Podrobili sme tvárovú biometriu testu

  • Skú­sili sme bez­peč­nosť na naj­nov­šej ap­li­ká­cii od Tatra banky.
  • Vy­tla­čili sme si fo­to­gra­fiu a vy­skú­šali to aj s cu­dzím ob­čian­skym pre­uka­zom.
Biometria
YouTube
  • Skú­sili sme bez­peč­nosť na naj­nov­šej ap­li­ká­cii od Tatra banky.
  • Vy­tla­čili sme si fo­to­gra­fiu a vy­skú­šali to aj s cu­dzím ob­čian­skym pre­uka­zom.

Väčšina z vás už určite zachytila najnovšiu inováciu z dielne Tatra Banky, otvorenie si účtu cez mobil pomocou Tvárovej biometrie. Detailnejšie sme sa na jej parametre a funkcionalitu už pozreli. Chceli sme si však overiť aj jej presnosť a spoľahlivosť v oblasti bezpečnosti. Predsa len, nikto nechce zistiť, že má zrazu otvorený účet, o ktorom nevie. Rozhodli sme sa ju podrobiť malému testu a zistiť, či je možné otvoriť účet niekomu inému. Čo si myslíte, podarilo sa? Zistíte to v našom videu.Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech