Platená štátna karanténa porušila základné práva, tvrdí ombudsmanka. Riešiť to bude Ústavný súd

  • Hmotné zabezpečenie v karanténe podľa nej nebolo vždy primerané
  • Patakyová žiada Ústavný súd SR o posúdenie niektorých opatrení štátu počas pandémie
Patakyova
TASR/ Martin Baumann,František Iván
  • Hmotné zabezpečenie v karanténe podľa nej nebolo vždy primerané
  • Patakyová žiada Ústavný súd SR o posúdenie niektorých opatrení štátu počas pandémie

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa v súvislosti s možným porušovaním základných práv a slobôd počas pandémie koronavírusu obracia na Ústavný súd SR.

Podanie sa týka pozbavovania osobnej slobody osôb formou karantény alebo izolácie, nedostatočnej právnej a súdnej ochrany pred zásahmi do základných práv a slobôd, problematiky tzv. „faktúr“ za štátnu karanténu ako aj problému vágnych a príliš širokých kompetencií Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a ministerstva zdravotníctva počas pandémie. Informovala v tlačovej správe Kancelária verejného ochrancu práv.

Porušujú osobnú slobodu

„Vychádzajúc z posúdenia podnetov od podávateľov a podávateliek, či už v kontexte nariaďovania izolácie v štátom určených zariadeniach ako aj v domácnosti môže dochádzať k porušovaniu základného práva na osobnú slobodu v jeho ústavnom ako aj medzinárodnoprávnom kontexte,“ povedala Patakyová.

Podľa nej momentálne nie je na zákonnej úrovni riešená napríklad požiadavka nevyhnutnosti zásahov do osobnej slobody a ich foriem, povinnosť zohľadňovania alternatív pozbavenia osobnej slobody, maximálna dĺžka pozbavenia osobnej slobody ani možnosť a podmienky jej predlžovania. Infomuje agentúra SITA.

ŽIADAM ÚSTAVNÝ SÚD O POSÚDENIE ÚSTAVNOSTI NIEKTORÝCH ZÁSAHOV DO PRÁV POČAS PANDÉMIEObrátila som sa na Ústavný súd v…

Posted by Verejná ochrankyňa práv on Wednesday, February 10, 2021

„Chýba aj úprava podania žiadosti o ukončenie nariadenej karantény či izolácie, ak neplní svoj účel alebo ho už naplnila ako aj úprava efektívneho dohľadu nezávislých štátnych orgánov nad jej realizáciou.“

Hmotné zabezpečenie nebolo na vysokej úrovni

Pokiaľ ide o takzvané faktúry za pobyt v štátnej karanténe, podľa verejnej ochrankyne práv každý deň v zariadení na výkon štátnej karantény počas prvej vlny pandémie vyšiel zasiahnutých ľudí na 13 eur za deň. Niektoré osoby pritom strávili v štátnej karanténe 20 alebo 25 dní, v niektorých prípadoch dokonca 50 dní.

Štát tak podľa Patakyovej na jednej strane osobám, ktoré nemohli z dôvodu nariadenej izolácie alebo karantény vykonávať prácu, formálne garantoval právo na primerané hmotné zabezpečenie. „Toto však v podstatnej miere de facto vyprázdnil uložením povinnosti nahradiť náklady nariadenej izolácie, a to potenciálne aj vo vyššej miere ako bolo poskytnuté primerané hmotné zabezpečenie,“ uviedla Patakyová.

AKTUÁLNE: Od pondelka platí povinná karanténa pre každého, kto prejde cez hranice na Slovensko

Ombudsmanka tiež v súvislosti s pandémiou poukazuje na problém „nebezpečného, neobmedzeného rozpínania oprávnení a moci “ ÚVZ, ktoré podľa nej vykonáva bez efektívneho súdneho dohľadu a podľa zákona mu zostávajú k dispozícii aj po ukončení krízovej situácie. Podobné je to podľa nej aj v prípade ministerstva zdravotníctva.

 „Oprávnenie umožňujúce orgánom výkonnej moci vykonať čokoľvek, čo považujú za nevyhnutné a týmto spôsobom zasiahnuť do akýchkoľvek základných práv a slobôd obyvateľov a obyvateliek, a to za splnenia len vágnych podmienok, sa javí ako v rozpore s princípom právneho štátu,“ skonštatovala ombudsmanka. Dodala, že takýto stav môže byť v nesúlade s ústavou a predstavuje závažné ohrozenie základných práv a slobôd.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK