PRIESKUM: 81 % Slovákov nepotrebuje nové služby v národných parkoch. Developeri na to neprihliadajú

  • Už viac ako 76 000 ľudí podpísalo petíciu „Zachovajme si Štrbské Pleso” a výzvu na odloženie rozhodovania o zmene územného plánu obce Štrba, až do doby, kým nebude prijatá zonácia Tatranského národného parku
  • Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný v máji 2020, považuje až 81 % opýtaných rozsah služieb v národných parkoch za dostatočný
Štrbské Pleso
TASR/Milan Kapusta
  • Už viac ako 76 000 ľudí podpísalo petíciu „Zachovajme si Štrbské Pleso” a výzvu na odloženie rozhodovania o zmene územného plánu obce Štrba, až do doby, kým nebude prijatá zonácia Tatranského národného parku
  • Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný v máji 2020, považuje až 81 % opýtaných rozsah služieb v národných parkoch za dostatočný

Napriek tomu sa v národných parkoch chystá niekoľko developerských projektov, ktoré výrazným spôsobom zasiahnu do charakteru vzácnych území a zmenia ráz prírodnej krajiny. 

Medzi najznámejšie patria ubytovací komplex Škriatkov les v Demänovskej doline či nové lanovky a zjazdovky v časti Chopok – Juh v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách sú to rozšírenie Majláthovej chaty pri Popradskom plese, zástavba Mlynických lúk či nové zjazdové trate a lanovky priamo na Štrbskom Plese. 

zdroj: My sme les

„Všetky tieto projekty sa plánujú v turistických centrách, ktoré už dnes nezvládajú nápor turistov, čo sa prejavuje dopravným kolapsom či znižovaním zážitku alebo komfortu z návštevy týchto území,“ konštatuje Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les. 

Dodáva, že dôsledkom je len ďalšie zaberanie a devastácia prírodných zón, kvôli ktorým tieto lokality turisti navštevujú, nehovoriac o tom, že ide o domov mnohých rastlín a živočíchov chránených ako slovenskou, tak aj európskou legislatívou. 

Štrbské Pleso je v ohrození a Slováci reagujú, tisíce ľudí v petícii žiada zachovanie prírodného pokladu

„Napriek tomu, že v platných územných plánoch vyšších územných celkov Žilinského či Prešovského kraja je už viac rokov jasne napísané, že na území národných parkov sa nemá navyšovať lôžková kapacita a má sa rešpektovať prioritná funkciu ochrany prírody, nové zrealizované a plánované ubytovacie kapacity a zjazdovky potvrdzujú opačný trend a spôsobujú len ďalšie zvyšovanie návštevnosti,“ pripomína ďalší z Iniciatívy My sme les, Tomáš Vida a zdôrazňuje, že táto špirála rastu musí mať limity, a je zodpovednosťou štátu, aby tieto limity v rámci odbornej diskusie určil. 

zdroj: TASR/Oliver Ondráš

„Národný park má ochrannú a poznávaciu funkciu, nie je tu na plnenie snov developerov o harmónii zástavby s prírodou,“ hovorí za My sme les Karol Kaliský,

Ako vyplýva z najnovšieho prieskumu, až 83 % opýtaných je za zastavenie akejkoľvek ďalšej výstavby v národných parkoch, pokiaľ nebude schválená ich zonácia. Tá by mala rozdeliť každý národný park na niekoľko zón a určiť limity pre výstavbu, ale aj definovať únosnosť jednotlivých zón z pohľadu návštevnosti. 

Keď vo februári 2012 naliehalo 55 vedcov na zastavenie stavebnej činnosti v národných parkoch s dosahom na ochranu prírody, a to až do schválenia zonácie národných parkov, neboli ich argumenty vypočuté a dokonca boli zosmiešnení, že žiadajú nemožné“. 

zdroj: TASR/Milan Kapusta

Odvtedy prešlo 8 dlhých rokov a množstvo vzácnych lokalít uprostred našich národných parkov bolo buď znehodnotených výstavbou alebo v súčasnosti čelí tlaku developerov na ďalšiu zástavbu. 

Iniciatíva žiada vládu SR, aby najneskôr do konca septembra 2020 z dôvodu predbežnej opatrnosti ďalšieho rozvoja zabezpečila právny rámec pre okamžitý STOP STAV (stavebnú uzáveru) ako preventívne opatrenie zachovania prírodných hodnôt predovšetkým v turisticky atraktívnych a rozvojových územiach národných parkov. 

Žiadajú zastavenie akejkoľvek novej výstavby, až kým nebudú v národných parkoch schválené zonácie a vypracované príslušné programy starostlivosti, ktoré určia jasné limity a pravidlá pre jednotlivé územia tak, aby na prvom mieste bola ochrana nášho spoločného prírodného dedičstva a nie biznis a krátkozraké ekonomické záujmy developerov. 

Nemáme žiadne druhé Štrbské pleso

Minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu Štrby vo vzťahu k Štrbskému plesu. 

„Akékoľvek ďalšie zásahy do tohto územia sú veľmi závažným rozhodnutím a bez rešpektu k prírode môžu lokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho musíme zachovať,“ vyhlásil Ján Budaj, minister životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia prisľúbilo, že prostredníctvom svojich štátnych ochranárov vstúpi do procesov. Aj keď ide o intravilán obce, zámery môžu zasiahnuť napríklad aj cenné rašelinisko. Správa Tatranského národného parku už dostala potrebné podklady a vo svojom stanovisku bude plne hájiť zachovanie prírodného bohatstva na tomto území.

Minister životného prostredia zároveň poverí zamestnancov sekcie environmentálneho hodnotenia, aby preverili postup okresného úradu, na ktorom proces posudzovania zmeny územného plánu prebieha. V prípade akýchkoľvek podozrení sa chce minister obrátiť na príslušné miesta.

Zdroje: My sme les, MŽPSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech