PRIESKUM: Rodičia ponúknu dieťaťu alkohol ako prví a potom jeho pitie zvalia na „zlú partiu“

  • Rodičia si myslia, že sa deti dostanú k alkoholu vďaka kamarátom. Často však môžu byť práve oni na vine
  • Konverzáciu o pití alkoholu berú rodičia zodpovedne. Uvedomujú si, že ide o ich povinnosť
Alkohol,muž, ulica
Pixabay/rebcenter-moscow
  • Rodičia si myslia, že sa deti dostanú k alkoholu vďaka kamarátom. Často však môžu byť práve oni na vine
  • Konverzáciu o pití alkoholu berú rodičia zodpovedne. Uvedomujú si, že ide o ich povinnosť

Ukázalo sa, že mladí Slováci začínajú s alkoholom relatívne skoro. Takmer 37 % súčasných detí sa k nemu dostalo skôr, než oslavovali štrnáste narodeniny. Prieskum iniciatívy ROZUMNE tiež zistil, že približne 3 % detí ochutnali alkohol predtým, ako mali osem rokov.

Rodičia vinia kamarátov, chyba však môže byť aj v nich

Rodičia vinia najmä kamarátov svojich detí, „zlú partiu“, a to aj napriek tomu, že viac ako desatina z nich svojim deťom núkala alkohol priamo doma.

Viac ako 13 % opýtaných rodičov priznalo, že svojim neplnoletým deťom už ponúkli alkohol, pričom toto povzbudenie prichádzalo častejšie zo strany otca.

Pomerne prekvapivé je zistenie, že s ohľadom na vzdelanie, sú to relatívne častejšie práve vysokoškolsky vzdelaní rodičia, ktorí svojim neplnoletým deťom ponúkajú alkohol – deklaruje to takmer pätina z nich,“ píše Rozumne.

Po prvýkrát sa dostanú deti k alkoholu medzi partiou kamarátov, tvrdia rodičia. Druhým najpravdepodobnejším scenárom je rodinná akcia.

Pre iniciatívu ROZUMNE robila online prieskum spoločnosť MNForce, pýtali sa 500 rodičov, ktorých deti majú od 10 do 17 rokov.

Alkohol
zdroj: unsplash/Giovanna Gomes

Nedá sa určiť jeden dôvod, aspektov je veľa

Marína Bartoňová z OZ Kaspian, ktoré sa venuje práci s mládežou, s rodičmi nesúhlasí. Uznáva, že sa dieťa často stretne s alkoholom medzi kamarátmi, no rodičia sú na vine častejšie. Faktorov, ktoré pitie ovplyvňujú, je však veľa.

Príčiny, prečo mladiství siahajú po alkohole, sú rôzne. Súčasťou dospievania človeka je potreba socializácie, teda potreba niekam patriť, zapadnúť. Na dieťa v takomto prípade majú vplyv rovesníci a rovesnícke partie, kde môže dôjsť ku konzumácii alkoholu z dôvodu ich skupinovej normy, ktorej však často predchádza negatívny vzor rodiča alebo všeobecne dospelej osoby,“ tvrdí.

„Príčinou tak môžu byť samotní rodičia, ktorí konzumujú alkohol pred deťmi. Môže ísť aj o genetickú predispozíciu. Dieťa konzumáciou alkoholu môže testovať svoje hranice a pravidlá v domácnosti,“ vysvetľuje Marína Bartoňová.

Ani v tomto nám nepomohla pandémia. 

„Môžu sa tiež u neho vyskytnúť rôzne skryté problémy a v alkohole mylne vidí možné riešenie, čo mohlo odsledovať u rodičov alebo aj masmédiách. Najmä pandemické obdobie sa vyznačovalo neorganizovaným trávením času, čo so sebou prinášalo nudu a tá mohla viesť k experimentovaniu. Vo väčšine prípadov je príčinou kombinácia týchto faktorov.“

Alkohol nie je medzi rodičmi a deťmi tabu

Rodičia problém s alkoholom vnímajú, uznávajú tiež, že práve oni sú tými, ktorí by sa s deťmi mali o negatívach alkoholu rozprávať najčastejšie.

Takmer 95 % opýtaných rodičov súhlasilo s tým, že by mali svoje deti v oblasti alkoholu edukovať a predísť tak možným rizikám, ktoré sú s pitím alkoholu späté.

9 z 10 opýtaných si však myslí, že pričiniť by sa mali aj spoločnosti, ktoré alkoholické nápoje vyrábajú.

Z prieskumu vyplynulo, že alkohol je bežnou témou slovenských domácností. Najviac rodičov (38 %) sa so svojimi deťmi o alkohole baví aspoň raz za mesiac. Tému berú o čosi vážnejšie zrejme ženy, keďže 21 % z nich uviedlo, že alkohol s deťmi riešia týždenne.

Rozdiel v prístupe bol mierne citeľný aj v súvislosti s vekom rodičov, mladší, najmä 30-tnici sa angažujú viac. Tému najčastejšie vyťahujú rodičia z Trenčianskeho a Bratislavského kraja, a to predovšetkým tí, ktorí žijú v mestách.

Rodičia vnímajú ako problém to, že deti a mládež majú k alkoholu omnoho jednoduchší prístup než v minulosti. Súhlas s týmto tvrdením vyjadrila takmer polovica opýtaných.

Situáciu sťažuje aj fakt, že mladiství majú počas prázdnin viac možností stretávať sa s kamarátmi, čo vytvára predispozíciu na pitie alkoholu.

Viac ako tretina rodičov je presvedčená, že sa deti dostávajú k alkoholu priamo doma. Tak, že si ho vezmú.

Zdroj: Tlačová správa - iniciatíva ROZUMNE

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech