Poznáme najlepšie aj najhoršie nemocnice na Slovensku za rok 2018

  • Štvrtý ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa spokojnosti pacientov má víťazov
  • Inštitút berie pri hodnotení do úvahy spokojnosť pacientov, hospodárenie nemocnice, kvalitu, transparentnosť, ale tento rok aj náročnosť diagnóz, s ktorými tam pacienti prišli
berr
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica., Zomri
  • Štvrtý ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa spokojnosti pacientov má víťazov
  • Inštitút berie pri hodnotení do úvahy spokojnosť pacientov, hospodárenie nemocnice, kvalitu, transparentnosť, ale tento rok aj náročnosť diagnóz, s ktorými tam pacienti prišli

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvýkrát Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila s neveľkým odstupom Univerzitná nemocnica Martin. Tretím v poradí je minuloročný víťaz – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie a to v každej z piatich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. „Rooseveltka“ najviac exceluje pri ukazovateli otvorenosti voči verejnosti. V rámci indexu transparentnosti  je už viac rokov jednoznačným lídrom.

V kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc má najspokojnejších pacientov, ktorí sa zároveň najmenej sťažujú, Univerzitná nemocnica v Martine (UNM). Za sledované 4-ročné obdobie nedostala od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ani jednu pokutu.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: Miršči Matúš

FN Nitra zostáva najlepšie hospodáriacim zariadením vo svojej kategórii. Jediná uhrádza svoje faktúry načas. Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) dlhodobo trápi okrem suverénne najnižšej spokojnosti pacientov aj neudržateľný objem dlhu po lehote splatnosti vo výške 255 mil. EUR, ktorý predstavuje 150 % jej tržieb a neustále rastie každoročným stratovým hospodárením.

Minulý rok vytvoril manažment našej najväčšej nemocnice v účtovníctve takmer 10-miliónovú rezervu z prevádzkovej činnosti, ktorá sa predtým zďaleka v takej výške netvorila, takže ak by sme ju rozpustili, bola by minuloročná takmer 56-miliónová strata nižšia ako takmer 48-miliónová z roku 2016. Napriek tomu je UNB excelentná takmer pri všetkých indikátoroch kvality.


Pozitívne je, že sa UNB spolu s FNsP Žilina významne zlepšili v tohtoročnom meraní indexu transparentnosti. Najnižší rating v hodnotení INEKO získala v tomto roku Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice. Má podpriemerne spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na Úrade pre dohľad v najväčšej intenzite.

Košická univerzitka je druhá najhoršia v hospodárení a tiež v transparentnosti. Na urgentnom príjme UNLP čakajú záchranky na odovzdanie pacienta najdlhšie – mediánový čas tu dosahuje až vyše 22 minút.

V kategórii všeobecných nemocníc nepozná ocenenie Nemocnica roka iného víťaza ako Ľubovniansku nemocnicu, n.o., ktorá dosiahla už štvrté víťazstvo v rade. Na päty jej však už dýcha, rovnako ako minulý rok druhá, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. Tretiu pozíciu obhájila štátna Nemocnica Poprad, a.s. Zaujímavosťou je, že poradie na prvých troch miestach bolo rovnaké aj v predošlých dvoch ročníkoch.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech