä­tiam zaria­de­ní. Napriek tomu sa kar­ty stá­le pou­ží­va­jú v hoj­nom množ­stve a dote­raz boli ozna­čo­va­né pod­ľa ich rých­los­ti číta­nia a zápi­su. Nové ozna­če­nie pri­ná­ša aj infor­má­ciu o tom, či je kar­ta vhod­ná na prá­cu s apli­ká­cia­mi.

K starým dobrým pamäťovým kartám pribudne nové označenie, ktoré je súčasťou novej špecifikácie SD kariet. Označenie ponesie názov „Application Performance Class Specification“ a informuje používateľa o vhodnosti použitia karty na účely inštalovania a používania aplikácií. Operačný systém Android dovoľuje od verzie 6.0 Marshmallow priradiť SD kartu k vnútornému úložisku zariadenia a nebude tak už oddeleným úložiskom. Následne je možné na kartu inštalovať aplikácie a práve kvôli tomu dostanú nové karty označenie „A1“.

sd-application-performance-class

foto: fonyzciny.startitup.sk

Číslo indikuje triedu kvality, s akou dokáže karta pracovať s aplikáciami. Nové označovanie prinesie aj nové rýchlosti čítania a zápisu. Hovorí sa o rýchlosti čítania IOPS až 1500 za sekundu. Rýchlosť zápisu bude činiť 500 IOPS za sekundu a sekvenčná rýchlosť dosiahne hodnoty minimálne 10 MB/s. Špekuluje sa však, že by sa toto označenie mohlo využiť aj pri smartfónoch, tabletoch a iných zariadeniach, aby používateľ vedel, či je aj jeho vnútorné úložisko v zariadení pripravené správne a rýchlo pracovať s aplikáciami. Na tému nového označovania vyšlo nasledujúce video, v ktorom je názorne vysvetlené, ako to všetko bude fungovať.

fony_banner

zdroj článku a titulnej fotografie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)