Povinnosť, o ktorej väčšina slovenských študentov ani nevie. Ak zarábaš, týka sa aj teba

  • Hoci si to mnohí študenti neuvedomujú, voči štátu majú určité povinnosti
  • Daňové priznanie musia podať aj študenti pracujúci v cudzine
práca, dane
Ilustračný obrázok, Unsplash/Brooke Cagle, TASR/Milan Kapusta
  • Hoci si to mnohí študenti neuvedomujú, voči štátu majú určité povinnosti
  • Daňové priznanie musia podať aj študenti pracujúci v cudzine

Hoci si to mnohí študenti neuvedomujú, voči štátu majú určité povinnosti. Časť najkrajších rokov svojich životov strávime na brigádach, čo sa tiež spája s určitými záväzkami. Je jedno, či si prácu nájdeme na Slovensku alebo v zahraničí.

Ako totiž informuje Finančná správa na svojom webe, študent, ktorý je rezidentom Slovenskej republiky a v lete 2022 zarobil viac ako 2 289,63 eura, je povinný podať na Slovensku daňové priznanie z týchto príjmov. V prípade, že tento študent dosiahol zdaniteľné príjmy iba zo zamestnania, musí si podať daňové priznanie fyzických osôb typu A.

K daňovému priznaniu je študent povinný priložiť doklad o vyplatenom príjme, prípadne o zaplatenom povinnom poistnom. Môže ísť o výplatné pásky alebo potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa, alebo iné preukazujúce doklady. 

Študenti nemajú výnimku ani v termíne podania daňového priznania. Aj v tomto prípade je daňové priznanie potrebné podať do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Lehota za zdaňovacie obdobie 2022 je teda do 31. marca 2023. V tejto lehote zároveň vzniká povinnosť daň zaplatiť. 

Ak študent nestíha podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2022 v určenej lehote, môže si ju predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. To však musí oznámiť správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j. do 31. marca 2023.

„Daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu,“ informuje Finančná správa

Na Slovensku už platiť nebudeš

Inštitúcia tiež upozorňuje na to, že vo všeobecnosti platí, že daň do zamestnania alebo brigády, študent platí v tom štáte, v ktorom činnosť vykonával. Svoje príjmy teda zdaní v štáte, v ktorom ich dosiahol, v prípade, že mu na to vyplynie povinnosť v zmysle vnútroštátnych daňových predpisov daného štátu. Študent sa teda musí obrátiť na príslušný daňový úrad v zahraničí alebo to riešiť cez svojho zahraničného zamestnávateľa.

„Študent ako rezident SR je však povinný tento príjem uviesť aj v daňovom priznaní podanom na Slovensku, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2022 presiahnu sumu 2 289,63 eura,“ upozorňuje Finančná správa na skutočnosť, o ktorej nevie každý.

Dobrou správou je, že ak študent pracuje v zahraničí, vo väčšine prípadov daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí. Je to spôsobené tým, že tieto príjmy podliehajú zdaneniu v zahraničí a študent vo svojom daňovom priznaní na Slovensku uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Zdroj: Finančná správa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá