Revo­lú­cia by Music Key

Martin Kráľ / 13. novembra 2014 / Tools a produktivita

You­Tu­be pred­sta­vil pla­te­nú služ­bu, kto­rá uží­va­te­ľom umož­ní počú­vať hud­bu bez reklám a sťa­ho­vať ju na ďal­šie pou­ži­tie off­li­ne. Novin­ka by moh­la kon­ku­ro­vať hudob­ným ser­ve­rom ako Spo­ti­fy, Beats a ďal­ším podob­ným…

 

Služba je dostupná zatiaľ len v beta verzii, ale už teraz ponúka možnosť počúvať hudbu bez reklám a to aj s možnosťou prehrávania na pozadí a možnosťou prezerania v režime offline. Predplatná služba stojí momentálne 7,99 dolárov mesačne, pričom sa jedná o dočasnú zľavu z pôvodných 9,99 dolárov. 

Na YouTube nájdete prémiové hudobné klipy aj celé albumy a tieto videá budú mať oproti tým súčasným kvalitnejší zvuk a budú samozrejme bez reklám.

Užívatelia, ktorí dostanú od Google pozvánku, získajú prístup na 6 mesiacov úplne zadarmo. Predplatitelia služby Google Play Music získajú okamžitý prístup k službe YouTube Music Key beta. Služba je nanešťastie dostupná len v USA, Veľkej Británii, Španielsku, Taliansku, Portugalsku a Fínsku. Bude si treba chvíľu počkať.

Zároveň si Google škodí na vlastnom piesočku, pretože už ponúka službu Google Play Music, ktorá funguje podobne, akurát neponúka také množstvo pesničiek. Uvidíme, čo si pre nás YouTube nakoniec pripraví.

 

Pridať komentár (0)