Pri­hláš­ky do akce­le­rá­to­ra Techs­tars Ber­lin kon­čia už 15.marca. Využi­te posled­nú šan­cu!

František Boršík / 11. marca 2015 / Lifehacking

Využi­te posled­nú šan­cu a pri­hlás­te sa do hviez­dne­ho ame­ric­ké­ho akce­le­rá­to­ra Techs­tarst, kto­rý naj­nov­šie otvo­ril svo­ju poboč­ku aj v Ber­lí­ne.

 

Aj slovenské startupy môžu využiť posledných pár dní a prihlasiť sa do nedele 15.marca 2015 do novej berlínskej pobočky amerického akcelerátora Techstars (TS). TS sú spolu s Y Combinator (YC) považované za najlepšie akceleračné programy na svete, a TS už hrdo vyhlasuje že je svetovou jedničkou.

Startupy sa môžu v Berlíne tešiť na exkluzívnu polohu v centre, v novopostavenej budove GTEC centra.

 

http://www.techstars.com/program/locations/berlin/

 

Základným rozdielom medzi TS a YC je skutočnosť, že TS sa chová ako "hora, ktorá je schopná prísť k Mohamedovi". Svoju prítomnosť v Európe rozbehli v Londýne (2013), a už 32 startupov sa môže pochváliť svojou účasťou v ich akceleračnom programe.

 

 

Oba prístupy sa dajú pochopiť: YC chce dostať startupy čo najskôr do Bay Area a fyzicky na americký trh, no TS stavili na to, že predsa len sú v Európe kvalitné startupy pre ktoré sa nutnosť okamžitého presunúť do USA nezdá najlákavejšou cestou.

 

Čo sa týka FAQ:

 

Techstars investuje vždy $118k počas 3-mesačného programu do každého z 10 vybraných startupov. Startupy sú predstavené sieti viac ako 3000 investorov a podnikateľov počas viac ako 100 mentoringových stretnutí. Na konci programu majú možnosť prezentovať svoj progres stovkám potenciálnych investorov zo siete TS v rámci "Demo Day" pri príležitosti ukončenia programu.  

 

Program TS beží od roku 2007, začal v kolorádskom meste Boulder a stihol investovať už vo viac ako 600 startupoch ktoré spolu "raisli" viac  ako $1BN. Z týchto 600+ startupov, 13% bolo kúpených, 10% zlyhalo and 77% je stále funkčných.

 

Zo startupov ktoré TS pomohli postaviť na nohy spomeňme napríklad takých Digital Ocean, SendGrid, Orbotix alebo FullContact.

 

Ako prezradili Jens Lapinski (Managing Director) a Brian Daly (Program Manager) z TS Berlin, očakávali že percentuálne rozloženie prihlášok podľa krajín bude v pomere 50% Nemecko, 50% zvyšok Europy. No ostali milo prekvapený, pretože napr. z DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a iné nemecky hovoriace krajiny) pochádza iba cca 17% prihlášok, a rovnaký počet dosiahla i taká stredná Európa! Je to tiež viac ako počet prihlášok zo severu Európy (cca 10%), rovnako ako počet prihlášok z Írska a UK (15%).

 

Ešte stále však je šanca stredoeurópske percentá zvýšiť a do akceleračného programu Techstars Berlin sa prihlásiť. Nezabudnite, prihlasovanie končí už v nedeľu 15.marca 2015!

 

Pridať komentár (0)