Protestovanie pred domami problémových žiakov je podľa expertov zbytočné. Navrhujú celkom iné riešenie

  • Protesty pred domami problémových žiakov sú podľa Slovenskej komory učiteľov zbytočné
  • Aby sa situácia zlepšila, zmenami by malo prejsť viacero oblastí
škola, žiaci, trieda
Ilustračná: Unsplash/Berthemy, TASR/František Iván
  • Protesty pred domami problémových žiakov sú podľa Slovenskej komory učiteľov zbytočné
  • Aby sa situácia zlepšila, zmenami by malo prejsť viacero oblastí

Sociálno-patologické javy sú vo veľkom prítomné naprieč celou spoločnosťou a neobchádza to ani školy. Tieto javy sú však primárne výsledkom vzťahov dospelých, ich kultúry komunikácie a nespolupráce. Tvrdí to Slovenská komora učiteľov (SKU) spolu s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania v reakcii na javy šikanovania, ktoré sa dotýkajú nielen prípadu z Miloslavova.

SKU s Inklucentrom sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, „aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy“.

„Investícia do zdravých škôl, ktorých hlavnou prioritou sú hodnoty ľudskosti a tolerancie implementované v školských vzdelávacích programoch ako ich integrálna súčasť, je dnes najvyššou výzvou pri reformovaní školského systému,“ poznamenala SKU a Inklucentrum.

skola, ziaci
zdroj: TASR/AP, Pietro Masini, LaPresse

Pozornosť venovaná takzvaným mäkkým zručnostiam v spolupráci s rodinami je podľa nich najlepším predpokladom prevencie sociálno-patologických javov.

Ako ďalej tvrdia, riešenia sa nemajú začínať protestmi pred domom žiakov s nevhodným správaním, ale zmenou politickej kultúry, masívnou investíciou do kvalitného vzdelávania a otvorenou medzirezortnou spoluprácou na komplexných riešeniach podpory.

SKU súčasne vyzýva ministerstvo školstva na stretnutie relevantných aktérov a zároveň je pripravená prispieť svojimi návrhmi riešení tejto citlivej témy.  

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie