PRIESKUM: Ukázalo sa, čo je pre Slovákov najdôležitejším kritériom pri výbere povolanie a plat to nie je

  • Pre mnoho Slovákovmôžu predstavovať náklady na každodenné cestovanie do práce značnú finančnú záťaž
  • Väčšina zamestnancov a to až 79 % si pritom náklady spojené s cestou do zamestnania hradí sama
amazon
TASR/Marko Erd
  • Pre mnoho Slovákovmôžu predstavovať náklady na každodenné cestovanie do práce značnú finančnú záťaž
  • Väčšina zamestnancov a to až 79 % si pritom náklady spojené s cestou do zamestnania hradí sama

Plne alebo čiastočne hradená doprava zamestnávateľom nie je na Slovensku vôbec štandardom. Iba 3 % opýtaných uviedli, že im zamestnávateľ zabezpečuje dopravu v plnom rozsahu, uvádza prieskum od Amazonu.

Ďalším 5 % zamestnancov prispieva zamestnávateľ na dopravu do zamestnania menej ako polovicu a 3 % zamestnancov viac ako polovicu z nákladov. Veľmi podobná situácia je aj v Česku, kde sú zamestnanci z hľadiska dopravy do práce odkázaní na vlastné náklady v 77 % prípadov.

Slováci vo veľkom cestujú v MHD „na čierno“. Bratislava na pokutách vybrala doslova milióny eur

Najmä zamestnanci s nižším čistým príjmom, do výšky 400 eur mesačne, musia brať do úvahy každodenné náklady spojené s prepravou na pracovisko. Najčastejšie preto využívajú MHD alebo chodia pešo, ak sa ich pracovisko nachádza v blízkosti bydliska. Naopak, ľudia s príjmami od 1 200 eur vyššie využívajú na prepravu vlastné vozidlo častejšie ako iné formy dopravy.

Takmer polovica ľudí v Bratislave jazdí do práce autom

Medzi najčastejšie používané formy prepravy do zamestnania patrí na Slovensku predovšetkým vlastné motorové vozidlo (58 %), ďalej chôdza pešo (29 %) a preprava MHD (26 %). Diaľkovým autobusom sa prepravuje necelých 10 % respondentov, vlakom len 7 %. 

Z environmentálnych dôvodov si spôsob dopravy vyberajú najmä mladí ľudia vo vekovej skupine od 18 do 26 rokov (21 %). Celkovo sú environmentálne dôvody podstatné pre 15 % opýtaných. Až dve tretiny opýtaných (65,4 %) uvádzajú, že dôvodom pre voľbu dopravy do zamestnania je ich vlastné pohodlie.

Pre Bratislavu je špecifické dochádzanie do práce mestskou hromadnou dopravou, ktorú využíva takmer 55 % opýtaných. Je to výrazne viac oproti všetkým ostatným krajom (16 – 31 %). Vlastným vozidlom sa v rámci Bratislavy za prácou prepravuje 46 % zamestnancov, čo je, naopak, v rámci celej republiky najmenej. Podobné je to aj v Košickom kraji, 48 %. Vlastnými vozidlami sa najčastejšie prepravujú zamestnanci v Banskobystrickom (67 %), Žilinskom a Trnavskom kraji (v oboch 65 %).

Ako sa do práce dopravuješ ty?

Spôsob dopravovania na pracovisko je pri výbere nového zamestnania dôležitým faktorom pre 54 % opýtaných. Ďalšia tretina (32 %) uviedla, že otázka dopravy je pre nich až na vedľajšom mieste a zvyšných 14 % najviac oceňuje, keď ju vôbec nemusí riešiť a v plnom rozsahu ju zamestnávateľ zabezpečí. Taký variant je však v súčasnosti dostupný len pre necelých 5 % zamestnancov. Najväčšie možnosti využívať firemnú dopravu v porovnaní s ostatnými krajmi majú zamestnanci v Nitrianskom kraji (6,8 %).

Amazon je v oblasti preplácania nákladov na dopravu do práce svetlou výnimkou. Zamestnancom dotuje náklady na dopravu do výšky 86 %. Aktuálne ich autobusy  využíva približne 76 % pracovníkov, ide pritom o ľudí z 65 miest a obcí okolitých krajov.

Slováci zarábajú nad tisíc eur len v dvoch mestách. Na jedno z nich by si to netipoval 

„Pracovné príležitosti sa snažíme ponúkať aj ľuďom z okolitých krajov, ktorí sa stretávajú s problémom zabezpečiť si v najbližšom okolí vhodné zamestnanie. Z tohto dôvodu im poskytujeme každodennú možnosť dopraviť sa do nášho centra Amazon v Seredi dotovanými autobusmi a zabezpečiť im tak bezpečnú a pohodlnú prepravu. Mnoho z týchto ľudí, ktorí odvoz využívajú, by nemali inú finančne a časovo dostupnú možnosť dopravovať sa zo svojej obce alebo mesta do práce,“ hovorí Marcela Goč-Matis, HR manažérka spoločnosti Amazon Slovensko.

Za bežných okolností pred koronakrízou vypravovala spoločnosť Amazon pre svojich zamestnancov 170 spojov týždenne, počas krízy sa toto číslo viac ako zdvojnásobilo na 360 vypravených spojov týždenne. Cieľom tohto navýšenia je zabezpečiť bezpečnú prepravu a potrebný sociálny odstup pre cestujúcich a minimalizovať tak riziko nákazy COVID-19.

Zdroj: Amazon

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK