PROBLEM SOLVING IS IN OUR NATURE – alebo o spoločnosti Solved s jej spoluzakladateľom Radom Mizerom

  • S Radom sme sa stretli v SOLVED – ďáckom office, priestoroch zdieľaných s fínskym veľvyslanectvom, s výhľadom na cintorín Kozia Brána. Porozprávali sme sa nielen o recyklácii, ale aj o tom, že život v súlade s prírodou nevylučuje technický rozvoj, že stojíme na prahu environmentálnej revolúcie a že záchrana sveta a najmä seba samých je len v našich rukách.
image_1415919833.png
  • S Radom sme sa stretli v SOLVED – ďáckom office, priestoroch zdieľaných s fínskym veľvyslanectvom, s výhľadom na cintorín Kozia Brána. Porozprávali sme sa nielen o recyklácii, ale aj o tom, že život v súlade s prírodou nevylučuje technický rozvoj, že stojíme na prahu environmentálnej revolúcie a že záchrana sveta a najmä seba samých je len v našich rukách.

 

Mohol by si sa nám na začiatok predstaviť?

Volám sa Rado Mizera. Narodil som sa tu za rohom na Zochovej, skončím tuto pred nami na cintoríne, takže som teraz tak na pol ceste… . A tak dúfam, že nie, že mám ešte všetko pred sebou. Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu, konkrétne Obchodnú fakultu so zameraním na medzinárodné podnikanie. Posledný ročník som sa ešte rozhodol, že pôjdem do Viedne, že treba ešte vycestovať, kým je tá možnosť. Vybrali ma na ročný pobyt CEEPUS, na Wirtschaftsuniversität. Akurát teraz, v pondelok, sme mali stretnutie presne po 10-tich rokoch.

 

Prečo práve Viedeň?

Mňa vždy zaujímali témy spojené s udržateľným rozvojom, environmentálna a ekologická ekonómia, a to ma aj na Viedni lákalo. Mali tam výborné predmety na environmentálnu ekonómiu, ekologickú ekonómiu, udržateľný rozvoj, regionálny rozvoj, klastre, konkurencieschopnosť, a tak ďalej. Práve tieto predmety som si vybral dodatočne a študoval popri tých hlavných. Môj odbor vo Viedni bol zameraný na podnikanie v rámci strednej Európy a najmä bol silne prepojený s rakúskymi firmami, ktoré si takto vyberali potenciálnych zamestnancov.

 

 

A teraz si tu ako viceprezident spoločnosti Solved

Maličkosti rozhodujú o významných veciach. Ja som taký ukecaný. O ekologii som vždy a pred všetkými rozprával, aké je to dôležité, prebiehajú klimatické zmeny a treba sa sústrediť práve na tieto témy. Santtu (pozn.red. Hulkkonen), môj terajší biznis partner, hľadal v tom období študentov na Fínske obchodné zastupiteľstvo vo Viedni. Dozvedela sa o tom moja kamarátka, spomenula si na mňa a odporučila/informovala ma o ponuke. A vyšlo to. Ostal som tam 8 a pol roka a zameriaval som sa na oblasť čistých environmentálnych technológií a ekologických riešení.

Nakoniec po tej dobe sme spolu s mojimi šéfmi Santtuom a Jannem (pozn.red. Hietaniemi) založili spin off Solved. Ten sa odčlenil od projektu Cleantech Finland, kde som tiež pôsobil asi 5 rokov, od jeho založenia. Robil som najmä trhové analýzy. Ako sa mení svet v oblasti týchto čistých technológií, ktoré sú nastupujúce trendy, kde sú tie najväčšie obchodné príležitosti. Po 8 rokoch sme sa odčlenili a teraz fungujeme rok ako samostatný startup.

 

Môžeš nám predstaviť vašu spoločnosť?

Spoločnosť Solved vznikla ako spin off Cleantech Finland s víziou, aby spájala odborníkov na environmentálne riešenia a technológie po celom svete. Ide o cieľ vytvoriť knowledge a kolaboračnú platformu, kde experti navzájom spolupracujú, komunikujú a spoluvytvárajú nové riešenia. Je to digitálna platforma, sociálna sieť, internetová stránka, niekedy hovorím, že to je facebook pre čisté riešenia a pre kolaboráciu a spoluprácu. Solved sprostredkuje poradenskú činnosť. Takže nie sme klasická poradenská spoločnosť, ktorá zamestnáva konzultantov, poradcov, ale my poradenstvo sprostredkujeme cez našu online platformu, ale zároveň aj cez stretnutia, telekonferencie, formou tzv. design thinkingu. Zároveň už teraz môžu experti navrhovať vlastné projekty a perspektívne tvoriť aj vlastné tímy.

 

 

Ako to funguje v praxi?

Na začiatku sa stretneme s klientom, môže to byť napríklad mesto, ktoré má problémy s dopravou, energetikou, infraštruktúrou, a zadefinujeme si hlavné výzvy, challenges, ktoré chcú riešiť. Zostavíme tím expertov, navrhneme ponuku, stanovíme si ciele atď. Potom prechádzame do druhej fázy, spoluvytváranie nových riešení, ktorej sa zúčastňuje aj klient, ktorý dáva feedback expertom. A zároveň sú súčasťou tímu aj lokálni experti, ktorí tiež dávajú spätnú väzbu, do akej miery je riešenie lokálne aplikovateľné. Tretia fáza je dodanie koncepčného riešenia alebo dizajnu (z angl. solution package / conceptual design) a navrhnutie ďalšieho postupu, ako klient môže to riešenie zavádzať do praxe. Klient platí nám a my platíme expertov. A keďže celý proces je veľmi efektívny, klienta to stojí menej a zároveň expertom platíme viac.

 

Zhrňme si teda, čo vlastne sú tie čisté technológie, o ktorých tu stále hovoríme?

Čisté technológie nie sú oblasť alebo sektor sám o sebe. Je to prierezové odvetvie, prechádza všetkými odvetviami hospodárstva, niečo ako IT, to znamená, že zasahujú do energetiky, priemyslu alebo služieb. Niekedy zvyknem hovoriť, že čisté technológie začínajú od  poľnohospodárstva, keď hovoríme o biopotravinách, a končia pri téme ako elektrické autá či smart mobility, napr. to, čo robí aktuálne Tesla Motors. Definícia čistých technológií vychádza z toho, že čisté technológie znižujú negatívny vplyv človeka na životné prostredie, respektíve, v tom lepšom prípade, vytvárajú pozitívny vplyv človeka na ekosystémy.

 

Ako sa dá na trhu uspieť s takýmito prospešnými riešeniami?

My sme identifikovali 3 trendy. Po prvé just make it cool! Typickým príkladom je termostat Nest.  Ten vytvoril bývalý dizajnér Apple, ktorý po svojom odchode nemohol naďalej pôsobiť v rovnakej oblasti ako spoločnosť Apple. Firma Nest priniesla na trh inteligentný a dizajnovo atraktívny termostat, ktorý ušetrí okolo 20% výdavkov na energiu v domácnosti, keďže pozná vaše správanie, napr. kedy odchádzate alebo prichádzate domov. Alebo svietidlá Phillips, ktoré sa cez deň roztvoria ako kvet, nasajú solárnu energiu, v noci sa stiahnu a pekne svietia. Takže technológie musia byť užívateľsky príťažlivé, vhodné a cool. Druhým faktorom je gamifikácia. Človek je súťaživý a rád sa hrá.

Šíriť nové trendy umožní práve to, že medzi sebou budeme pretekať, kto chodí viac na bicykli, kto viac recykluje a podobne a o tieto informácie sa budeme ďalej deliť s priateľmi. A tretím faktorom je, že skôr než o znižovaní negatívneho vplyvu človeka treba hovoriť o zvyšovaní pozitívneho dopadu. Veľmi dobrým príkladom je ecodesign podľa Michaela Braungarta a Williama McDonougha, ktorí predpokladajú, že v budúcnosti nebudú odpady, lebo odpad je niečo zbytočné, čo ľudstvo nepotrebuje. Ak budeme mať napr. obal z nanuku alebo čokolády, pokojne ho budeme môcť zahodiť. Nielen, že tým prírode nič zlé nespôsobíme, keďže pôjde o biologicky odbúrateľný materiál, ale navyše budeme sadiť stromy. V obale sa totiž budú nachádzať semiačka stromov a tak budeme prostredie okolo seba zveľaďovať.

 

 

Čo je cieľom spoločnosti Solved?

Vec sa má tak, že na to, aby sme čelili klimatickým výzvam máme 70 až 80% potrebných technológií. Nepotrebujeme nejaký radikálny objav. V čom je problém, a čo by sme aj my chceli vyriešiť, je prepojenie medzi dopytom a ponukou. Nikto by nechcel žiť v znečistenom, toxickom prostredí, vo svete, kde sa voda nedá piť, kde sa jedlo nedá jesť a všetci sme chorí. To by nechcel nikto. Nechceme žiť a pracovať v škodlivých budovách. To znamená, že dopyt ľudstva existuje, my tieto technológie a riešenia chceme. A na druhej strane existuje aj ponuka týchto riešení, lebo ich máme. Ale problém je v prepojení dopytu s ponukou. To je aj úlohou Solved. Rýchlejšie prepájať dopyt po riešeniach a ich ponuku. Trh čistých technológií je momentálne vyčíslený na 2200 miliárd eur ročne a do roku 2025 má narásť až na 4000 miliárd eur, takže bude jedným z najvýznamnejších odvetví vo svetovom hospodárstve.

 

Takže vidíš v čistých technológiách veľkú budúcnosť?

Toto bude najväčšia revolúcia, ktorú ľudstvo zaznamenalo nie od priemyselnej, ale už od neolitickej revolúcie. Priemyselná revolúcia znamenala efektívnejšie využívanie zdrojov, ale nebola to taká zmena ako pri revolúcii neolitickej, keď sme prešli od konzumovania k investovaniu. Práve takou zmenou by bola schopnosť naučiť sa investovať do prírody. Keď začneme žiť v súlade s prírodou, keď naša kultúra už viac nebude protiprírodne zameraná. Človek sa tak stane najvýznamnejším partnerom prírody a cez synergický efekt sa radikálne priblížime k ultimátnej produktivite zdrojov a absolútnej kvalite života. Bude to moment, keď sa spoja výdobytky vedecko-technickej revolúcie (zvýšenie efektívnosti využitia rozumovej kapacity) s rozvojovým potenciálom prírody. Na svete nebude viac nedostatok zdrojov, nebude ďalej pretrvávať chudoba, množstvo vojenských konfliktov a naša pozornosť sa tak konečne bude môcť upriamiť na dosiahnutie hlbšieho poznania a zároveň expanziu do širšieho vesmíru.

To by totiž  bez takejto zmeny nikdy nebolo možné. Prírodu už nebudeme považovať len za zdroj surovín a premieňať ju na produkty, ako sú napríklad autá. Ale predovšetkým sa budeme zameriavať na uspokojenie formou služieb, ako je doprava. V súčasnosti autá stoja na parkoviskách, využívajú sa v priemere hodinu – dve denne a inak sú nepotrebné. Plány Tesly Motors ukazujú, že potreba vlastniť auto sa v budúcnosti vytratí. Práve automobilový priemysel je najväčším priemyselným odvetvím a zároveň počas 10 rokov prejde najradikálnejšou zmenou. A pre štáty ako Slovensko, ktoré vyrábajú najviac áut na obyvateľa, to bude existenčná zmena. Túto zmenu buď pochopíme a staneme sa víťazmi, alebo ju nepochopíme a prehráme. Vtedy veľa ľudí príde o prácu. Je to tak významná zmena, že ak si to neuvedomíme, tak môžeme skončiť veľmi zle. Ale sú to práve príležitosti, na ktoré sa musíme zamerať.

 

Čo Solved a Slovensko?

V rámci Slovenska robíme produktový vývoj. Platformu Solved sme do veľkej miery vyvinuli na Slovensku, spolu so špičkovými slovenskými firmami. Na jednej strane Solved je ”designed in Finland”, ale na strane druhej “created in Slovakia”. Prvá verzia vznikla ešte vo Fínsku, ale potom sme sa rozhodli, že vývoj novej platformy bude ďalej prebiehať na Slovensku. Nielen preto, že na Slovensku je lacnejšia pracovná sila ako vo Fínsku, ale čo je podstatné, sú tu veľmi šikovní ľudia, ktorí sa na tomto projekte podieľali. Najmä dve kľúčové firmy: Lighting Beetle a Seges – Synapso.


Inak Slovensko je významný trh z pohľadu rozvoja firmy a produktu, ale nie tak z pohľadu množstva. Tie sú najmä v Ázii. Číslo jeden, čoskoro polovica celosvetového trhu, bude Čína. Ďalšie perspektívne trhy sú najmä stredná a juhovýchodná Európa, India a Rusko, respektíve vybrané štáty Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky. Z tradičných trhov to sú USA, Nemecko a západná Európa. Pomaly a postupne celý svet. Slovensko je dobrý testovací market, lebo verím, že ak uspejeme tu, tak potom aj inde vo svete.

 

Na akých projektoch ste napríklad pracovali?

Napríklad v Helsinkách sa idú stavať kúpele “Allas”. V centre mesta, pre ľudí, a predtým, ako sa tie kúpele technicky naplánujú a postavia, tak my spojíme ľudí, ktorí sú experti v rôznych oblastiach. Spojíme odborníkov na to, aby sme vyriešili dopravu, zavlažovanie, osvetlenie, vodu, odpady, materiály, energetiku, vykurovanie, logistiku a tak ďalej. Ale najmä je to celé o ľuďoch, lebo ľudia sú v centre toho všetkého. To znamená, že treba vytvoriť atraktívny koncept riešenia, ktoré sa ľuďom bude páčiť, ktoré využijú a ktoré budú motivovaní využívať aj ďalej. Napríklad, ak prídu na bicykli a nie na aute, dostanú 10% zľavu. Cez rôzne IT aplikácie môžu dostávať rôzne benefity a bonusy.

Pracovali sme tiež na stratégii pre odpadové hospodárstvo v Moskve a Petrohrade, venujeme sa renováciám hotelov, vytvárame stratégie pre zamestnanosť, ktoré si objednávajú fínske mestá, v Rakúsku a severnom Taliansku vytvárame koncepty udržateľných riešení pre lyžiarske strediská. Napríklad úzko komunikujeme s lyžiarskym strediskom Lech Zürs a so spoločnosťou Mercedes. Taktiež sme práve včera dokončili prvý projekt vo Fínsku s najväčšou fínskou stavebnou spoločnosťou ohľadom budúcnosti rezidenčnej výstavby. Na Slovensku pôsobíme najmä v energetike a teraz máme projektík v rámci Bratislavy, volá sa to Enjoy it!. Ide o to, ako urobiť Bratislavu krajšiu pre život. Na projekte pracujú špičkoví experti z Bratislavy, Austrálie, Kanady, Fínska a Nemecka, a hľadáme optimálne riešenia, čo sa týka napríklad výstavby multifunkčného kultúrneho centra, v oblasti mobility, urbanizmu, ale aj využitia verejných priestorov.

Keby si mohol čitateľom odkázať čokoľvek, čo by to bolo?

Aby ste boli “openminded”, pretože niekedy aj z najmenej zdanlivej príležitosti môže byť príležitosť vášho života. Mať odvahu a nebáť sa, pretože to najcennejšie v živote sú skúsenosti. A choďte smerom ekológie, lebo žiadnu inú cestu ľudstvo nemá. Je to tá najkrajšia cesta, ktorou sa teraz môžete vybrať,  a ďalšie generácie sa vám za to poďakujú.

 

 

Titulná fotka: Michal Matloň (Rado Mizera a stážistka Erika Žišková)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech