Prečo by mali startupy využívať služby IT spoločnosti?

  • Rozhovor s CTO spoločnosti X-NET, Tomášom Semančíkom
  • Spolupráca so startupmi, v ktorých pracujú mladí, dynamickí ľudia
  • Fungujú v technológiách, ktoré nie sú mainstreamové
  • Svojim zamestnancom ponúkajú priestor na sebarealizáciu
tomas_xnet_titulka
Fcebook X-NET spol. s.r.o./Alexandra Valková
  • Rozhovor s CTO spoločnosti X-NET, Tomášom Semančíkom
  • Spolupráca so startupmi, v ktorých pracujú mladí, dynamickí ľudia
  • Fungujú v technológiách, ktoré nie sú mainstreamové
  • Svojim zamestnancom ponúkajú priestor na sebarealizáciu

Prostredníctvom vašich služieb pomáhate okrem veľkých firiem aj startupom. S čím konkrétnym im pomáhate?

Keď sa rozprávame o startupe, ktorý tvorí 3 až 15 členný tím, tak v tom momente už určite takýto startup potrebuje ITčkára. Ak si uvedomíme náklady na takéhoto človeka, mzda, poistenie, HR agenda, tak to vie narásť na relatívne vysokú sumu. Jednou z častých chýb startupov je, že si zo začiatku nerozvrhnú rozpočet úplne efektívne a skôr je to o tom, že niekto zo startupu má známeho, korý je ITčkár a vypomôže im, prípadne si ho nájmu ako ich ITčkára. Pričom to portfólio, ktoré spoločnosť potrebuje, nie je iba o IT službách pre koncové stanice, v zmysle nainštalovať operačný systém a podobne. Je za tým oveľa viac aktivít, ktoré treba pokryť, od infraštruktúry, cez aplikácie, až po databázy.

Ako vie teda IT spoločnosť pomôcť takému startupu? Čo potrebuje?

Pri startupoch ide o bezpečnosť a o to, aby neboli penetrovaní zvonku a aby sa ich know-how nedostalo nejakým spôsobom von. Samozrejme, ide aj o podporu koncových staníc, čo sú laptopy, telefóny a podobne. Niekedy je problematické, aby celé toto portfólio vypĺňal jeden človek. V tomto štádiu prichádzame my a naše služby s nákladmi, ktoré sú cenovo nižšie, než náklady na jedného komplexného IT zamestnanca.

Treba si však uvedomiť, že X-NET nie je startup. Fungujeme na trhu od roku 1995, to znamená, že máme aj väčších zákazníkov. Rozhodli sme sa ale podať našu pomocnú ruku aj menším firmám, kde za cenu, ktorá pre nás nie je zaujímavá v prvom kole, radi ponúkame tieto služby takýmto mladým a dynamickým firmám. Pre nich to v konečnom dôsledku znamená znížené náklady na IT správu. Startupom teda prinášame garantovanú funkčnosť IT prostredia spojenú s cost savingom z ich pohľadu.

Prečo ste sa vôbec rozhodli, že budete pomáhať práve startupom?

Predpokladá sa, že v startupoch pôsobia väčšinou mladí, dynamickí ľudia, ktorých prvotným záujmom je niečo dokázať a niečo rozbehnúť. Na druhej strane je pre našu spoločnosť osviežujúce a inšpiratívne pracovať s takýmito ľuďmi. Chceme, aby sa takéto startupy venovali jadru svojho biznisu a aby budovali to, čo potrebujú.

Aké chyby robia startupy najčastejšie?

Okrem neefektívneho rozdelenia rozpočtu ide hlavne o chyby pri timingu a hiringu. Stretávame sa s tým, že startup príde s nápadom, ktorý nakreslí a povie, čo chce dosiahnúť vo finále. Je tam však nejaká ramp up perioda, kedy sú ľudia nevyužití. Takže aj ten hiring a recruiting vie byť efektívnejší. O chybách spôsobených nedostatočnou prípravou a nesprávnou analýzou trhu v tomto prípade hovoriť nemusíme. Riziká spojené s týmito fázami sú všeobecne známe.

Vaša spoločnosť je na trhu už viac ako 20 rokov, čomu presne sa venujete a kam ste sa za ten čas posunuli?

