Právo na zrušenie letu bez poplatku či náhradný let. Ako postupovať v súčasnej situácii?

  • Ako je to pri cestovaní lietadlom, keď v cieľovej destinácii boli zistené prípady infekcie koronavírusom?
  • Môžu cestujúci odmietnuť let z dôvodu obavy z možnej nákazy?
  • V súčasnosti existuje viacero možností, ktoré môžeš využiť
BeFunky-collage-2
Pixabay/Letisko Bratislava
  • Ako je to pri cestovaní lietadlom, keď v cieľovej destinácii boli zistené prípady infekcie koronavírusom?
  • Môžu cestujúci odmietnuť let z dôvodu obavy z možnej nákazy?
  • V súčasnosti existuje viacero možností, ktoré môžeš využiť

Koronavírus v uplynulých dňoch prekročil slovenské hranice.V Európe s ním bojujú takmer vo všetkých štátoch, Taliansko je dokonca úplne uzavreté. Koronavírus tak značne obmedzil aj možnosti bezstarostného cestovania. Práve z dôvodu rýchlo sa zvyšujúceho počtu nakazených novým koronavírusom sa cestujúci spotrebitelia pýtajú, či môžu vycestovať na dovolenku alebo majú radšej zostať doma.

Majú cestujúci, ktorí si zakúpili zájazd, v prípade zrušenia svojej už zaplatenej dovolenky právo na vrátenie celej zaplatenej čiastky? Ako je to pri cestovaní lietadlom, keď v cieľovej destinácii boli zistené prípady infekcie koronavírusom? Môžu cestujúci odmietnuť let z dôvodu obavy z možnej nákazy?

Užitočné rady a informácie o koronavíruse COVID-19

Ste v zahrničí alebo plánujete cestovať? Tu je niekoľko užitočných rád na minimalizovanie rizika nákazy koronavírusom COVID-19 🦠 📲 Súhrn všetkých cestovných odporúčaní, na našom webe, ktoré boli v súvislosti so šírením vírusu vydané – bit.ly/koronavirusMZV 🔗 📝 Občanov tiež vyzývame, aby využili službu bezplatnej registrácie pred cestou do zahraničia – bit.ly/RegistraciaPredCestou 🔗ℹ️ Informácie na webe Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – bit.ly/koronavirusUVZSR 🔗☎️ Na otázky verejnosti k aktuálnej situácii zriadil úrad call centrum s nepretržitou prevádzkou ▪️ 0917 222 682 👨‍⚕‍👩‍⚕‍ Odborníkov môžu ľudia kontaktovať aj cez emailovú adresu [email protected] 📧

Gepostet von Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR am Mittwoch, 26. Februar 2020

Práva cestujúcich v prípade zrušenia letu

Ako cestujúci v leteckej doprave majú spotrebitelia práva plynúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované za tzv. mimoriadnu okolnosť. Ak teda letecká spoločnosť z tohto dôvodu zruší let, cestujúci majú nárok buď na preplatenie 100% ceny letenky alebo náhradný let.

V rámci týchto možností sa cestujúci môžu individuálne rozhodnúť. Výberom jednej z alternatív však cestujúci automaticky stráca nárok na druhú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu výskytu koronavírusu odporúčame zvoliť si prvú možnosť, nakoľko poskytnutie náhradného letu môže byť vzhľadom na uvádzané prognózy značne komplikované. Lehota na vrátenie 100% ceny letenky trvá v rozmedzí 1-8 týždňov.

Čítaj viac TU>>Koronavírus sa môže prenášať na niekoľkonásobne väčšiu vzdialenosť než sme si mysleli, tvrdia vedci

Ako postupovať, ak let nebol zrušený, ale kvôli obavám nechceš letieť?

V prípade, ak let do rizikovej destinácie nebol zrušený, ale cestujúci má obavy a z dôvodu pravdepodobnosti nakazenia nemá záujem letieť, môže požiadať svojho leteckého prepravcu o zrušenie letenky. Niektoré letecké spoločnosti z tohto dôvodu vydali všeobecné prehlásenie (American Airlines, Emirates, United Airlines, Air France…), že sa vzdávajú svojich nárokov v prípade zrušenia letenky a cestujúci si tak môžu svoju letenku bez ďalších poplatkov zrušiť priamo u prepravcu. Bezplatné zrušenie letenky je preto potrebné overiť si priamo u leteckej spoločnosti, ktorá má konkrétny let prevádzkovať.

zdroj: Bratislava_Airport (wikimedia, Andrej Neuherz)

Dovolenku zakúpenú v cestovnej kancelárii je možné bezplatne zrušiť

Ak si spotrebitelia naplánovali svoju dovolenku priamo prostredníctvom cestovnej kancelárie, môžu požiadať o odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov.

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. Z dôvodovej správy k zákonu o zájazdoch vyplýva, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj významné riziko pre ľudské zdravie.

Pri posudzovaní, či v dovolenkovej destinácii ide o významné riziko pre ľudské zdravie, je odporúčané sledovať oznamy a upozornenia pred cestovaním zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ak MZV zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania či odporúčanie necestovať v súvislosti s možnou nákazou ochorením COVID-19, je možné uvedenú situáciu vyhodnotiť ako mimoriadnu okolnosť, nakoľko v oblasti existujú významné riziká pre ľudské zdravie. V tomto prípade by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatili.

zdroj: Ryanair

Aj v prípade zamietnutia existujú riešenia

Cestovné kancelárie však nie sú pri posudzovaní mimoriadnych a neodvrátiteľných okolností viazané zverejnenými odporúčaniami MZV. Je preto možné, že niektorým spotrebiteľom sa nepodarí odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s riešením jeho odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie, môže využiť dostupné prostriedky mimosúdneho, prípadne súdneho riešenia. V prípade riešenia sporu s cestovnou kanceláriou by argumentácia založená na odporúčaní zverejnenom na webstránke MZV spotrebiteľom mohla pomôcť.

Zrušenie ubytovania je na dobrej vôli ubytovateľa

Ak si spotrebitelia naplánovali svoju dovolenku individuálne, teda bez cestovnej kancelárie, nevzťahuje sa na nich zákon o zájazdoch. Objednané služby cestovného ruchu spotrebiteľ môže zrušiť podľa všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa predmetnej služby. Možnosť zrušenia ubytovania bez poplatkov napriek dohodnutým podmienkam storna môže byť prejavom dobrej vôle ubytovateľa. Je potrebné čo najskôr kontaktovať ubytovacie zariadenie za účelom zistenia podmienok storna.

Z poistenia storna zájazdu nevzniká poistenej osobe nárok na poistné plnenie, a to ani v prípade, ak MZV zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom. V súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami jednotlivých poisťovní by takýto nárok vznikol iba v prípade, ak by takéto oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať zverejnilo ministerstvo v súvislosti so živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech