Pre deve­lo­pe­rov v oblas­ti IoT je budúc­nosť naozaj žia­ri­vá

Ľudovít Nastišin / 8. mája 2015 / Tools a produktivita

Odha­du­je sa, že do roku 2020 bude IoT potre­bo­vať mili­ó­ny deve­lo­pe­rov. Nenu­dia sa však roz­hod­ne už ani dnes. IoT je na vzo­stu­pe a v najb­liž­ší­ch pár roko­ch tomu inak ani nebu­de. Ak ste pre­to nie­ke­dy roz­mýš­ľa­li nad kari­é­rou deve­lo­pe­ra, mali by ste sa roz­hod­núť čím skôr. Prá­ve teraz je ten pra­vý čas, aby ste sve­tu uká­za­li, čo je vo vás.

 

IoT (Internet Of Things) je skutočný a rastie, avšak peniaze neprichádzajú ani z "internetu" ani z "things". Big money prídu z biznis služieb, ktoré ťahajú big data. Developeri, ktorí disponujú tým správnym mixom IoT zručností a skúseností, budú čoskoro veľmi žiadaným artiklom. Čas na získanie týchto zručností je práve teraz.

Podľa výskumu spoločnosti Evans Data Corp zameraného na IoT budú developeri s veľkou pravdepodobnosťou exkluzívnym (žiadanym) artiklom s množstvom práce a skvelým ohodnotením. Ale je tu jeden háčik: na tie najlepšie joby potrebujete aj správny skill a kopu skúseností.

 

 

Veľa z týchto developerov je už dnes na správnej ceste. Podľa výskumu pracovalo už 17 % z nich na aplikáciách pre prepojené zariadenia s internetom a ďalších 23 % to chce riešiť v najbližšom polroku. Pozrite si niektoré z najdôležitejších zručností, ktoré budete v tejto oblasti skutočne potrebovať:

 

Internet of Things: zručnosti

 

Mobilné zručnosti sú dôležité, pretože "thing" technológie - napr. chipsets alebo optimalizácia batérie - v podstate pochádzajú z mobilného prostredia. Ukázalo sa, že najbežnejšie oblasti IoT developmentu sú "smart" domáce zariadenia, wearables a retail priemysel. A to vôbec nie je zanedbateľné, pretože mobilné spoločnosti sú aktívne vo všetkých týchto  oblastiach.

V oblasti "smart" domácich zariadení získal napríklad Samsung early market lídra SmartThings. Apple zasa HomeKit a Google nedávno kúpil Nest. Prejdime na wearables - HealthKit od Apple, Google Fit, Samsung Health a kopa ďalších. V oblasti retailu je to iBeacons a Apple Pay, u áut je to zasa Android Auto a CarPlay systém.

K ďalším zručnostiam patria aj big data analýzy a cloud. Pre IoT sú nevyhnutné, pretože senzory často posielajú veľké množstvo dát v reálnom čase.

 

 

 

Všetky tieto zručnosti sú dôležité, ale čo je ešte dôležitejšie, je úroveň ich ovládania. Vôbec nestačí byť s nimi iba "oboznámený".

 

Neustále sa zdôrazňuje aj dopyt po ľuďoch so skúsenosťami z oblasti bezpečnosti. IoT aplikácie majú v podstate rovnaké nástrahy ako mobilné alebo webové aplikácie. Pre informáciu si pozrite Top 10 bezpečnostných chýb podľa OWASP. Obsahujú aj niekoľko dobre známych chýb pre web, či mobile developerov:

 

• nedostatočná autentifikácia/autorizácia

• slabé šifrovanie

• slabé zabezpečenie web rozhrania

• slabé zabezpečenie mobilného rozhrania a pod.

 

 

 

Vo  vzťahu k špecifickým jazykom existuje veľký dopyt po developeroch so znalosťou embedded systems, takže low-level zručnosti sú tiež v kurze. Samozrejme C programátori, JavaScript a PHP pre back-end softvér. Po C++ či Objective C už nebude taký dopyt ako v minulosti.

Tí, ktorí chcú vstúpiť na trh Internet of Things, či už ako softvéroví developeri alebo nadšenci elektroniky, majú v súčasnosti oveľa viac možností, ako tomu bolo predniekoľkými rokmi. Lacnejšie a jednoduchšie early-stage zariadenia sú nevyhnutné pre rozpútanie "Internet of Things perfect storm".

 

"Connecting things will be about connections, not about the things".

 

A nezabudnite, ak ste dobrí vo vývoji IoT, titul najlepší IoT vývojár v súťaži "Business Wall of Fame Internet of Things Contest 2015" môže byť váš.

 

 

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

Zdroje: readwrite.com, cio.com, computerweekly.com

Pridať komentár (0)