Naša spoločnosť je integrátor zaoberajúci sa info-komunikačnými riešeniami a komplexnými službami v oblasti bezpečnosti sietí, vrátane širokého portfólia produktov podporujúcich jednotlivé riešenia. Zároveň poskytujeme manažované služby,monitoring, cloud computing, kompletný outsourcing IT infraštruktúry, služieb a procesov.

Nášmu zákakazníkovi poskytujeme pridanú hodnotu práve tým, že mu poskytujeme aj konzulting a servisnú podporu. Máme tú stále nové nariadenia, nové trendy a prednedávnom práve tú bezpečnostnú časť ovplyvnilo GDPR a kybernetický zákon. Veľakrát si zákazník nevie predstaviť, čo to pre neho znamená a aké to pre neho môže mať následky. V konečnom dôsledku poskytujeme viac, ako len štandardnú dodávku sieťových služieb.

V dnešnej dobe firmy nevedia zohnať dostatočne kvalifikovaný personál. Má s tým problém aj X-NET?

Ja si myslím, že je to mýtus, pretože ak niekto povie, že nevie nájsť mladého a schopného človeka, tak hovorí skôr o svojej nie ideálnej analýze potreby a motiváciemladého človeka. My si zakladáme na tom, že keď niekoho prijímame, treba do neho vložiť vstupnú dôveru, aby netrávil svoje začiatky v novom zamestnaní tým, že si musí dokazovať svoje schopnosti. Overili sme si to, že keď u nás človek cíti dôveru, tak ju vie veľmi efektívne vracať naspäť.

Ako vyzerá pracovné prostredie a celková atmosféra v X-NET?

Našim zamestnancom ponúkame veľmi príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Človek rád chodí do práce, pretože vie, že nie je spochybňovaný a môže spraviť chyby. Títo mladí ľudia sa príliš boja spraviť chybu, pretože si myslia, že človek nemusí mať priestor k náprave. My s mladými ľuďmi pracujeme veľmi radi.

Ako motivujete svojich zamestnancov?

Ponúkame im možno až enormný priestor na sebarelizáciu. Keď ku nám príde mladý človek, ktorý chce a zároveň má schopnosť niečo sa naučiť, tak mu od začiatku zverujeme nejaké menšie projekty, aby od prvého momentu cítil istým spôsobom vlastníctvo a zodpovednosť za vlastnú prácu. To, ako bude produkt vo finále vyzerať, je teda aj jeho vizitka. Ja si myslím, že mladých ľudí motivuje hlavne možnosť ukázať, čo vedia.

Hovoril si o motivácii mladých ľudí. Čo ich na druhej strane demotivuje?

Ja si myslím, že ľudí istým spôsobom demotivuje direktívnosť a prehnane striktné personálne procesy. V pocite vlastnej výnimočnosti sa mladý človek ťažšie zmieruje s prácou, pri ktorej on ani jeho okolie nevidí hodnotný produkt jeho snahy.

Akých ľudí zamestnáva vaša spoločnosť? Sú to iba technicky zameraní ľudia?

Sú to ľudia, u ktorých sa samozrejme predpokladá, že majú nejaký technický background. Každopádne, veľa z našich technikov plní aj rolu pre-salesu a salesu. Naši zamestnanci časom nadviažu kontakt so zákazníkom a od tej chvíle začnú voči zákazníkovi vystupovať aj ako konzultanti. Dôvera medzi nimi je potom o niečo vyššia než štandardne býva medzi dodávateľom a zákazníkom. Vo finále to má pozitívny vplyv na všetkých zúčastnených. Nám sa osvedčilo, že takýto model funguje.

Logo vašej firmy je viditeľné na veľa miestach. Vie však verejnosť idenfitikovať, čomu sa X-NET venuje?

Sami sme prišli nato, že naša komunikácia s verejnosťou nie je úplne plnohodnotná. Verejnosť rozoznáva naše logo, no často nevie, čomu presne sa venujeme. Participujeme na niekoľkých športových podujatiach, akými sú beh Od Tatier k Dunaju, Slovenské firemné hry, Beh za Tatry. Ak je to možné, tak sa týchto športových podujatí zúčastňujú všetci naši zamestnanci a taktiež prizývame aj našich zákazníkov. Je to jedna z možností, kde si vie aj technickejšie založený človek budovať vzťah so zákazníkom a kde môže aj verejnosť zistiť, čomu sa naša spoločnosť venuje.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech