Pastoračné centrum „poskytlo priestory fašistom“. Pobúrená poslankyňa žiada vysvetlenie

  • V pastoračnom centre farnosti Čadca sa uskutočnil snem politického hnutia Republika
  • Poslankyňa aj verejnosť žiada biskupov o vyjadrenie
  • Snem považuje za nevhodný
Stretnutie hnutia Republika a pastoračné centrum v Čadci
Ilustračný obrázok, Facebook/Kysučan
  • V pastoračnom centre farnosti Čadca sa uskutočnil snem politického hnutia Republika
  • Poslankyňa aj verejnosť žiada biskupov o vyjadrenie
  • Snem považuje za nevhodný

Počas víkendu sa uskutočnil v pastoračnom centre farnosti Čadca snem politického hnutia Republika. Informovala o tom facebooková stránka Kysučan

„V sobotu 25.2.2023 sa uskutočnil v pastoračnom centre farnosti Čadca snem extrémistického politického hnutia Republika,“ uvádza stránka vo svojom príspevku.

Stretnutie vyvolalo vlnu rôznorodých reakcií, ktoré vzbudili vášnivé debaty. Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave za Ružinov žiada biskupov o vysvetlenie.  

Verejná žiadosť o vysvetlenie

Informácia o sneme politického hnutia Republika v pastoračnom centre, ktoré spadá pod farnosť Čadca, neostala bez povšimnutia.

Na víkendové stretnutie reagovala aj Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave za Ružinov vo svojom príspevku„Biskupi na Slovensku. Mohli by ste sa, prosím, verejne vyjadriť, či je v poriadku poskytovať pastoračné centrá fašistom na ich ,bohumilé‘ snemy a prezentácie?“

Štasselová je zvedavá na názor viacerých biskupov, no predovšetkým ju zaujíma vyjadrenie Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa. 

Vo svojom príspevku vyzvala napríklad Mons. Petra Beňa, nitrianskeho pomocného biskupa, alebo Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa.

Názory ľudí

Na príspevok poslankyne Štasselovej reagovalo množstvo ľudí. V sekcii komentárov padli rôznorodé názory. 

„Začiatok 20. storočia – cirkevné kruhy sa vo veľkom začali angažovať v konzervatívnych nacionalistických hnutiach, nakoľko v Európe a aj na našom území silneli socialistické a liberálne prúdy, ktoré ohrozovali klérus a jeho zásadné postavenie na Slovensku. Vieme, kam to nakoniec v klíme 30. rokov dotiahli. V súčasnosti sa rovnako mnohí cirkevní predstavitelia s radosťou prisávajú na sily, ktoré sa vypočítavo tvária za najväčších obrancov kresťanského Slovenska,“ uviedol používateľ v komentároch.

Ďalší používatelia žiadajú názor aj iných biskupov. „Zaujímalo by ma predovšetkým vyjadrenie žilinského biskupa,“ uviedol ďalší používateľ.

Toto stretnutie považujú mnohí za nevhodné. „Celkovo si myslím, že nie je vhodné poskytovať cirkevné priestory na prezentáciu akýchkoľvek politických strán,“ uvádza sa v komentári. 

Jeden z používateľov dokonca tvrdí, že celá situácia by sa už mala riešiť. „Podľa mojich informácií sa to rieši už na úrovni farnosti aj diecézy a predstavitelia farnosti/diecézy o tom nevedeli, lebo prenájmy priestorov rieši niekto iný.“

Menej „ovečiek“

Na Slovensku je cirkev v posledných rokoch pomerne často kritizovaná. Podľa dostupných informácií sa Slováci čoraz menej hlásia k rímskokatolíckej cirkvi. Oproti poslednému sčítaniu klesol podiel prihlásených obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania o viac ako šesť percentuálnych bodov. K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa pri sčítaní prihlásilo 55,8 percent obyvateľstva.

V absolútnych číslach predstavuje počet rímskokatolíckych veriacich viac než tri milióny obyvateľov. Vzrástol počet obyvateľov bez náboženského vyznania, je ich temer 1,3 milióna, čo predstavuje necelých 24 percent obyvateľstva. Na stránke scitanie.sk o tom informoval Štatistický úrad SR.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Je ich takmer 290-tisíc, čo predstavuje podiel 5,3 percenta. Obyvatelia hlásiaci sa ku gréckokatolíckej cirkvi predstavujú štyri percentá populácie. S 218-tisíc príslušníkmi sú tretím najpočetnejším vierovyznaním.

Na štvrtej pozícii je Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, teda kalvínske vyznanie, ku ktorému sa prihlásilo 1,6 percenta obyvateľov a obyvateliek SR. K ostatným náboženským vyznaniam sa hlási menej než jedno percento obyvateľstva. V prípade Pravoslávnej cirkvi ide o 0,93 percenta, čiže 50 677 obyvateľov.

 

O stanovisko sme požiadali aj dotknuté osoby. 

Zdroje: FB/Kysučan, FB/Lucia Štasselová, SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá