Pre­čo je vzde­lá­va­nie jed­ným zo základ­ný­ch pilie­rov úspe­chu?

Jaroslav Dodok / 9. júna 2015 / Lifehacking

Dnes som napí­sal 7 pria­te­ľom a kole­gom, aby som sa pokú­sil roz­uz­liť tajom­stvo osob­nost­né­ho roz­vo­ja. Polo­žil som im 2 jed­no­du­ché otáz­ky: Koľ­ko času venu­je­te vzde­lá­va­niu a ako sa vzdelávate/rozvíjate?

 

Tak vás pozývam k odpovediam, ktoré sú natoľko pestré, že si z nich určite vyberiete hneď niekoľko skvelých tipov.

 

Martin Pechovský, CEO MGroup
 
Môj celý život je jedno veľké vzdelávanie. Už od mojich 15 rokov sa bojím cez deň spávať, aby som niečo nezmeškal.
 
Vo voľnom čase používam všetky dostupné nástroje internetu. Zdroje si vyberám starostlivo a filtrujem podľa toho, čo aktuálne potrebujem. Sú to najmä videá, pretože dlhé články ma nebavia. Prípadne animačný e-learning je fajn.
 
 
 


Peter Čelko, radí podnikateľom ako tvoriť kvalitný obsah na sociálnych sieťach

 

To je rôzne, ale snažím sa tak hodinku denne. Niekedy je to viac, niekedy menej…

Zaujímam sa o sociálne siete. Preto čítam hlavne blogy a ebooky, pozerám rôzne webináre. Učím sa z boost blog traffic, postplanner.com a od Jonaloomera.

 

 

Magda Bernátová, školiteľka a facilitátorka

 
Odkedy som sa pridala do tímu školiteľov pracujúcich pre Iuventu – Štátny inštitút mládeže, rada si spolu s nimi rozvíjam svoje trénerské zručnosti v rámci špecializovaných školení, workshopov alebo konferencií.
 
V mojej konzultačnej práci pre samosprávy v oblasti strategického plánovania rozvoja území potrebujem poznať trendy v rôznych oblastiach. Kvôli tomu čítam množstvo časopisov na najrôznejšie témy. A samozrejme, internet je na to vhodný nástroj.
 
 
 
 
 

Adam Stráňavský, klavirista
 
Záleží, aké mám obdobie. Do akej miery som vyťažený po koncertnej stránke. Vtedy sa ten rozvoj sústreďuje primárne na tú čisto klaviristickú stránku. Inak si myslím, že do vývoja samého seba investujeme celý deň, vrátane spánku. Niekto investuje “nesprávne”, niekto “správne.”
 
Vzdelávať sa je krásna vec. Každá jedna vedomosť alebo skúsenosť nejako obohacuje to, čo robíme. Dôležité je, aby sme náš čas využili vyhovujúco, pracujeme na sebe aj oddychom. Veľmi rád čítam knihy – najmä keď cestujem električkou, takto som v Prahe prečítal už nemalý objem kníh. Som skôr “tradicionalista”, čo sa týka literatúry – čítam prevažne nežijúcich autorov. Momentálne Aristotela. Bez literatúry a hudby (vlastne umenia ako takého) by som si život predstaviť nevedel. Veď čo nás obohacuje viacej, ako umenie, ktoré pridáva k duševnému rozhľadu ešte aj silný emocionálny zážitok?
 
 
 
 
 
 
Michal Tomek, copywriter a redaktor Startitup.sk
 
Ak ide o sebarozvoj, tak v podstate počas celého dňa – keď si prečítam článok či pustím video. Nerobím to úplne systémovo, ale priebežne. A potom ak nejaké konkrétne skills, tak super je skillshare alebo kódovanie som dával cez codeacademy. Knihy sú úplná samozrejmosť, každý deň si prečítam niečo. Väčšinou ráno pri káve alebo potom večer. A nielen motivačne či podnikateľské. Rovnako dôležité sú podľa mňa aj non-fiction.
 
 
 
 

Daniel Csúr, študent Oxfordskej univerzity
 
Najdôležitejšie nie je sedieť hodiny pred knihami a učiť sa, ale učiť sa každým jedným krokom v živote a brať každú jednu udalosť ako vzdelávanie sa. Či je to politická debata s kamarátom, alebo vysokoškolská prednáška.
 
Vzdelávanie je všetko, čo človek vidí okolo seba. Je to prechádzka v prírode a všímanie si prírody okolo seba či pozorovanie ľudí kráčajúcich na chodníkoch. Vzdelávanie je všetko okolo človeka, čo človek dokáže správne poňať a byť vďaka tomu niekam posunutý. Pretože pre vzdelávanie si človek vytvára vhodné podmienky sám. To znamená že darmo sedí študent na hodine, ak tie informácie nevníma, na druhej strane zase obyčajná prechádzka lesom môže byť veľmi silný učebný zážitok. Jednoducho – ak svet chápeš správne, tak sa učíš na každom jednom kroku.
 
 
 
 
 

Branislav Oršula, dobrovoľník a projektový manažér Nexteria
 
Koľko času venujem vzdelávaniu neviem odhadnúť, nakoľko však pracujem v organizácii, ktorá sa venuje vzdelávaniu a vedie mladých k líderstvu, môžem povedať, že každá úloha pre mňa znamená vzdelávanie.
 
Odporúčam však pozerať Discovery:), kde sa dajú nájsť zaujímave tipy, ale samozrejme preferujem rôzne konferencie, workshopy alebo stretnutia so zaujímavými ľuďmi.
 
 
 

 

 

Tak čo, inšpirovali ste sa?

Našli ste si odpoveď na otázku, prečo venovať čas vzdelávaniu? Ak ešte stále nie, tak vám ju pomôžem zodpovedať…
 
 
jaroslav dodok
 
 
Už Tomáš Baťa povedal, že ak chcete vybudovať úspešný podnik, vybudujte najprv seba. Týmto citátom sa riadim už niekoľko rokov a môžem povedať, že prináša svoje ovocie. Ako sa teda vzdelávam ja? 
 
 
Školský vzdelávací systém neznášam zo všetkých najviac a preto sa zaujímam predovšetkým o alternatívne spôsoby. Prvé školenie projektového manažmentu som absolvoval ešte na základnej škole, aj keď som mu vtedy veľmi nerozumel.
 
 936919_594329733918352_131106479_n
 
V roku 2013 som sa postavil pred výzvu absolvovať 50 školení v priebehu roka a bolo to najväčšie dobrodružstvo, aké som mohol zažiť. Pretože som získal cenné know how, naučil som sa networkovať a dostal som sa zo zóny pohodlia.
 
Dnes čítam knihy, navštevujem konferencie a svoje skúsenosti sa snažím odovzdávať ďalej – či už na individuálnych konzultáciách alebo zážitkových školeniach.
 
 
 
zdroj: jaroslavdodok.com
Pridať komentár (0)