Popu­lár­ny WordP­ress ovlád­ne Bra­ti­sla­vu už 18. aprí­la

TS Wordcamp / 11. apríla 2015 / Tools a produktivita

Aktu­ál­ne viac ako 23 % inter­ne­to­vý­ch strá­nok a viac ako 60 mili­ó­nov ľudí po celom sve­te pou­ží­va redakč­ný sys­tém WordP­ress. V sobo­tu 18. aprí­la 2015 sa v Bra­ti­sla­ve usku­toč­ní už štvr­tý roč­ník otvo­re­nej kon­fe­ren­cie veno­va­nej WordP­ress. Táto kon­fe­ren­cia s náz­vom Word­Camp Slo­ven­sko 2015 sa odo­hrá v pries­to­ro­ch Fakul­ty infor­ma­ti­ky a infor­mač­ný­ch tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty.

 

Webový softvér WordPress vyvíjajú stovky dobrovoľníkov, ktorí vytvorili silnú komunitu. Na konferenciách WordCamp, ktoré organizujú po celom svete, sa delia so svojimi vedomosťami a skúsenosťami. Tento slobodný a otvorený softvér ponúka jednoduchú možnosť zriadenia funkčnej web stránky alebo blogu aj bez znalostí programovania.

“Cieľom WordCamp je neformálne stretnutie ľudí z komunity WordPress a zdieľanie ich skúseností z používania a vývoja redakčného systému. Vítaný je každý – či už začínajúci bloger hľadajúci inšpiráciu alebo pokročilý programátor zvedavý na technickejšie prednášky,“ hovorí organizátor a člen slovenského WordCamp tímu Peter Nemčok, ktorý bude mať na konferencii prednášku na tému – Čo stojí za úspechom slovenských WordPress stránok.

 

 

WordCamp Slovensko bude tvorený 45 minútovými blokmi 12 prednášok. Účastníci budú mať viac priestoru na komunikáciu s rečníkmi ako aj medzi sebou. Pôjde o 6 používateľsky ladených prezentácií a 6 technických prednášok pre vývojárov.

Ján Bočínec, hlavný organizátor WordCamp Slovensko 2015: „Tento rok sme do prípravy WordCamp zapojili viac ľudí, vďaka ktorým plánujeme urobiť konferenciu ešte lepšou ako po minulé roky. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je – WordPress mi pomohol. Ako môžem JA pomôcť WordPress?

 

Na konferencii vystúpia rečníci zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Michal Kopecký povie o najčastejších chybách, ktoré sa vyskytujú na WordPress stránkach. Alexandra Kováčová prezradí, ako vytvorila jeden zo 100 najúspešnejších cestovateľských blogov. Marek Šulik porozpráva o zmenách, ktoré im pomohli strojnásobiť návštevnosť blogu. Na prednáške Aleca Kinneara zo spoločnosti Foliovision sa dozviete, kde je hranica medzi funkčnosťou pluginu a rozbitou webovou stránkou.

Juraj Hanták z firmy Webglobe-Yegon povie, ako zvládnuť rast webu. O kontrole kvality webového projektu vám porozpráva Ivan PotančokMartin Krcho vám povie o WordPress a „cachovaní“. Pavol Draxler prezradí, čo je achilovkou WordPress. O tom, ako môžete aj vy prispieť do WordPress povie Jenny Wong. O produktivite na cestách porozpráva Petya Raykovska a ako kódiť pre veľké projekty vám prezradí Dennis Snell.

Viac informácií o WordCamp, ako aj o registrácii nájdete na oficiálnej web stránke WordCamp Slovensko 2015.

Pridať komentár (0)