Papa skate, vitaj Hendo Hove­bo­ard

Luky Gašparík jr. / 22. októbra 2014 / Tech a inovácie

Prvý hove­bo­ard sme mohli vidieť vo filme „Návrat do budúc­nosti“ ešte v roku 1989. Vtedy to vyze­ralo ako čisté SCI-FI, dnes však ale nová kam­paň Kicks­tar­teru doka­zuje úplný opak.

Na prvom „The Hendo Hove­bo­ard“ pra­cuje kali­forn­ský pár Jill a Greg Hen­der­so­novci, kto­rých tech­no­ló­gia bude mať do júla 2015 podobu levi­tu­jú­cej bie­lej skrinky a následne o pár mesia­cov by chceli pred­sta­viť svetu prvý hove­bo­ard.

Ich tech­no­ló­gia má však ešte jeden veľký háčik. Hove­bo­ard môže byť pou­žitý iba na neže­lez­nom povr­chu a jeho ria­de­nie je ešte tiež otázne. Nechajme sa teda prek­va­piť ako to celé dopadne.

Avšak do pred­sta­ve­nia finál­nej ver­zie hove­bo­ardu zostáva ešte nejaký ten čas, takže hrubý kon­cept, ktorý vidíte na videu je iba pre­d­zves­ťou toho, čo tvor­co­via dúfajú, že sa im podarí vytvo­riť.

V prí­pade, že Kicks­tar­ter dosiahne svoj cieľ 250 000$, kto­rého dead­line je sta­no­vený na 15. decem­bra, by mohla byť prvá séria Hendo Hove­bo­ardu k dis­po­zí­cii už v októbri budú­ceho roka. Jeho cena by mala byť 10 000$

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)