Prečo ešte stále existujú univerzity a dlho ešte aj budú?

  • Na základe obrazu dnešného sveta by mali byť univerzity vyhynutým druhom. Tieto bašty vyššieho vzdelania boli v hľadáčiku Silicon Valley už nejaké to desaťročie s cieľom eliminácie. Po rokoch úsilia nadišiel rok 2015 a nič sa nezmenilo na tom, ako získavame diplomy a ako sa aj naďalej vzdelávame.
  • Na základe obrazu dnešného sveta by mali byť univerzity vyhynutým druhom. Tieto bašty vyššieho vzdelania boli v hľadáčiku Silicon Valley už nejaké to desaťročie s cieľom eliminácie. Po rokoch úsilia nadišiel rok 2015 a nič sa nezmenilo na tom, ako získavame diplomy a ako sa aj naďalej vzdelávame.

 

MOOC (Massive Open Online Courses) mali byť predvojom novej formy on-line vzdelávania a to na základe ich rastúcej popularity v rokoch 2011 a 2012 a sprievodných informácií v médiách o úsvite konca klasického vzdelávania. Avšak od tej doby sa MOOC vôbec až tak závratne nedarilo.

 

Obr: Coursera a Udacity google search traffic

 

Je jasné, že po boome nárast nových užívateľov začal stagnovať. Ako by však mohlo mnoho founderov argumentovať, traffic nie je jedinou metrikou na posúdenie spoločnosti, avšak je jednou z najkritickejších, najmä v oblasti ako je vzdelávanie, kde sú dobré prijatie a odporúčanie kľúčom k úspechu celého úsilia.

Kam sa podela revolúcia? Vzdelávanie je pravdepodobne tou najdôležitejšou činnosťou našej spoločnosti, poskytujúc základy pre našu prosperitu v modernom svete. Rozmýšľalo nad tým už mnoho múdrych hláv. Kde sa mohla stať chyba?

 

To čo svet práve zisťuje je fakt, že ľudia zostanú len ľuďmi (častý objav v startuplandii). Zlyhanie nastalo v tom, že v týchto nových produktoch nie sú zakorenené motivácia a pohnútka uprednostňovania. Ľudia k tomu jednoducho nemajú taký vzťah ako ku tradičnému vzdelávaniu.

 

 

 

VÝZVA MOTIVÁCIE

Zamyslite sa nad tým najopakovanejším nedostatkom MOOC: neuveriteľne nízkou mierou dokončenia kurzov. V závislosti od konkrétneho kurzu môže byť táto miera aj v jednociferných percentách s enormným dropom už v prvom týždni kurzu, kedy sa ľudia buď odhodlajú dokončiť to alebo skončia.

Je pravda, že odsúdenie MOOC na základe týchto skutočností môže byť nie celkom správne – je to v podstate bounce rate webu. Ale, who cares?

Avšak motivácia (a tiež trpezlivosť) sú kľúčom k úspechu vo vzdelávaní. Zatiaľ čo je takýto drop rate kurzov čiastočne indikátorom kvality kurzu, je však najmä dôležitým ukazovateľom, ktorý odráža limitovanú odhodlanosť ľudí vydržať sa neustále vzdelávať.

 

Existuje dobrý dôvod na to, prečo sa mnoho učiteľov zamýšľa nad celoživotným vzdelávaním, pretože to jednoducho nie je to pravé orechové pre každého. Rodinné alebo pracovné záležitosti dokážu jednoducho predbehnúť vzdelávanie v ochote investovať čas a úsilie.

Bez internej alebo externej motivácie nebude on-line vzdelávanie jednoducho fungovať (samozrejme až na isté špecifické oblasti ako je napr. programovanie). Štruktúra týchto kurzov je väčšinou obdobná, knihy a články na preštudovanie bez zjavnej z nich plynúcej pridanej hodnoty k vzdelaniu či ekonomickému hľadisku.

 

 

 

ĽUDIA NIE SÚ NÚTENÍ MAŤ TENTO TYP VZDELÁNIA NA PRVOM MIESTE

Problém motivácie by mal byť jasný už od začiatku. Knižnice a knihy sú dostupné už takmer storočie. Video lekcie sú istým vylepšením, už niekoľko rokov existujú spoločnosti dodávajúce takýto obsah či už zadarmo alebo za malý poplatok. Tí, čo sa chceli vzdelávať na to mali všetky možnosti.

V tejto motivácii je však ešte jeden ťažšie rozpoznateľný element vo vzťahu k on-line open vzdelávaniu a to je uprednostnenie pred všetkým. Vďaka tomu je pre mnoho študentov vzdelávanie na prvom mieste každý deň.

 

Toto prvenstvo je úzko spojené s motiváciou, pretože vďaka nemu je učenie sa vnímané ako automatická aktivita a nie vedomé rozhodnutie sa, že sa chcem vzdelávať. Keď navštevujete klasickú univerzitu, vzdelanie je to, čo vás zaujíma. Kampus, študentský ruch, rozvrhy, to všetko vás nastaví do módu učenia.

Ešte jednoznačnejší dôvod toho prvenstva je finančná stránka (najmä v západných krajinách). Keď si za to vzdelanie musíte platiť, dokonca si naň niekedy musíte vziať aj pôžičku, … je jasné, že ho budete vnímať ako pre vás veľmi cenné.

Voľné vzdelávanie je potrebné, materiály by mali byť všade dostupné. Vedomosti si zaslúžia, aby boli zadarmo. Avšak táto voľnosť je dvojsečná zbraň, ktorá posúva vzdelanie v našom hodnotovom rebríčku.

 

 

VZDELÁVANIE 2.0

Existujú už kde tu naozaj zaujímavé projekty ako napríklad EdTech, ale je nutné aby sme ostali ostražití. Na rozdiel od nakupovania alebo sociálnej interakcie cez Facebook nie je vzdelávanie v on-line prostredí také prirodzené. Nemôžeme jednoducho predpokladať „if we built it, they will come“. Treba sa naozaj usilovne zamyslieť nad faktorom motivácie a už spomínaným prvenstvom pri budovaní novej formy vzdelávania, ktorá využije všetky výhody internetu a súčasne bude dlhodobo schopná konkurovať tradičnému vzdelávaniu.

Vzdelávanie je nevyhnutné pre každú ekonomiku. Avšak musíme vidieť ľudí takých, aký sú a nájsť nástroje a techniky, ktoré im v tom pomôžu a motivujú ich k dosiahnutiu ich snov, ideálne prostredníctvom vzdelávania.

 

Zdroj: techcrunch.com 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech