Prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny je pre väčšinu ľudí samozrejmosťou. Pre tieto deti však nie

  • Boli sme sa pozrieť na výnimočný benefičný koncert Úsmev ako dar
  • Tento rok sa konal už v poradí 36. koncert, ktorého hlavnou myšlienkou je pomáhať deťom
  • Porozprávali sme sa s predsedom organizácie Úsmev ako dar Jozefom Mikloškom
usmevakodar
SKPR
  • Boli sme sa pozrieť na výnimočný benefičný koncert Úsmev ako dar
  • Tento rok sa konal už v poradí 36. koncert, ktorého hlavnou myšlienkou je pomáhať deťom
  • Porozprávali sme sa s predsedom organizácie Úsmev ako dar Jozefom Mikloškom

Oblátky s medom, krájanie jabĺk, hádzanie orechov do kúta – počas najkrajších sviatkov v roku sú zvyky v každom regióne Slovenska trochu iné. Deti z detských domovov však spája jeden. Spoločne si sadajú k televíznym obrazovkám, aby si pri ozdobených stromčekoch pozreli vystúpenia obľúbených spevákov, hudobných skupín či moderátorov, ktoré im ako špeciálny darček pravidelne prináša organizácia Úsmev ako dar. Vďaka združeniu si užili už 36. ročník Vianočného benefičného koncertu.

Vianočný benefičný koncert je v období adventu výnimočnou udalosťou aj pre známe osobnosti. ,,Jedna múdra veta hovorí, že človek sa šťastným stáva vtedy, ak urobí šťastným niekoho druhého. Rád som prijal pozvanie vystúpiť pre detičky z detských domovov. Viem, že ich život nie je jednoduchý a idylický.

Ak však aspoň nachvíľu vyčaríme na ich tvárach úsmev a radosť, potom budeme šťastní aj my,“ spresnil muzikant Ondrej Kandráč. O javisko sa podelil napríklad so Celeste Buckingham, Emmou Drobnou, Dominikou Mirgovou, Majkom Spiritom, Egom a skupinami Gladiátor, Peter Bič Project, S hudbou vesmírnou. Z moderátorov to boli Katka Brychtová, Soňa Müllerová, Peter Marcin či Juraj Bača. Ale ruku k dielu priložili aj ,,domováci“. O tom, ako sa organizácii darí, sme sa porozprávali s jej predsedom, pánom Jozefom Mikloškom.

Tento rok sa konal už v poradí 36. ročník tohto benefičného koncertu. Čo sa počas týchto rokov zmenilo? 

Zmenilo sa veľmi veľa v živote detí, aj to čo vidíme, ale aj to, čo nevidíme. Deti dnes majú oveľa bližšie vrátiť sa do rodiny, ako kedysi. Deti žijú v oveľa lepších podmienkach, sú zdravšie a sebavedomejšie. Klasickí domováci sa zmenili k lepšiemu.

Aké výsledky ste zatiaľ ako organizácia dosiahli? 

Dalo by sa to rozložiť do viacerých fáz. Prvou fázou bolo, že sa pomáhalo zlepšovať situáciu detí v domovoch, potom prišla obrovská fáza transformácie, ktorá bola vyhlásená práve na koncerte Úsmev ako dar. Transformácia hovorila o tom, že sa sa tie obrovské internáty zmenili na rodinné tipy. Ďalšou fázou bolo to, aby malo každé dieťa rodinu a aby v týchto rodinách bolo čím skôr. S týmto všetkým súviseli aj všetky ďalšie fázy, kedy sme začali budovať ďalšie centrá a inštitúcie, ktoré pomáhajú myšlienke, aby mali deti rodinu.

Čo by ste charakterizovali ako hlavnú myšlienku organizácie Úsmev ako dar?

Máme to rozdelené do niekoľkých bodov. Prvým bodom je, že ak sa dá, tak sa snažíme, aby sa deti udržali vo vlastnej rodine. Ak sa to nedá, tak sa ich snažíme dať príbuzným, a ak sa nedá ani to, tak ich dáme k náhradným rodičom. Ak im však nevieme zariadiť bývanie u týchto ľudí, tak prichádzame k poslednej možnosti, ktorou je detský domov, ktorý sa ale musí čo najviac podobať reálnej rodine. Väčšinou však ide o prvý prípad, kedy sa nám podarí dostať deti do ich vlastných rodín.

Kto vám pomáha tento projekt financovať? 

Spolupracujeme so štátom a s donormi z Európskej Únie. Máme veľmi veľa individuálnych darcov, darcov z firiem, čiže to je obrovská štruktúra a veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí nám pomáhajú v tom, aby sme mohli fungovať.

Aké ďalšie projekty máte prichystané do budúcna?

Chceme sa zamerať hlavne na projekt „domováci domovákom“, teda pomáhať tým, čo sú v domovoch, aby vedeli pomáhať ďalším a rozvíjať centrá domovov. Ide nám o to, aby sa počet detí v domovoch čo najviac znížil.

Je niečo, čo by ste našim čitateľom radi odkázali?

Aby malo každé dieťa rodinu. Milan Rúfus to krásne povedal: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy“

Úsmev ako dar môžeš podporiť aj ty! Pozri si Vianočný benefičný koncert na Štedrý deň na Jednotke o 11:55 hod., ale aj zaslaním esemesky v tvare DMS_USMEV na číslo 877. Výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK